Naproti ústí Moravské ulice do Sázavské na Vinohradech stávala největší pražská synagoga. Tato stavba se řadila mezi vůbec největší synagogy světa. V interiéru chrámu bylo 2000 sedadel pro věřící. Průčelí zdobilo velké růžicové okno s Davidovou hvězdou. Velikost synagogy byla srovnatelná s nedalekým kostelem svaté Ludmily na Náměstí Míru.

Východní průčelí Vinohradské synagogy, kolem 1905
Východní průčelí Vinohradské synagogy, kolem 1905

Židovské muzeum v Praze o synagoze píše: „Projekt na synagogu s více než 2000 sedadly, která byla zbudována v letech 1895-96, vypracoval vídeňský architekt Wilhelm Stiassny. Hlavnímu průčelí do Sázavské ulice dominovaly dvě štíhlé osmiboké věže s lucernami, mohutné růžicové okno s Davidovou hvězdou a desky Desatera na vrcholu tympanonu. Východní průčelí mělo slepý portál, skutečný vstup do synagogy vedl průjezdy v postranních budovách rabínského domu a židovské školy do ochozu okolo chrámu. Interiér synagogy představoval rozlehlý bazilikální prostor s arkádovými galeriemi pro ženy po třech stranách hlavního sálu. Sloupy i galerie byly obloženy mramorem a ve své jednoduchosti působily impozantním dojmem.“

Vinohradská syngoga při pohedu z Moravské ulice
Vinohradská syngoga při pohedu z Moravské ulice

Synagoga byla otevřena v září 1896. Na Vinohradech, které v té době byly samostatné, žilo 3 a půl tisíce židovských obyvatel. V roce 1921 dokonce 5723 Židů. Šlo tak o největší židovskou obec v Československu. Během německé okupace byl v synagoze dětský domov. Po podzimu 1941 byly ze synagogy odstraněny lavice a nacisté zde zřídili sklad nábytku z židovkých bytů. 14. února 1945 byla stavba zasažena při spojeneckém náletu zápalnou pumou. Vnitřní prostor i galerie byly zničeny. V roce 1951 byl zbytek chrámu a sousedních domů odstřelen. Na místě dnes stojí základní škola.

Interiér synagogy po zásahu zápalnou pumou při spojeneckém náletu v únoru 1945
Interiér synagogy po zásahu zápalnou pumou při spojeneckém náletu v únoru 1945
Synagoga (z Pražského uličníku)
Synagoga (z Pražského uličníku)
Pohled na kostel svaté Ludmily na dnešním Náměstí Míru. Vpravo od kostela vykukují ze zástavby věže Vinohradské synagogy
Pohled na kostel svaté Ludmily na dnešním Náměstí Míru. Vpravo od kostela vykukují ze zástavby věže Vinohradské synagogy
Interiér Vinohradské synagogy
Interiér Vinohradské synagogy
Na místě Vinohradské synagogy dnes stojí škola
Na místě Vinohradské synagogy dnes stojí škola