Stanice metra Národní byla dnes uvedena znovu do provozu. Dopravní podnik současně otevřel navazující tramvajové tratě v úseku. Lazarská – Jindřišská. 

Vstup do metra z ulice Spálená
Vstup do metra z ulice Spálená

Rekonstrukce stanice metra B Národní třída, která patří mezi nejvýznamnější dopravní uzly v metropoli, byla zahájena 10. července 2012 a souvisela s výstavbou nového obchodního centra budovaného nad prostory stanice. „Stanice metra Národní třída dostala během rekonstrukce zcela nový kabát. Byla modernizována nejen po vizuální stránce, ale výrazně se také zefektivnila její funkčnost a údržba. Veškeré práce probíhaly podle plánovaného harmonogramu i rozpočtu a těší nás, že cestující mohou opět Národní třídu využít ještě před začátkem letních prázdnin,“ uvedl u příležitosti slavnostního otevření generální ředitel DPP Jaroslav Ďuriš.

Mezipatro mezi dvěma eskalátory
Mezipatro mezi dvěma eskalátory

„Jsem velmi rád, že Pražané i návštěvníci hlavního města mohou tuto frekventovanou stanici, nyní vybavenou nejmodernějšími technologiemi, opět používat. Díky tomu se hromadná doprava v centru stane opět o něco plynulejší a příjemnější. Neméně důležité je otevření bezbariérové tramvajové zastávky Lazarská. I to významně ulehčí pohyb v centru handicapovaným lidem, pro které je hromadná doprava často jedinou možností, jak se dostat z místa na místo. Tím však naše snahy nekončí, budeme se i nadále snažit o to, aby systém pražské veřejné dopravy zůstal pro všechny atraktivní a důstojnou možností cestování po metropoli,“ uvedl pražský primátor Tomáš Hudeček.

Dlouhá chodba mezi nástupištěm a eskalátory
Dlouhá chodba mezi nástupištěm a eskalátory

Úprava přístupu do stanice

Stanice metra Národní třída prošla během dvouleté rekonstrukce, kdy soupravy metra stanicí pouze projížděly, celkovou rekonstrukcí. Přestaven byl přístup na nástupiště, stanice byla vybavena novými technologiemi a celkově bylo zrekonstruováno také technologické zázemí (rozvody vody a elektra, kabeláž, odvodňovací systém), jež je klíčové pro provoz a údržbu stanice. Ve stanici jsou kompletně vyměněny původní materiály a technologie, které zde byly použity již při její výstavbě v 80. letech minulého století. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 670 mil. Kč. DPP tak při realizaci stavby dosáhl úspory ve výši cca 60 mil. Kč oproti nákladům, které byly na stavbu vyčleněny v investičním plánu a v rámci provozních prostředků.

Nástupiště Národní
Nástupiště Národní

Nejvýraznější změnu stanice představuje nové řešení přístupu na nástupiště se související výměnou eskalátorů. Původní povrchový vestibul byl zrušen a jednolitý úsek dlouhých eskalátorů byl rozdělen na dvě části. První trojice pohyblivých schodů nyní cestující dopraví z nástupiště do nově vybudovaného vestibulu v druhém podzemním podlaží budovaného obchodního centra. Z něj míří druhá trojice eskalátorů na povrch – ústí na roh ulic Purkyňova a Spálená. Zároveň byly ve stanici zachovány dvě dvojice bezbariérových výtahů, vybudované v letech 2010 – 2011, které vedou z nástupiště do přestupní chodby a odtud do blízkosti tramvajové zastávky Lazarská.

 Nové odolnější obklady

Součástí rekonstrukce stanice Národní třída bylo také kompletní odstrojení obkladů použitých na stěnách mezi opěrnými sloupy. Původní skleněné obložení stěn a stropů bylo nahrazeno smaltovanými plechy, které jsou odolnější proti poškození, jak mechanickému, tak sprejery. Záměrně byla zachována původní charakteristická zlatavá barva obkladů. Pod obklady byly nahrazeny dožívající laminátové vrstvy (zonty) novou bariérou z nerezových plechů jako zábranu proti průsakové vodě. Stanice je umístěna pod hladinou spodní vody, nové obložení by mělo bezpečně ochránit obklady na desítky let.

Metro odjíždí ze stanice
Metro odjíždí ze stanice

Jízdenka nově prostřednictvím platební karty

Zatímco zkvalitnění obložení stěn stanice cestující na první pohled pravděpodobně nezaznamenají, několika novinek si zcela jistě všimnou, ještě než se dostanou na nástupiště. Například tradiční rámečky na stěnách v eskalátorovém tubusu nahradí 42 digitálních obrazovek určených pro reklamní sdělení. Pražské metro je podle reklamní společnosti teprve třetí podzemní dráhou v Evropě, která se může touto technologií pochlubit. Dosud byla k vidění jen v Londýně a ve Vídni.

Již ve vestibulu stanice pasažéři naleznou i zmodernizované automaty na prodej jízdenek, které budou kromě tradičních mincí přijímat také bezkontaktní platební karty a jejichž ovládání bude možné prostřednictvím dotykové obrazovky. Národní třída byla vybavena těmito automaty v rámci pilotního projektu, kdy se budou testovat různé typy zařízení a sbírat připomínky cestujících. Další modernizované automaty, jakožto i nové automaty od jiných výrobců, se dále plánují umístit také do dalších stanic metra v centru města. Společnost následně pilotní projekt na konci roku 2014 vyhodnotí, což pomůže ve vypsání veřejného výběrového řízení na dodavatele platebních automatů nové generace.

