Není v Česku mnoho míst, které mají tak hlubokou historii jako Břevnovský klášter.  Byl založen na samém počátku české státnosti 14, ledna v roce 993 knížetem Boleslavem II. synem Boleslava I. Urkrutného vraha svatého Václava a biskupem Vojtěchem Slavníkovcem. Oba muži se zde potkali na lovu. První mniši přišli do Břevnova na pozvání biskupa Vojtěcha zřejmě z Říma.

BANNERFINAL01

Dnešní stav břevnovského kláštera včetně zahrady odpovídá zhruba stavu po velké barokní přestavbě, provedené za opata Otmara Zinka v letech 1700—1721 pod postupným vedením Pavla Ignáce Bayera /1691—1709/, Kryštofa Dientzenhofera /1709—1716/ a Kiliána Ignáce Dientzenthofera /1716—51/.
Dnešní stav břevnovského kláštera včetně zahrady odpovídá zhruba stavu po velké barokní přestavbě, provedené za opata Otmara Zinka v letech 1700—1721 pod postupným vedením Pavla Ignáce Bayera /1691—1709/, Kryštofa Dientzenhofera /1709—1716/ a Kiliána Ignáce Dientzenthofera /1716—51/.

Další podrobnosti najdete na stránkách kláštera zde.

Kalendář Miluju Prahu 2020

Klášter byl založen u pramene potoka Brusnice, který protéka kolem Pražského hradu Jelením příkopem. Brusnice je za Jelením příkopem svedena do kanalizace a do Vltavy se vléva nadaleko stanice metra Malostranská na Klárově. O potoce Brusnici se dočtete v nové knize Davida Černého Nová tajemství Prahy.

bannereshop

Součástí velkolepé stavební akce v 18. století byly i rozsáhlé terénní úpravy na severní a východní straně kostela, kde byl původně svažitý terén vyrovnán do jediné terasy na úrovni přízemí zahradního pavilonu Vojtěška.
Součástí velkolepé stavební akce v 18. století byly i rozsáhlé terénní úpravy na severní a východní straně kostela, kde byl původně svažitý terén vyrovnán do jediné terasy na úrovni přízemí zahradního pavilonu Vojtěška.

Klášter má nejstarší pivovarskou tradici v Česku. Pivo se zde začalo vařit pravděpodobně už hned po založení kláštera, takže se současný pivovar pyšní více jak 1000. letou tradicí. Původní pivovar byl zbořen v roce 1953. Musel ustoupit nové výpadovce z Prahy, dnes Patočkově ulici. Současný Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha je v barokním objektu bývalých stájí. V pivovaru se dnes vaří tato piva:

 • Břevnovský Benedict světlý ležák, 12°
 • Břevnovský Benedict tmavý ležák, 11° l
 • Břevnovský Benedict pšeničný, 11°
 • Břevnovský Benedict Klášterní IPA, 15° pivo Ale
 • Břevnovský Benedict Břevnovské Abbey, 17° tmavé pivo Ale
 • Břevnovský Benedict Imperial Pilsner, 20° světlý speciál
 • Břevnovský Benedict Russian Imperial Stout, 21° černý speciál (Stout)
Již v závěru stavebních prací v r. 1718 byla na jižním svahu nad budovou nového konventu a prelatury vytyčena a v následujících letech kamennou zdí ohrazena klášterní zahrada /se třemi branami do polí/, na které bylo vysázeno prvních 319 stromků, jako základ nově založené zahrady. Obdělávané pozemky a záhony se zpočátku stále ještě nacházely převážně na východní straně kláštera nad přilehlým rybníkem s pivovarem a horní část zahrady tvořil sad.
Již v závěru stavebních prací v r. 1718 byla na jižním svahu nad budovou nového konventu a prelatury vytyčena a v následujících letech kamennou zdí ohrazena klášterní zahrada /se třemi branami do polí/, na které bylo vysázeno prvních 319 stromků, jako základ nově založené zahrady. Obdělávané pozemky a záhony se zpočátku stále ještě nacházely převážně na východní straně kláštera nad přilehlým rybníkem s pivovarem a horní část zahrady tvořil sad.

