Vltava vždy rozdělovala pražská města. A to dokonce tak dokonale, že v levobřežní Malé Straně a Hrdčanech platilo jiné městské právo než v pravobřežním Starém a Novém Městě. V knize Valpružina noc pražského spisovatle Gustava Meyrinka hraběnka Zahrádková z Malé Strany říká: “Nejhorší, co se stalo našemu městu (a městem myslí pouze Malou Stranu) bylo, když postavili ten most.” Tím mostem měla na mysli ten Karlův, možná ještě jeho předchůdce most Juditin. Prastarou hraběnku rozčilovalo, že se dá přes most tak snadno přejít mezi oběma městy – tedy Starým Městem a Malou Stranou.

BANNERFINAL01

Pravdou také je, že největší pražský most Nuselský nevede přes Vltavu, ale přes její přítok potok Botič. My se zabýváme, ale jen mosty vedoucí přes řeku.

Napočítali jsme 30  mostů, mostků či lávek, které v Praze vedou přes Vltavu nebo její část. V galerii fotek jsou i snímky mostů, které už nestojí, ty jsme do celkového počtu nezahrnuli. Pojďme se na ně podívat. Úvodní fotku pořídil Michal Jirák.

1.Most Závodu míru (Zbraslavský most) je silniční most přes Vltavu na Zbraslavi, 13 km jižně od centra Prahy. Jde o první most přes Vltavu po proudu řeky nacházející se na území hlavního města Prahy a spolu s Radotínským mostem jediný pražský most, který se nachází nad soutokem Vltavy s řekou Berounkou. Spojuje Zbraslav na levém břehu s místní částí Závist a železniční stanicí Praha-Zbraslav na pravém břehu.
1. Most Závodu míru (Zbraslavský most) je silniční most přes Vltavu na Zbraslavi, 13 km jižně od centra Prahy. Jde o první most přes Vltavu po proudu řeky nacházející se na území hlavního města Prahy a spolu s Radotínským mostem jediný pražský most, který se nachází nad soutokem Vltavy s řekou Berounkou. Spojuje Zbraslav na levém břehu s místní částí Závist a železniční stanicí Praha-Zbraslav na pravém břehu.
Předchůce mostu Závodu míru na Zbraslavi. Původně stál v těchto místech železný most nazývaný Zbraslavský most o třech polích, který byl vybudován nákladem 136 tis. zlatých v roce 1896. V roce 1964 byl nahrazen novým železobetonovým mostem (most Závodu míru), vybudovaným o něco níže po proudu řeky.
Předchůce mostu Závodu míru na Zbraslavi. Původně stál v těchto místech železný most nazývaný Zbraslavský most o třech polích, který byl vybudován nákladem 136 tis. zlatých v roce 1896. V roce 1964 byl nahrazen novým železobetonovým mostem (most Závodu míru), vybudovaným o něco níže po proudu řeky.
2.Radotínský most je dvojice mostních staveb na Pražském okruhu, klene se nad údolím Vltavy a Berounky ještě před jejich soutokem. Fyzicky na sebe obě stavby plynule navazují a tvoří jediný most, z úředního hlediska jde však o dvě různé stavby, každá z částí má jiné konstrukční řešení a jiného dodavatele. Provoz na mostě, který je označován za nejdelší v České republice, byl zahájen 20. září 2010.
2. Radotínský most je dvojice mostních staveb na Pražském okruhu, klene se nad údolím Vltavy a Berounky ještě před jejich soutokem. Fyzicky na sebe obě stavby plynule navazují a tvoří jediný most, z úředního hlediska jde však o dvě různé stavby, každá z částí má jiné konstrukční řešení a jiného dodavatele. Provoz na mostě, který je označován za nejdelší v České republice, byl zahájen 20. září 2010.
3.Radotínský most je dvojice mostních staveb na Pražském okruhu, klene se nad údolím Vltavy a Berounky ještě před jejich soutokem. Fyzicky na sebe obě stavby plynule navazují a tvoří jediný most, z úředního hlediska jde však o dvě různé stavby, každá z částí má jiné konstrukční řešení a jiného dodavatele. Provoz na mostě, který je označován za nejdelší v České republice, byl zahájen 20. září 2010. - (Foto: Barbora Fontánová)
2. Radotínský most je dvojice mostních staveb na Pražském okruhu, klene se nad údolím Vltavy a Berounky ještě před jejich soutokem. Fyzicky na sebe obě stavby plynule navazují a tvoří jediný most, z úředního hlediska jde však o dvě různé stavby, každá z částí má jiné konstrukční řešení a jiného dodavatele. Provoz na mostě, který je označován za nejdelší v České republice, byl zahájen 20. září 2010. – (Foto: Barbora Fontánová)
FASCINUJÍCÍ PODÍVANÁ: Jak vypadá Praha z letadla
