Z důvodu napojování zabezpečovacího zařízení nového úseku linky metra A bude v sobotu 1. listopadu 2014 od cca 21:30 hod do ukončení provozu přerušen provoz metra na lince A mezi stanicemi Dejvická – Staroměstská (mezi stanicemi Staroměstská a Náměstí Míru bude provoz metra zajištěn pouze po jedné koleji zvláštní vlakovou soupravou).

Zavedena bude náhradní autobusová doprava XA v trase Dejvická – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská.

Změny tras autobusových linek:

Linky č. 107, 119 a 147 budou z Dejvické prodlouženy přes zastávky Hradčanská a Malostranská na Staroměstskou, kde budou ukončeny.

V den výluky (přibližně od 21:30 hod. do ukončení provozu metra) budou ve stanicích (v případě uzavřených stanic v jejich blízkosti) v úseku Náměstí Míru – Dejvická k dispozici informátoři v reflexních vestách, kteří budou na místě připraveni poradit cestujícím (nejen v češtině, ale i v angličtině) s aktuálním dopravním spojením.

Od pátku 31. 10. 2014 bude na připravovanou výluku upozorňovat také hlášení ve stanicích metra a hlásit se bude i během výlukové akce.

Informace o změnách v MHD – krátkodobé výluky v provozu povrchové dopravy v listopadu 2014

  1. V sobotu 1. 11. 2014 od 9:00 hod. do 14:00 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Průběžná – Vozovna Strašnice. 

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 7 bude ve směru od Radlické ze zastávky Průběžná odkloněna do zastávky Nádraží Strašnice, kde bude ukončena (nástupní zastávka Radošovická). Všechny spoje linky č. 22 budou po dobu výluky vedeny v trase Bílá Hora – Nádraží Hostivař. Linka č. 26 bude ve směru od Divoké Šárky ze zastávky Vozovna Strašnice odkloněna přes zastávky Solidarita a Nové Strašnice do zastávky Černokostelecká, kde bude ukončena.

V trase Vozovna Strašnice – Strašnická – Průběžná bude zavedena náhradní autobusová doprava X7.

2.  V pátek 7. 11. 2014 od 0:20 hod. do 3:20 hod. bude přerušen provoz tramvají v úsecích Želivského – Flora – Olšanské náměstí a Želivského – Flora – Orionka – Náměstí Míru, vždy v uvedeném směru.

Změny tras tramvajových linek (v uvedeném směru)

Linka č. 51 bude ve směru do centra v úseku Na Hroudě – Náměstí Míru odkloněna přes zastávky Průběžná, Koh-i-noor, Vršovické náměstí a Jana Masaryka. Linka č. 58 bude ve směru do centra v úseku Nákladové nádraží Žižkov – Olšanské náměstí odkloněna přes Olšanskou.

V trase Radošovická – Strašnická – Želivského – Olšanské hřbitovy – Flora – Orionka – Náměstí Míru (pouze v uvedeném směru) bude zavedena náhradní autobusová doprava X51. V trase Nákladové nádraží Žižkov – Želivského – Olšanské hřbitovy – Flora – Olšanské náměstí (pouze v uvedeném směru) bude zavedena náhradní autobusová doprava X58. 

  1. V sobotu 8. a v neděli 9. 11. 2014 (vždy od 5:00 hod. do 21:00 hod.) bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Vozovna Žižkov – Spojovací.

 Změny tras tramvajových linek

Linky č. 1, 9, 20 a 58 budou ve směru z centra ukončeny v zastávce Vozovna Žižkov.

V trase Vozovna Žižkov – Spojovací bude zavedena náhradní autobusová doprava X9.

  1. V úterý 11. 11. 2014 od 1:10 hod. do 4:10 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Náměstí Bratří Synků – křižovatka Nuselská x Vladimírova a ve směru do centra v zastávce Otakarova.

 Změny tras tramvajových linek

Linky č. 53 a 56 budou ve směru z centra ze zastávky Otakarova odkloněny do zastávky Náměstí Bratří Synků, kde budou ukončeny. Linka č. 55 bude ve směru od Vršovic v úseku Nádraží Vršovice – Divadlo Na Fidlovačce odkloněna přes zastávku Náměstí Bratří Synků v obratišti (pouze v uvedeném směru).

Zavedena bude náhradní tramvajová doprava (linka č. 50) v trase Spořilov – Michelská – Nuselská radnice – Pražského povstání – Vozovna Pankrác.

V trase Otakarova (výstupní zastávka Náměstí Bratří Synků) – Nuselská radnice bude zavedena náhradní autobusová doprava X50.

  1. V pátek 14. 11. 2014 od 0:48 hod. do 4:30 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Balabenka – Nádraží Vysočany – Starý Hloubětín.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 54 bude ve směru ze Sídliště Barrandov ukončena na Palmovce.

V trase Palmovka – Nádraží Vysočany – Kolbenova – Hloubětín – Lehovec bude zavedena náhradní autobusová doprava X54.

  1. Od soboty 22. 11. (7:00 hod.) do neděle 23. 11. 2014 (17:00 hod.) bude přerušen provoz tramvají v úseku Čechův most – Právnická fakulta – Staroměstská, v uvedeném směru. 

Změny tras tramvajových linek (v uvedeném směru)

Linky č. 17 a 53 budou v úseku Čechův most – Staroměstská odkloněny přes Malostranskou.

Náhradní doprava nebude zavedena.

  1. V sobotu 29. 11. 2014 od 7:00 hod. do 20:00 hod. bude přerušen provoz tramvají v úseku Štefánikův most – Náměstí Republiky, v uvedeném směru.

Změny tras tramvajových linek (v uvedeném směru)

Linka č. 5 bude v úseku Čechův most – Masarykovo nádraží odkloněna přes zastávky Strossmayerovo náměstí, Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu), Těšnov a Bílá labuť. Linka č. 8 bude v úseku Strossmayerovo náměstí – Florenc odkloněna přes zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) a Těšnov. Linky č. 24 a 26 budou v úseku Strossmayerovo náměstí – Masarykovo nádraží odkloněny přes zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu), Těšnov a Bílá labuť.

 V trase Strossmayerovo náměstí – Náměstí Republiky – Florenc (pouze v uvedeném směru) bude zavedena náhradní autobusová doprava X8.

Po dobu výluky bude na předmostí Hlávkova mostu zřízena, pro směr Těšnov, tramvajová zastávka Vltavská.

  1. V neděli 30. 11. 2014 od 6:30 hod. do 15:00 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Vinice – Ústřední dílny DP.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 5 bude ve směru z centra ze zastávky Vozovna Strašnice odkloněna přes zastávky Strašnická a Průběžná do zastávky Kubánské náměstí, kde bude ukončena. Linka č. 7 bude ve směru z centra ze zastávky Vozovna Strašnice odkloněna přes zastávky Krematorium Strašnice a Želivského do zastávky Olšanské hřbitovy, kde bude ukončena (nástupní zastávka Želivského)

V trase Vozovna Strašnice – Ústřední dílny DP bude zavedena náhradní autobusová doprava X5.

Změny zastávek autobusů

Pro linku č. 163 bude mezi zastávkami Malešická továrna a Depo Hostivař zrušena zastávka Depo Hostivař (směr Želivského) v autobusovém obratišti.