Současné tropické teploty s sebou nesou kromě všeobecného sucha i vyšší zátěž na řidiče městské hromadné dopravy. Vysoké teploty také zvyšují riziko vzdouvání tramvajových kolejnic. Pražský dopravní podnik (DPP) v této souvislosti vytipoval potenciální místa vzniku těchto deformací, která jsou v období letních veder pod dohledem správců. DPP rovněž intenzivněji kontroluje chladící soustavu autobusů MHD.

Tramvajové kolejnice se hlavně vzdouvají při prudkém nárůstu teplot, takže vzdutí z vedra již letos nastalo. Platí pravidlo, že vetchá trať z BKV panelů se spíše zkroutí, než moderní trať v trávě. DPP očekává tyto situace například na předmostí Hlávkova mostu, v oblouku na Chodovské a na jiných obvyklých místech, která jsou ale již pravidelně monitorovány.

Nárůst technických problémů u autobusů je minimální. „Během letošního léta jsme u autobusů zaznamenali zejména přehřívání chladící soustavy autobusů. Pokud dojde k technickým problémům v souvislosti s horkým letním počasím, je autobus okamžitě nahrazen jiným vozem,“ uvedl Jan Šurovský, technický ředitel DPP.

DPP doposud zaznamenal pouze minimum případů lehké nevolnosti cestujících v důsledku vysokých teplot. Ke kolapsům cestujících nebo řidičů v letošním létě nedošlo, pouze ve 2 případech požádali řidiči tramvají o uvolnění z důvodu vysokých teplot. DPP pravidelně monitoruje předpověď počasí pro následující dny a pro případ tropických teplot má pro řidiče k dispozici dostatečné množství nápojů.

„Při současných teplotách dbáme především na to, aby řidiči měli k dispozici dostatečné množství nápojů. Na konečných zastávkách mají přístup k chlazené pitné vodě, ve vozovnách jsou k dispozici sodobary, které vyrábějí chlazenou sodovku. Řidiči tramvají na teplé dny rovněž dostávají rozpustné ochranné iontové nápoje,“ uvedl Petr Hloch, vedoucí jednotky Provoz Tramvaje.

Již několikaletou samozřejmostí je také letní uniforma, která zvyšuje pohodlí řidičů při jejich každodenních směnách. Řidiči DPP v parném létu využívají i klimatizovaných kabin vozidel. DPP má v evidenčním stavu nyní 888 autobusů vybavených klimatizační jednotkou v prostoru pro řidiče (z celkového počtu 1 137 autobusů). Celovozovou klimatizací interiéru vozu je vybaveno 38 autobusů. Dále DPP disponuje 263 ks tramvají s klimatizací pro řidiče (z celkových 862 provozních tramvají). Do konce roku 2015 bude dodáno do DPP 32 ks tramvají typu 15T s klimatizací pro cestující. Do konce roku 2018 bude DPP vlastnit 125 ks tramvají typu 15T s klimatizací pro cestující.

 

Více informací o Dopravním podniku naleznete zde.