Soutěží o přestavbu východní křídla a po válce dostavbu bylo hned několik. Konaly se v letech 1899-1901, 1904-1905, 1908-1909, 1937-1938, 1946, 1962-1963, 1966-1967 a 1988. Vznikaly návrh šílené i střízlivé. Stávalo se, že i některý z návrhů soutěž vyhrál, nikdy však žádná stavba nebyla realizována a tak i po 70ti letech, kdy bylo východní křídlo po konci války strženo stále zeje mezi radniční věží a kostelem svatého Mikuláše díra.

Fascinující pouť proti proudu času. Proměny Staroměstské radnice

Unikátní snímky prostor, které už neuvidíte. Podívejte se do útrob vyhořelé radnice

Soutěže na dostavbu radnice

V průběhu 20. století bylo vypsáno několik architektonických soutěží na přestavbu a dostavbu Staroměstské radnice. První soutěž byla vypsána ve dvou kolech již v letech 1899–1900. V zadání bylo, že tehdejší neogotické křídlo zůstane zachováno, ale jeho průčelí se může změnit. Soutěž skončila bez vítěze podobně jako další obdobná soutěž z roku 1905. Vítěze měla až soutěž z roku 1908, ovšem vítězný návrh nebyl nikdy realizován. S většími či menšími časovými odstupy pak následovaly další soutěže, které si zejména od válečného požáru kladou za cíl zaplnit prostor po zbouraném novogotickém křídle radnice. Všechny však buďto skončily bez vítězů nebo vítězné návrhy nebyly realizovány.

Pozoruhodné návrhy na dostavbu Staroměstské radnice najdete i v nové knize Davida Černého Nová tajemství Prahy. 

Nová kniha Davida Černého Nová tajemství Prahy – 

Nová kniha Davida Černého 25 tajemství Prahy – objednávejte na eshopu[/caption]

Nová trička v prodeji. Podívejte se!

Historie v datech

1338 založení radnice
1360 stavba druhého domu
1381 dostavba a vysvěcení gotické radniční kaple
1410 spuštění Staroměstského orloje od Mikuláše z Kadaně
1422 poprava radikálního vůdce pražské husitské chudiny Jana Želivského
1458 nákup Mikšova domu
1458 zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem
1520 umístění renesančního okna na jižní průčelí
1621 poprava 27 českých pánů
1784 radnice sídlem spojené pražské městské správy
1807 umístění nových hodin a ochozu na věž
1848 dostavba neogotického křídla
1880 přestavba Mikšova domu
1945 požár věže a vyhoření novogotického východního křídla
2013 první krok k obnovení radnice v původním stylu před zničením v r. 1945
2015 stavební povolení a přikročení k obnovení radnice
2018 dostavba a oslava 680 let od založení Janem Lucemburským

Návrh J. Gočára (1909)
Návrh J. Gočára (1909)
Návrh J. Gočára (1909)
Návrh J. Gočára (1909)
Návrh J. Gočára (1909) - Redner Martin Lukášek
Návrh J. Gočára (1909) – Render Martin Lukášek

 

Návrh na dostavbu podle architekta Gočára z roku 1909
Návrh na dostavbu podle architekta Gočára z roku 1909

 

Beton a sklo - Takto si dostavbu radnice představovali architekti Šusta a Vrátník v roce 1969
Beton a sklo – Takto si dostavbu radnice představovali architekti Šusta a Vrátník v roce 1969
Návrh Koutský, Kozel, Leníčková (1988)
Návrh Koutský, Kozel, Leníčková (1988)

 

Návrh Louda, Kulík Stýblo 1988 včeteně lanovky na Letnou
Návrh Louda, Kulík Stýblo 1988 včeteně lanovky na Letnou
Milan Pavlík, František Kašička, soutěžní návrh dostavby Staroměstské radnice z roku 1987 Celkový pohled na řešení západní strany Staroměstského náměstí s Krennovým domem
Milan Pavlík, František Kašička, soutěžní návrh dostavby Staroměstské radnice z roku 1987 Celkový pohled na řešení západní strany Staroměstského náměstí s Krennovým domem
Mimosoutěžní ideový návrh Milana Knížáka z let 1987–88 Vyhlídkový most přechází až na náměstí Jana Palacha
Mimosoutěžní ideový návrh Milana Knížáka z let 1987–88 Vyhlídkový most přechází až na náměstí Jana Palacha
Návrh: N. a M. Cajthamlovi 1988
Návrh: N. a M. Cajthamlovi 1988
Návrh na dostavbu podle architektů Františka Kašičky a Milana Pavlíka
Návrh na dostavbu podle architektů Františka Kašičky a Milana Pavlíka
FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
Návrh: Alena Vodolánová(ČVUT) 2012
Návrh: Alena Vodolánová(ČVUT) 2012
Návrh: David Smrčka (ČVUT) 2012
Návrh: David Smrčka (ČVUT) 2012
Návrh: Dominik Syrový (ČVUT) 2012
Návrh: Dominik Syrový (ČVUT) 2012
Návrh: Dominika Netolická (ČVUT) 2012
Návrh: Dominika Netolická (ČVUT) 2012
Návrh: Eva Fialová (ČVUT) 2012
Návrh: Eva Fialová (ČVUT) 2012
Návrh: Klára Voleková(ČVUT) 2012
Návrh: Klára Voleková(ČVUT) 2012
Návrh: Marie Janoušková(ČVUT) 2012
Návrh: Marie Janoušková(ČVUT) 2012
Návrh: Miroslava Padruňková (ČVUT) 2012
Návrh: Miroslava Padruňková (ČVUT) 2012
Návrh: Nikola Štochl(ČVUT) 2012
Návrh: Nikola Štochl(ČVUT) 2012
Návrh: Ondřej Kutěj(ČVUT) 2012
Návrh: Ondřej Kutěj(ČVUT) 2012
Návrh: Tomáš Holub(ČVUT) 2012
Návrh: Tomáš Holub(ČVUT) 2012
Návrh: Vojtěch Večeřa(ČVUT) 2012
Návrh: Vojtěch Večeřa(ČVUT) 2012
Total
374
Shares