Klášter byl během komunismu do značné míry zdevastován. V roce 1947 se převorem stal Anastáz Opasek, od roku 1947 byl povýšen na opata. Roku 1950 byl zatčen a dlouhodobě vězněn, klášter byl roku 1951 rozpuštěn a mniši deportováni. Do roku 1990 zde byl Archiv ministerstva vnitra. Tzv. malý neboli Sartoriův konvent využívala StB pod krycím názvem „Montážní ústav“. Po návratu opata Opaska byl klášter i kostel v letech 1991-1993 s velkou podporou zahraničních, zejména německých, klášterů důkladně opraven a povýšen na arciopatství.

V průběhu více než tisícileté historie Břevnova, který byl od svého založení významnou náboženskou, ale také kulturní i hospodářskou institucí, byl mnišský život na tomto místě několikrát přerušen — naposledy v roce 1950, kdy byl břevnovský klášter stejně jako ostatní kláštery komunistickou vládou zrušen.
V průběhu více než tisícileté historie Břevnova, který byl od svého založení významnou náboženskou, ale také kulturní i hospodářskou institucí, byl mnišský život na tomto místě několikrát přerušen — naposledy v roce 1950, kdy byl břevnovský klášter stejně jako ostatní kláštery komunistickou vládou zrušen.

Text sepsán s využitím Wikipedie a stránek Břevnovského kláštera.

První zmínka o oranžerii /skleníku/ v klášterní zahradě je v diáriích břevnovského provizorátu uvedena k r. 1737. Za autora návrhu je považován Kilián Ignác Dientzenhofer. Jedná se o úzkou podélnou stavbu přiléhající k opěrné zdi 4. terasy. Její centrální část je zaklenutá, otevřená dopředu směrem ke klášterním budovám jako salla terrena. Na tento zděný, hloubkově orientovaný ovál symetricky po obou stranách přiléhají prosklená skleníková křídla s dřevěnými sloupky šikmých výplní.
První zmínka o oranžerii /skleníku/ v klášterní zahradě je v diáriích břevnovského provizorátu uvedena k r. 1737. Za autora návrhu je považován Kilián Ignác Dientzenhofer. Jedná se o úzkou podélnou stavbu přiléhající k opěrné zdi 4. terasy. Její centrální část je zaklenutá, otevřená dopředu směrem ke klášterním budovám jako salla terrena. Na tento zděný, hloubkově orientovaný ovál symetricky po obou stranách přiléhají prosklená skleníková křídla s dřevěnými sloupky šikmých výplní.

