Program:
Neděle 25. března 2018 – královské město Velvary
9:00 – 17:00 * Vajíčkobraní Velvary, zemské vajíčkové slavnosti, hlavní náměstí
16:00 * Cesta pěšky do Prahy z Velvar s nákladem vajec natvrdo pro Karlův most
* V čele průvodu starosta města Velvar a člen velvarského spolku
Natvrdlí pan Radim Wolák

Pondělí 26. března 2018 – Praha, Karlův most
12:00 * Příchod Velvarských s dodávkou vajec natvrdo pro stavbu Karlova mostu k Malostranské mostecké věži
12:20 * Předání vajec natvrdo do Muzea Karlova mostu
* Starosta Velvar slavnostně předá vejce natvrdo řediteli Muzea
Karlova mostu Zdeňku Bergmanovi, převozníku pražskému.
12:30 * Oživení lidových zvyků 2. pol. 19. století v Muzeu Karlova mostu
(zvyky k oslavě hojnosti, bohaté úrody a rodinné pospolitosti)

Už třetím rokem ve své obnovené tradici velvarský spolek Natvrdlých v čele se starostou města Velvary Radimem Wolákem přinášejí pěšky z Velvar vejce uvařená natvrdo na stavbu Karlova mostu. Tato tradice vychází z legendy staré 661 let, podle níž Velvarští stejně jako jiná města a obce v okolí Prahy měli na stavbu Karlova mostu formou speciální vybírané daně dodat vajíčka, která se přidávala do malty Karlova mostu. Velvarští to tehdy pochopili po svém a přivezli do Prahy vejce vařená natvrdo, aby se nerozbila. Tím se stali terčem všeobecného posměchu, nejen pražských měšťanů, ale i celé země.

Dnešní velvarští se ale začali k tradici hrdě hlásit a razí tvrdovaječnictví jako zásadní světnázor, spočívající ve schopnosti vysvětlit si rozličná nařízení po svém a lépe, což začíná být v dnešním světě stále užitečnější. Ve Velvarech proto začala být vařená vejce oslavována. Na místním slovutném rynku se pravidelně konají týden před Velikonocemi největší zemské vaječné slavnosti takzvané Vajíčkobraní. To i letos nabídne poctivý řemeslný trh, ukázky dobových zvyků, bohatý doprovodný program a spoustu vajíčkové zábavy. Vyvrcholením slavností bude i letos odchod statných vejconošů s nůšemi plnými velvarských vajec na noční pochod směrem ku Praze. Ačkoli se cesta koná v obnovené tradici teprve potřetí, myšlenka tvrdovajčnictví již strhává i okolní obce a k pochodu se houfně přidávají další starostové. K noční pouti podél Vltavy se může připojit každý bez rozdílu věku, pohlaví i vyznání, podmínkou je slušivý oblek a nůše plná velvarských vařených vajec.

Vejce budou předána jako vždy řediteli Muzea Karlova mostu panu Zdeňku Bergmanovi, převozníku pražskému, aby je využil při opravách mostu. Při předání budou v Muzeu Karlova mostu připomenuty některé zapomenuté lidové zvyky a zvykové předměty budou následně vystaveny do 30. dubna 2018 v expozici muzea. Na prezentaci těchto zvyků se podílí Národopisné oddělení Národního Muzea v Praze.

Všichni jsou srdečně zváni na Velvarské Vajíčkobraní i na vaječné setkání v Muzeu
Karlova Mostu.