Jedna ze trojice reprezentativních státních budov první republiky stojí nedaleko Anežského kláštera na Starém Městě. Sídli v ní Ministerstvo průmyslu a obcodu. Monumentální budova byla vystavěna v letech 1928-1934. Československá vláda nechala na nově regulovaném nábřeží vystavět ještě ministerstvo železnice (dnes dopravy) a ministerstvo zemědělství, které stojí nedaleko Štefáníkova mostu.

Strop posledního patra se zasklenou kopulí – Foto: Tomáš Sysel

Budovu navrhl architekt Josef Fanta. Stavba se podobá Prefektuáránímu paláci v Hirošimě, který byl navržen náchodským rodákem Janem Letzelem a který je znám také jako Atomový dóm, protože se stal symbolem jaderného útoku na Hirošimu.

Terasa ze zadním vchodem z Řásnovky, kterou používá ministr – Foto: Tomáš Sysel

Popis budovy z Wikipedie:

Třípatrová budova je postavena na půdorysu obdélníku o rozměrech 107 x 49 metrů. Má samonosné zdi a kamenné fasády ze žuly a pískovce. Nejde o typický obklad, kvádry žuly a pískovce jsou silné 25–35 centimetrů a na ně navazuje cihlová zeď. Žula pochází většinou z lokalit Dolní Město, Tanvald a Železná Ruda, zatímco pískovce převážně z lomu u Lázní Mšené.

Dvůr ministerstva průmyslu a obchodu – Foto: Tomáš Sysel

Hlavní, severní průčelí s hlavním vchodem směřuje k Vltavě. Na obou stranách je ukončené čtyřbokými věžemi, ve střední ose je členěno rizalitem, který zahrnuje prostor vysokého přízemí a dvě podlaží hlavních reprezentačních místností a vrcholí balustrovou atikou s nadživotními figurálními plastikami symbolizujícími Průmysl, Obchod, Řemesla a Plavbu, nad kterými se vypíná dekorativní prosklená kopule.

Pohled na Novomlýnskou vodárenskou věž – Foto: Tomáš Sysel

Po stranách jsou mohutné, kulovitě ukončené pylony, nesoucí čtyři reliéfy státních znaků Československé republiky.Na západní straně budovy byl původně vchod do Patentního úřadu. Nad ním je v úrovni prvního patra balkón, jehož zábradlí je tvořeno pilířky, nesoucími čtyři sochy v nadživotní velikosti, symbolizující Matematiku, Fyziku, Chemii a Inženýrství.

Střední část před kupolí – Foto: Tomáš Sysel

Z jižního průčelí jsou vchody do dvou uzavřených dvorů, zvýrazněné portály se sochami. Střední část východního průčelí nad sloupy zvýrazňují figurální alegorické plastiky Podnikavost, Vynalézavost, Vytrvalost a Pravdivost. Ležící sochy s dětmi po obou stranách průčelí představují Obchod a Průmysl.

Střední část před kupolí – Foto: Tomáš Sysel

Na celé budově se nachází přes sto dvacet soch, doplněných množstvím sgrafit, ornamentů, kovových mříží a dalších ozdobných prvků. Celkem se na této výzdobě podílelo čtrnáct umělců, z nichž nejznámější jsou Josef A. Paukert a Čeněk Vosmík. Většina původních sádrových modelů soch v měřítku 1:3, určených ke schválený stavebním výborem, je dosud uchovaná na půdě budovy. V roce 1999 proběhla rozsáhlá oprava celé fasády objektu.

Středová prosklená kupole, která připomíná Atomový dóm v Hirošimě – Foto: Tomáš Sysel

Za hlavním vchodem a vstupním vestibulem stoupá oválná schodišťová dvorana po celé výšce budovy až do prosklené hladké kopule. Podlaha dvorany byla vyskládána z mramorových dlaždic, které byly později z velké části nahrazeny kamennými dlaždičkami. Z mramoru jsou rovněž obklady stěn, schodnice a sloupy pod dělícími oblouky.

Vniřek velkolepé kupole – Foto: Tomáš Sysel

Prostor dvorany vymezují ochozy hlavního schodiště s klenutým stropem a tepaným zábradlím, ze kterého vybíhají chodby do křídel budovy. Ministerské schodiště ze žuly a mramoru je prosvětleno trojdílným oknem s barevnou vitráží do olova. Naproti schodišti jsou dveře do oválné zasedací síně se dvěma krby z krkonošského mramoru, mramorovým obložením stěn a štukovým stropem.

Ústřední schodiště – Foto: Tomáš Sysel

Pracovna ministra a přilehlé prostory stejně jako reprezentační síň ministerstva se vyznačují masivním obložením z dubového dřeva s bohatou intarzií. Větší přijímací salonek kombinuje mramor ve vstupní části s intarzovaným obložením stěn v části určené pro jednání.

Zasedací místnost ministerstva – Foto: Tomáš Sysel

Menší salonek má dřevěné obložení doplněné ozdobnými kovovými prvky. Oba přijímací salonky spojují vysoké prosklené dveře. Oba mají kazetové stropy s propracovaným ornamentem.

Ústřední schodiště ministerstva – Foto: Tomáš Sysel

Po druhé světové válce prošla budova celkem čtyřmi rozsáhlými vnitřními stavebními úpravami, přesto si zachovala stylový charakter a mnohé původní prvky vnitřního vybavení. Při povodních v roce 2002 byl znemožněn přístup do budovy a evakuovaní zaměstnanci působili z jiných budov ministerstva v Praze. Zatopeny byly podzemní části budovy, sanační práce probíhaly po dobu dvou let.

Pohled z chodby do ústřední dvorany ministerstva – Foto: Tomáš Sysel
Popelník na ministersvu, kterých je v budově povícero – Foto: Tomáš Sysel
Salonek ministerstva – Foto: Tomáš Sysel
Zasedací místnost ministerstva – Foto: Tomáš Sysel
Salonek ministerstva – Foto: Tomáš Sysel