V unikátním videu uvidíte jedinečné záběry z pražských ulic 28. října 1918, kdy byl dokonán převrat. C. a K. mocnářství padlo a vznikla Československá republika. Další záběry nám připomenou 8. listopad 1918, kdy si pražský lid připomínal porážku na Bílé Hoře. Uvidíte i budovy, kde se revoluce odehrávala tedy: Obecní dům hlavního města Prahy, sídlo revolučního Národního Výboru; Válečný obilní ústav na Václavském náměstí; Zemské vojenské velitelství; C. K. místodržitelství; Budova zemských sněmů českého království; Žofín, hlavní stan revolučního vojska; Staroměstská radnice; Pomník mistra Jana Husi; Josefská kasárna; Václavské náměstí tribuna a jeviště naší revoluce; Harrachův palác prvé sídlo vlády vítězné revoluce; Národní divadlo; Kadetka prvé sídlo revolučního vojska; Hrad – jeviště staletých dějin.

Budova zemských sněmu českého království
Budova zemských sněmu českého království
C.K. mistodržitelství
C.K. mistodržitelství
Harrachův palác - síldo prvé vlády nového státu
Harrachův palác – síldo prvé vlády nového státu
Pražský Hrad
Pražský Hrad
Josefská kasárna
Josefská kasárna
Kadetka
Kadetka
Národní divadlo
Národní divadlo
Obecní dům
Obecní dům
Obilní ústav
Obilní ústav
Pomník mistra Jana Husi
Pomník mistra Jana Husa
Staroměstská radnice
Staroměstská radnice
Václavské náměstí
Václavské náměstí
Zemské vojenské velitelství
Zemské vojenské velitelství
Žofín - hlavní stan revolučního vojska
Žofín – hlavní stan revolučního vojska