Na Trojském mostě se dnes školili řidiči při zkušebních jízdách. Provoz na mostě bude zahájen přesně za týden – tedy v pondělí 6. října.

Krása nad Vltavou. Nový Trojský most se představuje

Celková délka mostu je 262 m, celková výška nosné konstrukce je 34 m nad
maximální plavební hladinou řeky. Rozpětí oblouku hlavního pole mostu je 196 m.
Založení mostu je hlubinné, opěry a pilíře jsou založeny na vrtaných pilotách
vetknutých do skalního podloží. Most je navržen v uspořádání 2 x 2 jízdní pruhy
se středním tramvajovým tělesem a oboustrannými chodníky pro pěší a cyklistickou
dopravu.

Foto: Dopravní podnik Hlavního města Prahy
Foto: Pražská integrovaná doprava

Foto: Dopravní podnik Hlavního města Prahy
Foto: Pražská integrovaná doprava

Foto: Dopravní podnik Hlavního města Prahy
Foto: Pražská integrovaná doprava

Foto: Dopravní podnik Hlavního města Prahy
Foto: Pražská integrovaná doprava

 

Foto: Dopravní podnik Hlavního města Prahy
Foto: Pražská integrovaná doprava

 

Foto: Dopravní podnik Hlavního města Prahy
Foto: Pražská integrovaná doprava

 

Foto: Dopravní podnik Hlavního města Prahy
Foto: Pražská integrovaná doprava

 

Foto: Dopravní podnik Hlavního města Prahy
Foto: Pražská integrovaná doprava