Provoz v úseku Lazarská – Jindřišská také obnoven

Dopravní podnik zároveň z pátku na sobotu 28. 6. 2014 (v 00:30) obnoví provoz na navazující tramvajové trati v úseku Lazarská – Jindřišská. Délka rekonstruované trati od Spálené na Senovážné nám. je celkem 903 m, a to včetně Václavského náměstí, které je z důvodu nízké konstrukční výšky nad stropem podchodu metra provedeno z velkoplošných panelů. Konstrukce tramvajové trati byla provedena systémem „pevné jízdní dráhy“, tj. na betonové desce s živičným povrchem a všemi prvky tlumení hluku a vibrací. Vlastní těleso tramvajové tratě je od zemní pláně odděleno pryžovou rohoží a rovněž kolejnice jsou obaleny gumou.

Nad rámec rekonstrukce realizovala MČ Praha 1 bezbariérový zastávkový mys v zastávce Vodičkova ve směru k Václavskému nám. Vlastní stavbu zastávkových mysů zajišťovala TSK, tramvajovou trať pak vlastními kapacitami DPP. DPP využil výluky tramvajového provozu a provedl výměnu kolejnic ve Vodičkově ulici mezi Václavským nám. a Palackého ulicí v délce cca 230 m s povrchem ze žulové dlažby a dále výměnu části kolejové konstrukce na Senovážném náměstí. K vyššímu komfortu jízdních poměrů přispěje i zlepšení směrových úprav vedení tramvajové trati.

„Díky rekonstrukci Národní třídy má pražské metro naprosto moderní stanici na technologicky i architektonicky nejvyšší úrovni, a to včetně již dříve realizovaného bezbariérového přístupu. Díky velkému úsilí všech zainteresovaných se zároveň podařilo přestavět obě tramvajové zastávky v Lazarské ulici na bezbariérové, a tak dnes máme možnost předat cestujícím nový přestupní uzel, který budou moci bez potíží využívat opravdu všichni cestující bez výjimky. Přál bych si, aby v roce 2025 byla takto přístupná celá síť MHD v Praze,” říká radní pro dopravu Jiří Pařízek, který má zároveň na starosti projekt Praha bezbariérová.

Dodavatelé stavby (Národní třída):

Projektant – METROPROJEKT Praha, a.s.

Obstaratel inženýrské činnosti – Inženýring dopravních staveb, a.s.

Dodavatelé – Sdružení OHL ŽS, PROMINECON GROUP, SYNER; Metrostav, Brema, COLSYS, VVS-VÝTAHY, JCDecaux, JaP – Jacina, Schindler,

Investiční náklady: 671 mil. Kč

Doba výstavby: 07/2012 – 06/2014

 

Základní technická data – Národní třída

Zahájení provozu: 2. 11. 1985 (povodně 2002 – stanice uzavřena od 13. 8., otevřena po rekonstrukci 1. 3. 2003)

Typ stanice: ražená pilířová

Konstrukce stanice: trojlodní se zkráceným středním tunelem, který přechází do přístupové chodby k eskalátorům

Délka stanice: 111,5 m

Hloubka pod terénem: 39 m

Šířka nástupiště: 18 m

Obestavěný prostor: cca 53 000 m3

Eskalátory:

1. úsek (nástupiště – 2. pp) – 63 m, 3 ramena, dopravní rychlost 0,65 m/s, dopravní výška 27,4 m; sklon ramen pohyblivých schodů = 30°,

2. úsek (2. pp – Spálená ul.) – 24 m, 3 ramena, dopravní rychlost 0,65 m/s, dopravní výška 9,7 m; sklon ramen pohyblivých schodů = 30°,

Bezbariérový přístup: dvojice výtahů z nástupiště metra do přestupní chodby, odtud navazující dva výtahy do ul. M. D. Rettigové k tramvajové zastávce Lazarská (otevřeno 6. 5. 2011)

Základní technická data – Linka B

Celkový počet stanic: 24

Délka: 25,704 km (nejdelší linka pražského metra)

Jízdní doba: 42 minut

Přepravní kapacita: 21 000 osob/hodina

Úseky:

I. B – Smíchovské nádraží – Florenc, 7 stanic; 4,9 km, stavba od r. 1979, uvedení do provozu 2. 11. 1985

II. B – Florenc – Českomoravská, 4 stanice, 4,4 km, uvedení do provozu 22. 11. 1990

III. B – Smíchovské nádraží – Nové Butovice, 3 stanice; 4,9 km, uvedení do provozu 16. 10. 1988

IV. B – Českomoravská – Černý most, 5 stanic; 6,3 km, uvedení do provozu 8. 11. 1998

(Hloubětín a Kolbenova otevřeny 1999, resp. až 2001)

V. B – Nové Butovice – Zličín, 5 stanic; 5,1 km, uvedení do provozu 11. 11. 1994

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 150 autobusových linek, dále 21 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. V roce 2012 bylo ve vlastnictví společnosti 1 247 autobusů, 931 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede 166 374 000 kilometrů. Podnik má 10 562 zaměstnanců, z toho 4 175 tvoří řidiči MHD.