Správa železniční dopravní cesty chystá po roce 2019 nákladnou modernizaci celého železničního úseku mezi Smíchovským a hlavním nádražím. Součástí tohoto úseku je také starý železniční most spojující Smíchov s Výtoní. Ten se nyní nachází v havarijním stavu a vzhledem k narůstající frekvenci dopravy na trase bude muset projít zásadní rekonstrukcí.

BANNERFINAL01

V současné době je železniční most v havarijním stavu. Jeho rozsáhlá rekonstrukce je nezbytná. - Foto: Jana Ježková
V současné době je železniční most v havarijním stavu. Jeho rozsáhlá rekonstrukce je nezbytná. – Foto: Jana Ježková

V současné době existují dva způsoby rekonstrukce mostu. První z nich, podporovaný pražskými památkáři, zahrnuje pouze opravení samotného mostu, kdy by na něm i nadále fungovaly pouze dvě koleje. Vzhledem k již zmíněné narůstající frekvenci dopravy na mostě je však tento model do budoucna téměř neudržitelný. Druhá varianta zahrnuje vybudování dalšího mostu, který by kopíroval most původní. Trať by se tak díky tomu rozšířila o další kolej.

Železniční most pod Vyšehradem - Foto: Kateřina Janišová
Železniční most pod Vyšehradem – Foto: Kateřina Janišová

K celé rekonstrukci se vyjádřila i městská část Praha 5, která v rámci rekonstrukce usiluje o vytvoření bezbariérového a úrovňového spojení Výtoně a Smíchova pro pěší a cyklistickou dopravu. Popsané spojení by umožnilo překonat vzdálenost ze Smíchovského nádraží na Výtoň cca. za 7 minut chůze či 2 minuty jízdy na kole, což by časově předčilo možnosti jak MHD, tak automobilové dopravy.

I dnes slouží lávka na železničním mostě chodcům a cyklistům. Vyhnout se na ní je však velmi obtížné. Navíc chybí možnosti bezbariérového přístupu na most. - Foto: Káťa Hlinovská
I dnes slouží lávka na železničním mostě chodcům a cyklistům. Vyhnout se na ní je však velmi obtížné. Navíc chybí možnosti bezbariérového přístupu na most. – Foto: Káťa Hlinovská

Současné parametry lávek smíšený provoz cyklistů a chodců neumožňují a na straně Výtoně je most zakončen dvouramenným schodištěm, představujícím významnou bariéru nejen pro cyklisty, ale i obyvatele s handicapem, nebo např. kočárkem.

Výsledná podoba mostu je nyní předmětem vyjednávání mezi městskou částí Praha 5, Technickou správou komunikací, Správou železniční dopravní cesty a Národním památkovým ústavem.

O výsledné podobě rekonstrukce železničního mostu vás budeme informovat.