Galerie

 • <h3>Oranžérie</h3><p>První zmínka o oranžerii /skleníku/ v klášterní zahradě je v diáriích břevnovského provizorátu uvedena k r. 1737. Za autora návrhu je považován Kilián Ignác Dientzenhofer. Jedná se o úzkou podélnou stavbu přiléhající k opěrné zdi 4. terasy. Její centrální část je zaklenutá, otevřená dopředu směrem ke klášterním budovám jako salla terrena. Na tento zděný, hloubkově orientovaný ovál symetricky po obou stranách přiléhají prosklená skleníková křídla s dřevěnými sloupky šikmých výplní.</p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2014/03/2518_4142401933672_706518804_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
 • <h3>Břevnovský klášter</h3><p>Zahrada je nyní přístupná veřejnosti; oranžerie slouží jako galerie pro výstavy mladých začínajících umělců </p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2014/03/1069952_4142405053750_1669203251_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
 • <h3>Pramen Brusnice</h3><p>Klášter byl založen u pramene potoka Brusnice, kde se podle pověsti setkal biskup sv. Vojtěch s knížetem Boleslavem na lovu. První mnichy snad přivedl sv. Vojtěch z Říma, prvním opatem se roku 993 stal jeho vychovatel Anastasius</p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2014/03/1499576_4142401093651_1098031827_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
 • <h3>Libosad</h3><p>V letech 2009—2012 byla provedena 1. fáze rehabilitace klášterní zahrady, která zahrnovala obnovu horního sadu, opravu některých opěrných a ohradních zdí a vstupních bran, opravu Josefky, úpravu parteru před západním průčelím kostela se sochou sv. Jana Nepomuckého, výstavbu inženýrských sítí, závlahového systému a rekonstrukci oranžerie. </p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2014/03/1660739_4142402213679_261690343_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
 • <h3>Břevnovský klášter</h3><p>Kaple Josefka byla zničena vandaly, cihelné terasové zídky se postupně začaly rozpadat.Za tohoto stavu byl klášter v r. 1990 vrácen benediktinům. K výročí milénia kláštera /1993/ se za finančního přispění čs. státu a dalších dárců podařilo opravit kromě kostela a konventu s prelaturou také Vojtěšku, vodovodní štoly a hřbitovní kapli sv. Lazara.</p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2014/03/1896826_4142404853745_1435892864_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
 • <h3>Libosad na zahradě Břevnovského kláštera </h3><p>Po vyhnání benediktinů z Břevnova v r. 1950 došlo k postupné devastaci nejen zahrady, ale také všech objektů v zahradě.Nejprve se zřítila levá část dřevěné prosklené konstrukce skleníku /1948/. Nakonec zbylo z této stavby torzo střední části a štítových stěn.</p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2014/03/1908279_4142404413734_698172906_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
 • <h3>Oranžérie</h3><p>První zmínka o oranžerii /skleníku/ v klášterní zahradě je v diáriích břevnovského provizorátu uvedena k r. 1737. Za autora návrhu je považován Kilián Ignác Dientzenhofer. Jedná se o úzkou podélnou stavbu přiléhající k opěrné zdi 4. terasy. Její centrální část je zaklenutá, otevřená dopředu směrem ke klášterním budovám jako salla terrena. Na tento zděný, hloubkově orientovaný ovál symetricky po obou stranách přiléhají prosklená skleníková křídla s dřevěnými sloupky šikmých výplní.</p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2014/03/1920105_4142404613739_1340647858_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
 • <h3>Libosad</h3><p>V průběhu více než tisícileté historie Břevnova, který byl od svého založení významnou náboženskou, ale také kulturní i hospodářskou institucí, byl mnišský život na tomto místě několikrát přerušen — naposledy v roce 1950, kdy byl břevnovský klášter stejně jako ostatní kláštery komunistickou vládou zrušen. </p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2014/03/1920485_4142402373683_436211580_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
 • <h3>Vodotrysk před oranžérii</h3><p>Současnou stavbu zahájil roku 1708 opat Otmar Zinke a svěřil ji nejlepším umělcům své doby. Stavba byla sálová vrcholně barokní, s dlouhým kněžištěm podle plánů Kryštofa Dientzenhofera.[3] Kostel byl vysvěcen 1715, celá stavba trvala do roku 1740. </p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2014/03/1948047_4142402893696_2113197291_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
 • <h3>Břevnovský klášter</h3><p>Již v závěru stavebních prací v r. 1718 byla na jižním svahu nad budovou nového konventu a prelatury vytyčena a v následujících letech kamennou zdí ohrazena klášterní zahrada /se třemi branami do polí/, na které bylo vysázeno prvních 319 stromků, jako základ nově založené zahrady. Obdělávané pozemky a záhony se zpočátku stále ještě nacházely převážně na východní straně kláštera nad přilehlým rybníkem s pivovarem a horní část zahrady tvořil sad.</p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2014/03/10004052_4142405773768_1947240271_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
 • <h3>Břevnovský klášter</h3><p>Součástí velkolepé stavební akce v 18. století byly i rozsáhlé terénní úpravy na severní a východní straně kostela, kde byl původně svažitý terén vyrovnán do jediné terasy na úrovni přízemí zahradního pavilonu Vojtěška.</p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2014/03/10013890_4142402613689_544525485_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
 • <h3>Břevnovský klášter</h3><p>Dnešní stav břevnovského kláštera včetně zahrady odpovídá zhruba stavu po velké barokní přestavbě, provedené za opata Otmara Zinka v letech 1700—1721 pod postupným vedením Pavla Ignáce Bayera /1691—1709/, Kryštofa Dientzenhofera /1709—1716/ a Kiliána Ignáce Dientzenthofera /1716—51/. </p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/krasy-brevnovskeho-klastera-tudy-sla-nejstarsi-ceska-historie/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2014/03/10150748_4142401293656_837236995_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>