Vůz tažený koňmi přivezl vejce do Prahy – Foto: Veronika Pilařová

Podle dávné tradice sebrali Velvarští na rynku vejce a vydali se s nimi ku Praze, aby přispěli na žádost císaře Karla IV. k výstavbě kamenného mostu v Praze. Podle legendy byly do malty spojující ohromné kamenné bloky přidány vejce. Velvarští vejce uvařili natvrdo, aby se cetou nerozbila. V Praze si tak utrhli pořádnou ostudu a byli terčem posměchu.

Velvarští občané hrdě nesou na cedulce jméno svého města a v nůších vejce pro stavbu Karlova mostu – Foto: Lenka Petruželová

Velvarští donášejí do Prahy vajíčka uvařená natvrdo přes Karlův most. Podívejte se na záznam živého vysílání Miluju Prahu:

VEJCE PRO KARLŮV MOST. Velvarští přinesli vejce uvařená natvrdo do Prahy. Podle dávné tradice donesli opět Velvarští na základě výzvy císaře Karla IV. vejce do malty na stavbu Karlova mostu. Stejně jako před více než 600 lety ale vejce uvařili natvrdo. Protože tak úplňe nepochopili nařízení.

Podívejte se na reportáž o vaječném bádání

„Dnešní velvarští se k tradici hrdě hlásí a razí tvrdovaječnictví jako zásadní světonázor, spočívající ve schopnosti vysvětlit si rozličná nařízení po svém a lépe, což začíná být v dnešním světě stále užitečnější,“ píše o sobě spolek Natvrdlí na stránkách města Velvary.

Koně přítáhly povoz naložený natvrdo uvařenými vejci z Velavr – Foto: Lenka Petruželová

Náklad vajec z Velvar předal starosta Radim Wolák pražskému primátorovi Zdeňkoví Hřibovi.

Starostav Velvar Radim Wolák- Foto: Lenka Petruželová
Pražský primátor převzal od Velvarských vejce. – Foto: Lenka Petruželová

Již v 10.století vedl přes Vltavu první dřevěný most. Roku 1158 započala stavba prvního mostu kameného, ve své době učiněný div světa. Svou délkou přes 500 metrů byl tehdy nejdelší ve střední Evropě. Dostal jméno po manželce druhého českého krále Vladislava I. Juditě, která se o jeho výstavbu zasloužila. Pozůstatky z Juditina mostu můžeme dodnes spatřit v podzemí křižovnického kláštera na staroměstském břehu. Při velké povodni, 3. února roku 1342 v noci Juditin most nápor rozbouřené řeky nevydržel. Pro Prahu to byla veliká pohroma ” Jako by padla koruna království, když se rozpadl most …,”píše kronikář kanovník František.

Víření bubnů a volání pro uvolnění cesty provázelo průvod Velvarských- Foto: Lenka Petruželová

S velkou slávou pak císař a král Karel IV. položil základní kámen ke stavbě nového mostu. Dle legendy jeho založení určil numerický výpočet astrologů, který v zápise vyjadřoval číselnou řadu 1-3-5-7-9-7-5-3-1, tedy v roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut. Karel IV. chtěl mít své dílo pojištěné ze všech stran.

Vůz tažený koňmi přivezl vejce do Prahy – Foto: Veronika Pilařová

Stavba mostu byla svěřená dohledu stavebního mistra Otty a po jeho smrti Petru Parléři, nejvýznamnějšímu staviteli svatovítského chrámu. Aby bylo dílo nejen velkolepé, ale i pevné rozhodl se stavitel přidávat do malty syrová vejce.V celé Praze jich však nebylo dost, a tak na králův příkaz sváželi vajíčka ze všech koutů království.

Praha vejce Evropy – Foto: Veronika Pilařová

Vozy dřevěné, slámou vystlané, křehkým nákladem v proutěných koších i bednách naložené, se na břehu vltavském shromažďovaly, zde je také zedníci roztloukaly a do vápna míchali. Jen ve Velvarech královskému nařízení špatně porozuměli. Báli se, aby se vejce cestou nerozbila, proto je poslali uvařená na tvrdo. Velvarským se pak smála celá Praha, a ten skutek jim byl škodolibě připomínán po celá staletí. Obyvatelé Unhoště sice vejce dopravili v pořádku, spletli se však s mlékem, kterým se při stavbě mostu rozmíchávala malta a poslali tvaroh a syrečky.

 

Dle legendy je tudíž Karlův Most jediným ze všech mostů na světě stavěným nejen z kamene, ale také z českých vajec a unhošťského tvarohu a sýra. A zřejmě také díky této receptuře vydržel už šest a půl století.