Z výsledků Analytického centra plyne, že za nejlepšího kandidáta na primátora Pražané považují Tomáše Hudečka, kterého vybralo 17,2 % respondentů. Za ním následují s relativně velmi vyrovnanou podporou tři uchazeči o primátorský post, Jan Kasl (12,6 %), Bohuslav Svoboda (11,9 %) a Adriana Krnáčová (10,4 %). Dále se s poměrně velkým odstupem umístilo hned několik kandidátů na primátora, jejichž „preference“ oscilují kolem pětiprocentní hranice: Zbyněk Passer (6,6 %), Jakub Michálek (6,5 %), Miloslav Ludvík (6,5 %), Petr Štěpánek (5,7 %) a Jiří Payne (4,5 %). Žádný z ostatních kandidátů není favoritem pro více než 4 procenta obyvatel Prahy.

Zdroj: Analytické centrum, 26. 9. - 3. 10. 2014, 1025 respondentů (obyvatel hl. m. Prahy) starších 18 let, osobní rozhovor.
Zdroj: Analytické centrum, 26. 9. – 3. 10. 2014, 1025 respondentů (obyvatel hl. m. Prahy) starších 18 let, osobní rozhovor.

Zajímavosti z výzkumu:

– „Piráta“ Jakuba Michálka by preferovala více než desetina respondentů mladších 44 let, naopak zanedbatelnou podporu má mezi nejstaršími respondenty na 60 let.

– Lídra TOP O9 a současného primátora podporuje čtvrtina nejmladších obyvatel Prahy do 29 let, zároveň jej vidí jako nejlepšího primátora více než čtvrtina vysokoškoláků.

– Lidé starší 60 let absolutně nejčastěji favorizují Bohuslava Svobodu (ODS) a Jana Kasla (Demokraté Jana Kasla), naopak velmi slabou prestiž má v tomto segmentu kandidát Trojkoalice Petr Štěpánek.

– Preferování lídrů kandidátních listin ČSSD a KSČM, Miloslava Ludvíka a Marty Semelové, koreluje s věkem dotázaných: podprůměrná je mezi mladšími a nadprůměrná mezi staršími respondenty.

– U výběru kandidátky KSČM Semelové zároveň existuje korelace se vzděláním: s dosaženým vzděláním její podpora mezi respondenty výrazně klesá; zrcadlově opačná je situace u kandidáta Svobodných Jiřího Payna, jehož podpora s dosaženým vzděláním naopak roste.

– Kandidátky-ženy, Adriana Krnáčová (ANO 2011), Marta Semelová (KSČM) a Světlana Kubíková (Restart 2014), častěji „bodují“ mezi muži.

Název výzkumu: Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Realizátor: Analytické centrum s.r.o., Bulharská 20, 101 00 Praha

Termín terénního šetření: 29. 9. – 3. 10. 2014

Výběr respondentů: Kvótní výběr

Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, místo bydliště (městská část)

Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad (Sčítání lidu, domů a bytů 2011)

Počet dotázaných: 1025

Počet tazatelů: 22

Reprezentativita: Obyvatelstvo Prahy ve věku od 18 let

Vážení: Neváženo

Metoda sběru dat: Standardizovaný rozhovor tazatele s respondentem na základě dotazníku

Analytické centrum s.r.o. provedlo ve dnech 29. 9. až 3. 10. 2014 na reprezentativním vzorku průzkum názorů obyvatel Prahy na to, který z 19 lídrů stran a koalic, kandidujících do zastupitelstva Hl. m. Praha, by podle jejich názoru byl nejlepším primátorem provedeno celkem 1025 face-to-face („F2F“) rozhovorů na území celé Prahy. Sběr dat byl proveden metodou PAPI, tj. prostřednictvím osobního dotazování vyškolených tazatelů, kteří odpovědi zaznamenávali do papírových dotazníků. Dotázáni byli na základě standardních kvótních znaků pouze obyvatelé Prahy s volebním právem, ovšem bez ohledu na to, zda se chystají nebo nechystají zúčastnit nadcházejících komunálních voleb. Z výsledků šetření tedy nelze vyvozovat jakékoliv závěry ohledně potenciální distribuce hlasů v reálných komunálních volbách: výzkum je pouze informací o tom, který z politiků, nabízených jednotlivými stranami jako kandidát na primátora, je v daný okamžik vnímán Pražany jako nejlepší možný budoucí nejvyšší představitel města.

Analytické centrum je výzkumnou agenturou působící od roku 2006. V České a Slovenské republice disponuje více jak 2000 ověřených reprezentantů, sdružených do výzkumného panelu. Zaměřuje se na průzkumy trhu a výzkumy veřejného mínění.