Největší podzemní stavbou budovanou v současné době v České republice je bezpochyby tunelový komplex Blanka v Praze. Tato rozsáhlá stavba je realizována v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu, jejíž celková délka činí 6 382 m a doplní tak již provozovanou část okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským.

Prodej kalendáře Miluju Prahu 2016 právě začal. Podívejte se na nejkrásnější fotky Prahy 

Po zprovoznění tak vznikne nejdelší tunel v České republice a nejdelší městský tunel v Evropě; současně vznil i nejdelší souvislý ražený tunel na našem území dlouhý až 2,23 km. Tunel se otevře pro zkušební provoz v sobotu 19. září odpoledne. Snímky pořídil Petr Bušta pro Český rozhlas 1 – Radiožurnál a Metrostav.

Tunel pár hodin před otevřením - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Tunel pár hodin před otevřením – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Tunel pár hodin před otevřením - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Tunel pár hodin před otevřením – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Tunel pár hodin před otevřením - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Tunel pár hodin před otevřením – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Tunel pár hodin před otevřením - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Tunel pár hodin před otevřením – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál

Trasa okruhu prochází urbanizovaným prostředím střední části města na hranicích historického jádra Prahy a prostorem chráněné přírodní památky Královská obora – Stromovka. Již počátkem 90. let minulého století, kdy probíhaly studijní práce na trasování a následně výběr varianty vedení této části okruhu (více zde) bylo jasné, že převážnou část stavby bude třeba vést v tunelech, budovaných jednak z povrchu, ale z velké části i ražených, aby výstavba a především pak provoz na vzniklé kapacitní komunikaci minimálně ovlivňovaly své okolí. Tak vznikl souvislý tunelový komplex Blanka, zahrnující mezi křižovatkou Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu a křižovatkou Trója u nového trojského mostu přes Vltavu tři tunelové úseky. Tyto úseky na sebe plynule navazují v mimoúrovňových křižovatkách Prašný most a U Vorlíků. V pořadí od již provozované západní časti městského okruhu jsou to:

Foto: Metrostav
Foto: Metrostav

Tunelový úsek Brusnice vede od severního portálu Strahovského tunelu ulicí Patočkovou nejdříve hloubenými tunely. Za křižovatkou s ulicí Myslbekovou vstupuje trasa do raženého úseku, který končí před křižovatkou Prašný most, kde pokračují opět tunely hloubené. Celková délka úseku je 1,4 km, z toho je 550 m ražených tunelů.

Foto: Metrostav
Foto: Metrostav

Tunelový úsek Dejvice začíná v křižovatce Prašný most a pokračuje v celé délce hloubenými tunely třídou Milady Horákové až do prostoru stavební jámy na Letné, kde je umístěna budoucí křižovatka U Vorlíků. Celková délka úseku je 1,0 km.

Foto: Metrostav
Foto: Metrostav

Tunelový úsek Královská obora pokračuje od křižovatky U Vorlíků nejdříve krátkým hloubeným úsekem na Letné, na který navazuje ražený úsek vedoucí směrem pod zástavbu, Stromovku (Královskou oboru), plavební kanál, Císařský ostrov, Vltavu a potom dalším hloubeným úsekem až k trojskému portálu. Celková délka úseku je 3,09 km, z toho je 2230 m ražených.

Foto: Metrostav
Foto: Metrostav
Foto: Metrostav
Foto: Metrostav
Tunel pár hodin před otevřením - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Tunel pár hodin před otevřením – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
 Větrací turbíny v tunelu Blanka - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Větrací turbíny v tunelu Blanka – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Tunel Blanka. Na snímku tzv. studna, do které je svedena veškerá voda, která prosakuje kolem obou tubusů. Odtud je voda odváděna do Vltavy  - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Tunel Blanka. Na snímku tzv. studna, do které je svedena veškerá voda, která prosakuje kolem obou tubusů. Odtud je voda odváděna do Vltavy – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
  Nouzové světlo v tunelu Blanka - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Nouzové světlo v tunelu Blanka – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Tunel Blanka   - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Tunel Blanka – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
 Nad vjezdem do tunelu Blanka ve směru od Troje se tyčí Trojský most  - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Nad vjezdem do tunelu Blanka ve směru od Troje se tyčí Trojský most – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Vjezd do tunelu od Troje  - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Vjezd do tunelu od Troje – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Vstupní portál tunelu ve směru od Troje  - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Vstupní portál tunelu ve směru od Troje – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Vjezd do tunelu ve směru od Troje  - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Vjezd do tunelu ve směru od Troje – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Odvětrávací rolety, které mohou být v případě nouze chlazeny vodou, aby do tunelu šel, co nejchladnější vzduch   - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Odvětrávací rolety, které mohou být v případě nouze chlazeny vodou, aby do tunelu šel, co nejchladnější vzduch – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Tenké dráty uprostřed jsou po celé délce tunelu. Technologie se jmenuje FibroLaser. Pokud se drátek rozehřeje na 50 stupňů a víc, spustí se poplach a nouzové větrání  - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Tenké dráty uprostřed jsou po celé délce tunelu. Technologie se jmenuje FibroLaser. Pokud se drátek rozehřeje na 50 stupňů a víc, spustí se poplach a nouzové větrání – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Radar, který v tuenlu bude měřit dodržování rychlosti. Celkem jich je v obou tubusech 6. - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Radar, který v tuenlu bude měřit dodržování rychlosti. Celkem jich je v obou tubusech 6. – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Propojovací a úniková cesta mezi tubusy - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Propojovací a úniková cesta mezi tubusy – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Propojovací a úniková cesta mezi tubusy - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Propojovací a úniková cesta mezi tubusy – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Vjezd do Blanky od Břevnova. Napojení od Stahovského tunelu -Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Vjezd do Blanky od Břevnova. Napojení od Stahovského tunelu -Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Tunel pár hodin před otevřením - Foto: Petr Bušta - Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Tunel pár hodin před otevřením – Foto: Petr Bušta – Český rozhlas 1 – Radiožurnál