Radní pro dopravu za ČSSD Petr Dolínek uvedl na magistrátním webu, že cena ročního kuponu se ze současných 4750,- na 3650,- Kč sníží nejdříve za půl roku. Dolínek uvedl, že za zdržením stojí konzultace s vídeňskými kolegy, kteří  v rakouské metropoli razantně zlevnili roční jízdné v roce 2012.  „Chceme načerpat z jejich zkušeností co nejvíce, abychom se vyvarovali zbrklého zlevnění bez domyšlených návazností,“ uvedl radní Dolínek. Navíc ti, kteří budou mít zakoupený roční kupon za stávající cenu 4750,- Kč se žádné kompenzace nedočkají.

Podle Dolínka se přesto vyplatí koupit roční kupon za starou cenu 4750,- Kč a nečekat na novou cenu, která by měla být za půl roku 3650,- Kč. „Podle plánu by cena ročního kuponu měla klesnout o 1 100 korun přibližně od poloviny roku 2015 a z toho také vyplývá, že pokud končí platnost Vašeho ročního kuponu již koncem roku 2014, je výhodnější si roční kupon koupit ještě za původní cenu. Současná cena čtvrtletního kuponu je 1 480 Kč, pětiměsíčního 2 450 Kč a ročního 4 750 Kč. To znamená, že čtyři čtvrtletní nebo dva pětiměsíční + dva měsíční kupony jsou výrazně dražší, než jeden celoroční. V současné době nepředpokládám jakoukoli kompenzaci těm cestujícím, kteří si zakoupili roční kupon za původní cenu, neboť se domnívám, že i tak pro Vás bude snížení ceny pro období platnosti dalšího ročního kuponu výhodné. Je nutné si také uvědomit, že při opačné změně cen jízdného, tedy při zdražování, nebylo nikdy v minulosti přikročeno k tomu, aby cestující, kteří si v předstihu koupili předplatní kupon za nižší cenu, byli nuceni po zdražení cokoli doplácet. Stejný princip tedy hodláme zachovat i při plánovaném zlevnění, plánovaném zhruba na polovinu roku 2015,“ uvedl na magistrátním webu Dolínek.