Dlouhodobý problém s vysokou mírou znečištění ovzduší v Praze dal podnět k vytvoření nového portálu, který má za úkol informovat Pražany o problematice a udržitelnosti městské dopravy. Hlavní město se nechce vydat cestou zpoplatnění nebo úplného zakázání vjezdu aut do centra. Lepší cestou je motivovat obyvatele, aby jim samotným záleželo na stavu prostředí, ve kterém žijí.

BANNERFINAL01

Má vize budoucnosti pražské dopravy je založena na tom, že Pražanům vytvoříme co nejoptimálnější podmínky, aby mohli pohodlně využívat různé typy dopravy a vzájemně je kombinovat podle své potřeby. Osobně si přeji, aby lidé, když jim to situace umožní, nechali své auto zaparkované před domem, a co nejvíce využívali naši MHD nebo vyrazili na kole. Vyjde je to levněji a pomůže tak dopravní situaci i ovzduší v Praze,“ uvedl náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Originální a volně přístupný prostor náplavky, která je oblíbeným cílem Pražanů - Foto: Sonia Riegerová
Originální a volně přístupný prostor náplavky, která je oblíbeným cílem Pražanů – Foto: Sonia Riegerová

Inspirací budiž nedaleká Vídeň, která se už několikrát po sobě stala nejpříjemnějším místem pro život na světě. Zásadní podíl na jejím umístění nese podpora chůze, jízdy na kole a MHD jako hlavního způsobu dopravy s velkým důrazem na kvalitu veřejných prostranství, která jsou věnována lidem a jejich aktivitám.

Informace o ekologických a udržitelných způsobech individuální přepravy bude poskytovat především portál Čistou stopu Prahou www.cistoustopou.cz. Uživatelé zde zjistí informace o pražském ovzduší, novinkách v MHD, tipy pro pěší a cyklodopravu. Budou zde dále prezentovány pražské projekty na podporu udržitelné mobility a návštěvníci stránek budou moci sdělit svou zpětnou vazbu k jejím jednotlivým druhům.

bannereshop

Kampaň bude dále zaměřena na problematiku bezbariérovosti města, městské logistiky, elektromobility a podobně. Je připravována jako nízkonákladová, v maximální možné míře využívá reklamní plochy města a moderní komunikační kanály.

Zdroj: Praha.eu