Až do 30. září je na Kampě volně přístupná výstava fotografií, která připomíná srpnovou povodeň 2002 v Praze. Výstava vznikla za podpory pražského magistrátu.

Na pražské Kampě jsou až do konce září rozmístěné fotopanely, kde si můžete prohlédnout snímky z ničivých povodní, které postihly Prahu před 15 lety – Foto: MHMP

Velkoformátové fotografie zachycují okamžiky ze dnů, kdy Vltava kulminovala – kdy se Kampa, Karlín, Libeň, zoologická zahrada, Chuchle a další místa ocitla pod vodou. I ze dnů, kdy velká voda ustoupila a objevily se bahnem a nejrůznějšími předměty zanesené ulice a parky i domy, z nichž některé sílu povodně nevydržely…

Holešovice byly jednou z nejvíce zasažených čtvrtí – Foto: MHMP

„Praha se s následky velké vody velmi dobře vyrovnala, ovšem za vynaložení obrovských finančních částek. Další velké náklady si vyžádalo vybudování rozsáhlého systému protipovodňových zábran, jehož funkčnost každoročními cvičeními důkladně prověřujeme. A že se jednalo o tu nejlepší investici, se ukázalo v roce 2013, kdy rychlá a koordinovaná stavba protipovodňových bariér zabránila tomu, aby se historie z roku 2002 opakovala,“ řekla mimo jiné při vernisáži primátorka Adriana Krnáčová.

Voda zaplavila 18 stanic metra, zavřela je až na půl roku – Foto: MHMP

„Povodně před patnácti lety jsem zažil na vlastní kůži. Měl jsem možnost vidět, jak vám v několika vteřinách, voda vezme všechno, co jste předtím dlouhá léta budovali. A jak málo stačí, aby vás připravila i o blízkého člověka. Pro Prahu tato povodeň znamenala jednu z největších živelných pohrom v celé její historii.

Voda se při tisícileté vodě vylila z břehů Vltavy na mnoha místech si hledala cestu svým původním dnes zregulovaným řečištěm. Na obrázku je Petrská čtvrť – Foto: MHMP

Ihned po povodni proto začal magistrát v ohrožených oblastech zásadně rozšiřovat protipovodňová opatření. Zabránit Vltavě a Berounce v tom, aby se při povodni vylily mimo koryto, mají v centrálních částech Prahy a na křižovatkách s komunikacemi zejména mobilní protipovodňové bariéry, v ostatních úsecích i stálé protipovodňové zemní hráze, železobetonové stěny a suché poldry,“uvedl radní Libor Hadrava.

Voda zaplavila Kampu – domy byly opevněny pytly písku – Foto: MHMP

Povodeň, která Prahu v srpnu roku 2002 postihla, byla svým rozsahem, průtokem a důsledky nejničivější povodní v novodobé historii a způsobila na majetku města škody za téměř 30 miliard korun. Na území hlavního města naštěstí nedošlo v přímé souvislosti s povodní ke ztrátám na životech.

V Karlíne podlehly vodnímu živlu i některé domy – Foto: MHMP

Povodní byly postiženy městské části Praha 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, Suchdol, Lysolaje, Chuchle, Radotín, Zbraslav, Lipence a Troja. Z těchto městských částí bylo evakuováno 48 470 osob. Nejpostiženějšími městskými částmi byly Praha 7 a Praha 8.

Praha pod vodou 2002. Lidé stavěli provizorní protipovodňové zábrany z pytlů s pískem – Foto: MHMP

Celková výše škod činila téměř 30 miliard korun, z toho 15 miliard na majetku města, včetně 7 miliard škod na metru.

Karlínské ulice se změnily ve splavné řeky – Foto: MHMP
Uměle hráze u Karlových lázní zachránily Staré Město od ještě větší pohromy – Foto: MHMP
Vodní živel ukázal svou sílu. Praha po dlouhých desetiletých zažila velkou vodu – Foto: MHMP