Praha 22. června 2015 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) uskuteční v letních měsících opravy několika tramvajových tratí. Probíhá rekonstrukce tramvajové trati v  Bělehradské ulici, od 20. června do 8. srpna je přerušen provoz mezi zastávkami Dejvická a Nádraží Veleslavín v Evropské ulici. Přes prázdniny bude také přerušen provoz v úseku Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov, následně se bude rekonstruovat celá trať na Petřiny a ve druhé polovině léta DPP předpokládá i rekonstrukci trati v části Plzeňské ulice.

Úvodní foto od Dalibora Durčáka.

 „Tyto opravy souvisejí s pokračující modernizací tramvajových tratí v hlavním městě. Tratě po modernizaci budou méně hlučné, upraví se také zastávky a přechody v jejich blízkosti na bezbariérové. Cestujícím se předem omlouváme za komplikace spojené s výlukami. Letní prázdniny jsou tradičním obdobím, kdy klesá tramvajový provoz a modernizace je tedy vhodné uskutečnit, v letošním roce je také poslední možnost k dočerpání finančních prostředků z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost,“ řekl Jan Šurovský, technický ředitel DPP.

Probíhající rekonstrukce

V současnosti probíhá rekonstrukce tramvajové trati v Bělehradské ulici, a to v úseku I. P. Pavlova – Otakarova. První etapa bude hotova již 1. 7. 2015 a tramvaje se poté z I. P. Pavlova rozjedou přes zastávku Bruselská na Zvonařku. Úsek Bruselská – Otakarova se bude dále rekonstruovat, a to až do podzimu letošního roku. Jedná se o složitou investici, kde kromě Dopravního podniku pracuje celá řada dalších investorů, zejména pak Technická správa komunikací.

 

Aktuálně zahajované rekonstrukce

 

  1. RTT Evropská II

Po první etapě realizované před dvěma lety bude letos rekonstrukce v ulici Evropské dokončena, a to pracemi mezi zastávkami Thákurova (včetně) a Bořislavka (mimo). Výluka tramvajového provozu se uskuteční v termínu od 20. 6. 2015 do 8. 8. 2015. Kromě tratí budou rekonstruovány také tři páry tramvajových zastávek, které poté budou bezbariérové. Větší část trati bude poté se zatravněným povrchem. Stavba bude realizována ze stanovených záborů přilehlých jízdních pruhů. Obousměrný automobilový provoz na ul. Evropské bude zachován.

 

Tramvajový provoz je přizpůsoben nadcházejícím opravám. Linka č. 5 je ve směru od Ústředních dílen DP zkrácena do zastávky Malostranská (u metra), dále pokračuje jako linka č. 20 směr Sídliště Barrandov a naopak. Linky č. 26 a 51 jsou ve směru z centra odkloněny z Vítězného náměstí do zastávky Nádraží Podbaba, kde budou ukončeny. V trase Divoká Šárka – Vozovna Vokovice – Nad Džbánem – Nádraží Veleslavín jezdí v denním provozu zvláštní tramvajová linka č. 2.

 

Je zavedena náhradní autobusová doprava X26 v trase Vítězné náměstí – Nádraží Veleslavín, která v nočním provozu pod označením X51 jezdí až do Divoké Šárky. V úseku Dejvická – Nádraží Veleslavín doporučujeme jako náhradní dopravu využít především linku metra A.

 

  1. RTT v ulici Na Zlíchově

S rekonstrukcí tramvajové trati v ulici Na Zlíchově bude spojena výluka tramvají v úseku Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov v období od 1. 7. do 28. 8. 2015. Vzhledem ke stísněným poměrům staveniště dojde k velmi zásadnímu dopadu pro místní dopravní obsluhu Zlíchova a Hlubočep.

V době od 1. 7. do 3. 8. 2015 bude ulice Na Zlíchově v úseku od Křížové po obratiště Hlubočepy uzavřena pro veškerou dopravu. Bude zachován pouze příčný přejezd od ulice Nad Zlíchovem do servisu a stavební firmy. V době od 3. 8. do 18. 8. 2015 bude pokračovat uzávěra ulice Na Zlíchově v úseku od Křížové po ulici Nad Zlíchovem. Objízdná trasa pro automobilovou dopravu je navržena po Strakonické, dále ulicí K Barrandovu a po Slivenecké do oblasti Hlubočep. Do 28. 8. pak bude probíhat výstavba zastávek a chodníků.

V rámci plánované výluky tramvajového dopravy budou po dobu cca 14 dnů v červenci realizovány havarijní údržbové práce v ulici Nádražní v úseku Smíchovské nádraží – Zlíchov, kdy dojde k zjednosměrnění ulice Nádražní s umožněním provozu pouze ve směru z centra. Samotná Nádražní ulice bude totiž rekonstruována až v dalších letech, neboť zde se připravuje rozsáhlá přestavba území. Údržbové práce mají za cíl pouze prodloužit životnost současné trati do doby skutečné rekonstrukce Nádražní ulice.

Tramvajové linky č. 12, 20 a 54 budou zkráceny od Anděla pouze ke Smíchovskému nádraží a linka č. 14 bude zcela zrušena. Náhradní autobusová doprava X12 bude vedena v trase Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov pro denní i noční provoz. Dále bude prodloužena autobusová linka č. 128 na Barrandov (Högerova – Žvahov – Hlubočepy) a zavedena linka X120 v trase Hlubočepy – Högerova – Hlubočepy.

 

Zahajované rekonstrukce během prázdnin

 

  1. RTT Střešovická – Na Petřinách

Dopravní podnik předpokládá, že od 1. 8 do 30. 10. 2015 proběhne kompletní rekonstrukce trati v ulicích Střešovické a Na Petřinách. Všechny zastávky v úseku budou poté plně bezbariérové. U stanice metra Petřiny bude zřízena společná zastávka pro autobusy i tramvaje. Větší část trati bude poté se zatravněným povrchem. O dopravních opatřeních bude DPP informovat před zahájením rekonstrukce.

 

  1. RTT Plzeňská II

Předmětný úsek je umístěn od zastávky Bertramka (včetně) po Klamovku (včetně), čímž bude dokončena rekonstrukce celé řepské radiály, jejíž první etapa úspěšně proběhla, rovněž financovaná z prostředků Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), v roce 2010. Předmětná trať bude následně plně zakryta asfaltovým povrchem a všechny zastávky budou poté plně bezbariérové. O přesném termínu (cca 15. 8. – 15. 10.) a dopravních opatření bude DPP informovat následně před zahájením rekonstrukce.