Podle vyjádření Metrostavu se ve dnech 20. – 24.8.2014 se na Trojském mostě uskutečnily statické a dynamické zatěžovací zkoušky.

Foto: Metrostav
Foto: Metrostav


1) STATICKÉ zatěžovací zkoušky
– budou probíhat v nočních hodinách (z důvodu eliminace teplotních účinků na konstrukci)
– jejich cílem je ověření chování konstrukce mostu během působení zkušebního zatížení (vozidel rozmístěných v daných pozicích na mostě)
–  bude monitorován: průhyb mostovky, změny napětí v konstrukci (tenzometrická měření oblouku, závěsů a mostovky), sledování změn teploty konstrukce, pohyb ložisek
– maximální sestava vozidel je tvořena 24 nákladními automobily (naloženy štěrkem) a 4 tramvajemi T15 (prázdné, pouze řidič), celková hmotnost této sestavy = cca 915t

Foto: Metrostav
Foto: Metrostav
Krása nad Vltavou. Nový Trojský most se představuje

2)  DYNAMICKÉ zatěžovací zkoušky
– budou probíhat přes den
a) Přejezdy vozidel – kombinace přejezdu automobilů a tramvají různými rychlostmi, vč. vyzkoušení nouzového brzdění tramvaje.
b) Testování konstrukce budičem – cílem je určit významné frekvence vlastního kmitání, útlum konstrukce.

Foto: Metrostav
Foto: Metrostav