Na první pohled se může zdát, že po něm nic nezbylo. Juditin most ale stál v Praze víc než 150 let a jeho stopy nalézáme i po téměř 700 letech od doby, kdy ho zničila povodeň.

Knihu Davida Černého 25 tajemství Prahy si můžete objednávat na tomto odkaze. 

Podívejte se na reportáž o Juditině mostě, která vznikla ve spolupráci s projektem Badatele.net.

Na Křižovnckém náměstí tedy spíš pod ním je možné vidět  poslední oblouk Juditina mostu, na kterém byla umístěna replika původního bradáče nejstaršího vodočtu. První oblouk Juditina mostu vlastně dosud slouží svému účelu a překlenuje jedno rameno řeky Vltavy, které běžný turista na královské cestě nemá šanci, společně s nultým obloukem Karlova mostu, spatřit.

Ale z Juditina mostu se dochovalo daleko víc. Jen to bylo schováno pod novějším pláštěm budovy řádu Křížovníků s červenou hvězdou. v Muzeu Karlova mostu můžete vidět archeologické sondy které zpřístupnily  původní zeď Juditina mostu která je jasně červená. Je z červeného pískovce, který se těžil nedaleko, na vrchu Petřín. Snad právě kvůli jeho pevnosti zachovali pozdější stavitelé mostní stavbu a začlenili ji do svých plánů.

oba mosty
Model v Muzeu Karlova mostu, který znázorňuje, jak vedl Juditin most ve vztahu k mostu Karlovu – Foto/repo: Jaroslav Mareš, Badataele.net

Kolem jednoho z největších pozůstatků Juditina mostu chodíme bez povšimnutí už stovky let. Rizalit, neboli výstupek, křižovnického kláštera v sobě totiž skrývá staroměstskou věž Juditina mostu.

Ale pozůstatky této stavby jsou dodnes patrné i na malostranské straně. To, co je nejvíc viditelné je Juditina věž, která chránila vstup na mostu z levého břehu. Dnes menší z obou mosteckých věží na malostranské straně byla ve 12. století naopak tou vyšší.

Romanský reliéf na malostranské Juditiny věži je ukryt před zraky turistů - Foto/repo: Jaroslav Mareš, Badataele.net
Romanský reliéf na malostranské Juditiny věži je ukryt před zraky turistů – Foto/repo: Jaroslav Mareš, Badataele.net

V Juditině věži se ale do dnešní doby dochoval i jeden unikát, který je skrytý před zraky běžných turistů. V úrovni prvního patra totiž nacházíme románský reliéf. Jde o jednu z mála sochařských památek románského slohu na našem území.

Ač by se mohlo zdát, že centrum Prahy patří mezi archeologicky nejprobádanější místa u nás, není vůbec vyloučeno, že některé senzační objevy nejstaršího kamenného mostu ve Střední Evropě na své odhalení teprve čekají.

Total
252
Shares