V kalendáři Mosty staré Prahy najdete 25 historických fotografií pocházejících z konce 19. a začátku 20. století. Na fotografiích uvidíte mosty, které už nestojí, ale i podobu těch, které se dodnes klenou nad Vltavou.

Kalendář si můžete objednat už teď prostřednictvím emailu eshop@milujuprahu.cz nebo na telefonu 604 22 78 79. Do mailu uveďte Kalendář Mosty staré Prahy, jméno, adresu, počet kusů a zda chcete kalendář poslat nebo si jej vyzvednete osobně v Praze. Kalendář si rovněž můžete objednat na našem eshopu. Kalendář už je v prodeji. 

Poslechněte si povídání o mostech staré Prahy.

Kalendář je ve velkém formátu na výšku. Stojí 350,- Kč. 

Na titulní straně je neuvěřitelný snímek Karlova mostu pobořeného velkou povodní v září 1890, která povalila mostní oblouky. Během opravy stavitelé vytvořili provizorní lávku jakýsi bypass, který po dobu opravy nahradil funkci Karlova mostu.

Fotografie v kalendáři pocházejí z fotobanky HISTORICKE-FOTO.CZ, některé z nich najdete na tomto odkaze.

Měsíc leden nabízí pohled na původní podobu Čechova mostu se čtyřmi velkými sochami géniů, kteří  stojí na zasklených železných lucernách na vrcholech sloupů ve výšce 17,5 m.

ČECHŮV MOST - Foto: Historicke-foto.cz
ČECHŮV MOST – Foto: Historicke-foto.cz

Měsíc únor nabídne pohled na dopravní ruch Karlova mostu. Od r. 1883 jezdila po mostě koňka tedy tramvaj tažená koňmi. V roce , kterou 1905 vystřídala koně elektrika. Tramvaje jezidily po mostě jen tři roky a poté byly nahrazeny autobusy, které jste mohli na mostě spatřit až do roku 1932. Veškerá automobilová doprava byla na mostě zastavena v roce 1965.

DOPRAVA NA KARLOVĚ MOSTĚ - Foto: Historicke-foto.cz
DOPRAVA NA KARLOVĚ MOSTĚ – Foto: Historicke-foto.cz

Měsíc březen patří mostu Mánesovu, který byl otevřen v roce 1914.. Původně dostal jméno most arcivévody Františka Ferdinanda. Most spojuje náměstí Jana Palacha s Klárovem.

MÁNESŮV MOST - Foto: Historicke-foto.cz
MÁNESŮV MOST – Foto: Historicke-foto.cz

Měsíc duben má v kalendáři výsadní místo, neboť není věnován mostu, ale tunelu. V roce 1904 byl proražen ve vyšehradské skále tunel, který propojil Výtoň s Podolím. Tunel měří pouhých 35 metrů. Dolní obrázek na kalendářově straně je vzácný tím, že tunel je ještě zcela holý bez cimbuří, kterým byl dozdoben až později.

VYŠEHRADSKÝ TUNEL - Foto: Historicke-foto.cz
VYŠEHRADSKÝ TUNEL – Foto: Historicke-foto.cz

Měsíci květnu vévodí most Legií, který původně nesl jméno císaře Františka I. Tento most, který spojuje Národní třídu s Újezdem, měl i další jména. Za války se jmenoval Smetanův most a v letech 1960 až 1990 most 1: Máje.

MOST LEGIÍ - Foto: Historicke-foto.cz
MOST LEGIÍ – Foto: Historicke-foto.cz

Měsíc červen nabízí obrázky Rudolfovy lávky, která už pražské břehy nespojuje. Stála kousek od dnešního Mánesova mostu. Spojovala Klárov s náměstím Jana Palacha. Horní snímek je vzácný, protože Mánesův most a Rudolfova lávka stály vedle sebe jen několik měsíců.

RUDOLFOVA LÁVKA - Foto: Historicke-foto.cz
RUDOLFOVA LÁVKA – Foto: Historicke-foto.cz

Měsíc červenec představí Palackého most, který vznikl v letech 1876-1878, aby spojil Smíchov s Podskalím. Most byl původně barevný v modro-bílo-červené národní trikoléře. Barvy ale vzaly brzy za své kvůli exhalacím. Zhlaví pilířů a klenbové kvádry byly z modré žuly, zábradlí z bílého kararského mramoru a poprsní zdi z červeného pískovce. Jak je ze snímků patrno byl most původně ozdoben sousošími od Josefa Václava Myslbeka motivovanými českými pověstmi. Na mostě stáli Ctirad a Šárka, Libuše a Přemysl, Lumír a Píseň a Záboj a Slavoj. Sochy dnes stojí na Vyšehradě.

PALACKÉHO MOST- Foto: Historicke-foto.cz
PALACKÉHO MOST- Foto: Historicke-foto.cz

Měsíc srpen nabízí nejkrásnější klasický pohled na pražské mosty z XIX, bastionu svatého Tomáše na Letné. Na spodním obrázku vidíte Prahu ještě takřka bez mostů. Břehy spojuje jen Karlův most a Rudolfova lávka a most císaře Františka I.

LETENSKÝ VÝHLED NA MOSTY - Foto: Historicke-foto.cz
LETENSKÝ VÝHLED NA MOSTY – Foto: Historicke-foto.cz

Měsíc září je věnován Karlovu mostu, který si jako král pražských mostů zaslouží dvě strany v kalendáři. Základní kámen k mostu byl položen v roce 1357, aby nahradil svého předchůdce most Juditin, který byl stržen při povodní.

KARLŮV MOST - Foto: Historicke-foto.cz
KARLŮV MOST – Foto: Historicke-foto.cz

Měsíc říjen zdobí obrázky řetězového mostu císaře Františka I. Tento most byl postaven v letech 1839-1841 a Pražanům sloužil do roku 1898. Most byl poté jako kapacitně nevyhovující zbourán a nahrazen dnešním mostem Legií. Zajímavostí na horním snímku je sušící se prádlo ve stavební jámě připravené na stavbu Národního divadla.

MOST CÍSAŘE FRANTIŠKA I. - Foto: Historicke-foto.cz
MOST CÍSAŘE FRANTIŠKA I. – Foto: Historicke-foto.cz

Měsíc listopad je věnován Křižovníckému předmostí Karlova mostu. Současná podoba náměstí pochází z roku 1848,, kdy bylo rozšířeno a byly zakryty zbývající oblouky Juditina mostu..

KŘIŽOVNICKÉ PŘEDMOSTÍ KARLOVA MOSTU - Foto: Historicke-foto.cz
KŘIŽOVNICKÉ PŘEDMOSTÍ KARLOVA MOSTU – Foto: Historicke-foto.cz

Měsíc prosinec nabízí pohled na další most, který ve své původní podobě už neexistuje.. Most císaře Františka Josefa I. , který byl lidově nazýván Eilščin most podle navazující Eliščiny třídy (dnes Revoluční) byl vystavěn anglickými inženýry v letech 1865-1868. Byl třetím pražským mostem přes Vltavu. V letech 1946-1947 byl demontován a nahrazen současným železobetonovým Štefánikovým mostem.

MOST CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I. - Foto: Historicke-foto.cz
MOST CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I. – Foto: Historicke-foto.cz