Podzimní kryt Folimanka vznikl na přelomu 50. a 60. let minulého století v době studené války. Byl vybudován i veden v režimu přísně tajné. Od roku 1994 ho spravuje hlavní město Praha. Kryt je funkční a je připraven v případě potřeby okamžitě plnit svou funkci.

Podívejte se na videoreport Václava Sarkisova:

Původní stavební plány jsou z roku 1952. Stavba byla dokončena o 10 let pozdějí v roce 1962. Rozloha bunkru je 1332 m2 a jeho kapacita je 1300 osob. Lidé by v případě potřeby mohli přežít v krytu po dobu 72 hodin. Kryt je v dobrém stavu a může okamžitě sloužit svému účelu.

Pozorovatelna – Foto: Tomáš Sysel

Kryt byl dokončen v roce 1962 a náklady na jeho stavbu činily v té době 5.912.240 Kčs. K jeho výstavbě se využila štola z druhé světové války, která sloužila jako kryt při náletech.

Nouzový východ Bělehradská – Foto: Tomáš Sysel

Kryt je umístě 20 metrů pod zemí. Konstrukce krytu je tvořena betonovým bloky. Během příprav stavby nuselského mostu byla odstřelena část stráně na vinohradské straně údolí, která sice neponičila kryt, ale kryt je od té doby morký. V krytu je několi studen, dvě toalety, asanční místnost, ošetřovna, dvě kyslíkárny, tři filtroventilační jednotky, dvě prachové jednotky, dvě provizorní márnice, spojovatelna a energetické centrum.

Údržba – dílna – Foto: Tomáš Sysel

V energetickém centru je tříválcový 32 kW agregát z roku 1955. Zajišťuje osvětlení vodu, elektřinu a chod vzduchotechniky. Kryt je uzavřen panceřovanými dveřmi.  Má hlavní vchod, dva nouzové východy a několik nouzových výlezů do kopule a na pozorovatelnu. Teplota v krytu je celoročně 18 stupňů Celsia.

Údržba – dílna – Foto: Tomáš Sysel
Údržba – dílna- Foto: Tomáš Sysel
Umyvadlo ve spojovací chodbě – Foto: Tomáš Sysel
Umyvadlo ve spojovací chodbě – Foto: Tomáš Sysel
Krytový řád – Foto: Tomáš Sysel
Chodba s uskladněným materiálem – Foto: Tomáš Sysel
Chodba s uskladněným materiálem – Foto: Tomáš Sysel
Provizorní márnice – Foto: Tomáš Sysel
Chodba u kyslíkárny – Foto: Tomáš Sysel
Kyslíkárna – Úložiště pro tlakové lahve s kyslíkem – Foto: Tomáš Sysel
Spojovatelna – Kabelová telefonní rozvodna – Foto: Tomáš Sysel
Spojovatelna – Kabelová telefonní rozvodna – Foto: Tomáš Sysel
Chodba k nouzovému východu do ulice Bělehradská – Foto: Tomáš Sysel
Chodba k nouzovému východu do ulice Bělehradská- Foto: Tomáš Sysel
Pozorovatelna – Foto: Tomáš Sysel
Chodba s uskladněným materiálem – Foto: Tomáš Sysel
Chodba s uskladněným materiálem – Foto: Tomáš Sysel
Chodba s uskladněným materiálem – Foto: Tomáš Sysel
Skladovací prostory technického vybavení na údržbu krytu. Prostory nejsou veřejnosti přístupné – Foto: Tomáš Sysel
WC ženy – Foto: Tomáš Sysel
WC ženy – Foto: Tomáš Sysel
WC ženy – Foto: Tomáš Sysel
Filtroventilační komora I. – Foto: Tomáš Sysel
Filtroventilační komora I.- Foto: Tomáš Sysel
Umyvadlo ve spojovací chodbě – Foto: Tomáš Sysel
Chodba s uskladněným materiálem – Foto: Tomáš Sysel
Místo pro ukrývané – Foto: Tomáš Sysel
Místo pro ukrývané – Foto: Tomáš Sysel
Filtroventilační komora II. – Foto: Tomáš Sysel
Filtroventilační komora II. – Foto: Tomáš Sysel
Filtroventilační komora II. – Foto: Tomáš Sysel
Filtroventilační komora II. – Foto: Tomáš Sysel
WC muži – Foto: Tomáš Sysel
Svlékárna, sprchy, asanace – Foto: Tomáš Sysel
Svlékárna, sprchy, asanace – Foto: Tomáš Sysel
Svlékárna, sprchy, asanace – Foto: Tomáš Sysel
Chodba k nouzovému východu park Folimanka – Foto: Tomáš Sysel
Chodba k nouzovému východu park Folimanka – Foto: Tomáš Sysel
Svlékárna, sprchy, asanace – Foto: Tomáš Sysel
Energetické centrum – Foto: Tomáš Sysel
Prachová komora II. – Foto: Tomáš Sysel
Prachová komora II. – Foto: Tomáš Sysel
Prachová komora II. – Foto: Tomáš Sysel
Prachová komora I. – Foto: Tomáš Sysel
Prachová komora I. – Foto: Tomáš Sysel
Studna na chodbě – Foto: Tomáš Sysel
Údržba – dílna – Foto: Tomáš Sysel
Nástěnka s příznaky použití chemických zbraní – Foto: Tomáš Sysel
Chodba od hlavního vstupu – Foto: Tomáš Sysel
Chodba od hlavního vstupu – Foto: Tomáš Sysel
Chodba od hlavního vstupu – Foto: Tomáš Sysel
Vstupní portál – Foto: Tomáš Sysel
Větrací šachta – nouzový výlez – Foto: Tomáš Sysel
Větrací šachta – nouzový výlez – Foto: Tomáš Sysel
Nouzový východ park Folimanka – Foto: Tomáš Sysel