V rámci projektu praha-archeologická.cz vznikla rekonstrukce stavby pilíře a klenebního pole ve 14. století, která dokumentuje, jak se stavěl Karlův most. Digitální model vytovřil v 3D grafice a postprodukoval Tomáš Musílek, na věcnou správnost dohlížel Ing. arch. Ondřej Šefců a graficky spolupracoval Zdeněk Mazač. Projekt byl podporován Ministerstvem kultury jako součást Národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. a je zařazen do programu Strategie AV21.

Kalendáře Miluju Prahu 2018 objednávejte na miujup@gmail.com nebo eshopu Miuju Prahu

„Každý piliř vznikl v samostatné jímce ohraničené dřevěným kůly vymazanými hlínou. Z bednění byla pomocí čerpadel odčerpána voda, aby bylo možné položit základy. Zřejmě do úplného spodku pilíře byly do říčního dna zaraženy dřevěné piloty. Na dno poté byl položen dřevěný základový rošt vyztužený kulatými kameny svázanými kovanými kramlemi“, píše ing. arch. Ondřej Šefců na Praha Archeologická.

Více informací o stavbě Karlova mostu naleznete na http://praha-archeologicka.cz/p/212