3.Branický most (lidově zvaný též Most inteligence) je železniční most s chodníkem pro pěší, přemosťující údolí Vltavy v jižní části Prahy mezi Malou Chuchlí a Braníkem, budovaný v letech 1949–1955 a pro železniční dopravu zprovozněný 30. května 1964. Oficiálně pojmenován byl v roce 1969.
3. Branický most (lidově zvaný též Most inteligence) je železniční most s chodníkem pro pěší, přemosťující údolí Vltavy v jižní části Prahy mezi Malou Chuchlí a Braníkem, budovaný v letech 1949–1955 a pro železniční dopravu zprovozněný 30. května 1964. Oficiálně pojmenován byl v roce 1969.
Most inteligence je padesátník! A pořád mu chybí jedna kolej
4.Barrandovský most je pražský silniční most přes řeku Vltavu, vybudovaný v letech 1978–1988 jako most Antonína Zápotockého. Je významným dopravním uzlem jižní části města. Má čtyři pruhy v každém směru, je přístupný i chodcům a cyklistům.
4. Barrandovský most je pražský silniční most přes řeku Vltavu, vybudovaný v letech 1978–1988 jako most Antonína Zápotockého. Je významným dopravním uzlem jižní části města. Má čtyři pruhy v každém směru, je přístupný i chodcům a cyklistům.
4.Barrandovský most je pražský silniční most přes řeku Vltavu, vybudovaný v letech 1978–1988 jako most Antonína Zápotockého. Je významným dopravním uzlem jižní části města. Má čtyři pruhy v každém směru, je přístupný i chodcům a cyklistům. - (Foto: Barbora Fontánová)
4. Barrandovský most je pražský silniční most přes řeku Vltavu, vybudovaný v letech 1978–1988 jako most Antonína Zápotockého. Je významným dopravním uzlem jižní části města. Má čtyři pruhy v každém směru, je přístupný i chodcům a cyklistům. – (Foto: Barbora Fontánová)
Když promluví Zikmund…největší zvon království
5.Most na Císařskou louku je příhradový ocelový most s parabolicky zakřivenými horními pasy a s dolní mostovkou, postavený v roce 1901 na návodním (jižním) konci Císařské louky, u hranice Smíchova a Hlubočep. Umožňuje přístup ze smíchovského břehu na ostrov Císařská louka, který vznikl při vyhloubení Smíchovského přístavu.
5. Most na Císařskou louku je příhradový ocelový most s parabolicky zakřivenými horními pasy a s dolní mostovkou, postavený v roce 1901 na návodním (jižním) konci Císařské louky, u hranice Smíchova a Hlubočep. Umožňuje přístup ze smíchovského břehu na ostrov Císařská louka, který vznikl při vyhloubení Smíchovského přístavu.
6.Současný most na Veslařský ostrov byl postaven v letech 1956–1958. Umožňuje přístup z Podolského nábřeží na pravém břehu Vltavy na Veslařský ostrov.
6. Současný most na Veslařský ostrov byl postaven v letech 1956–1958. Umožňuje přístup z Podolského nábřeží na pravém břehu Vltavy na Veslařský ostrov.
7..Železniční most (výjimečně uváděný s přívlastkem vyšehradský) propojuje vltavské břehy v Praze u Výtoně (bývalé Podskalí) pod Vyšehradem a Smíchov. Most není oficiálně pojmenovaný, v mapách je běžně označován podobně jako jiné nepojmenované železniční mosty slovy železniční most (s malým písmenem), v tomto případě je však toto označení vžité jako neoficiální vlastní jméno. Foto: Dalibor Durčák
7. Železniční most (výjimečně uváděný s přívlastkem vyšehradský) propojuje vltavské břehy v Praze u Výtoně (bývalé Podskalí) pod Vyšehradem a Smíchov. Most není oficiálně pojmenovaný, v mapách je běžně označován podobně jako jiné nepojmenované železniční mosty slovy železniční most (s malým písmenem), v tomto případě je však toto označení vžité jako neoficiální vlastní jméno. Foto: Dalibor Durčák
8.Železniční most (výjimečně uváděný s přívlastkem vyšehradský) propojuje vltavské břehy v Praze u Výtoně (bývalé Podskalí) pod Vyšehradem a Smíchov. Most není oficiálně pojmenovaný, v mapách je běžně označován podobně jako jiné nepojmenované železniční mosty slovy železniční most (s malým písmenem), v tomto případě je však toto označení vžité jako neoficiální vlastní jméno. - (Foto: Kateřina Janišová)
7. Železniční most (výjimečně uváděný s přívlastkem vyšehradský) propojuje vltavské břehy v Praze u Výtoně (bývalé Podskalí) pod Vyšehradem a Smíchov. Most není oficiálně pojmenovaný, v mapách je běžně označován podobně jako jiné nepojmenované železniční mosty slovy železniční most (s malým písmenem), v tomto případě je však toto označení vžité jako neoficiální vlastní jméno. – (Foto: Kateřina Janišová)
Neuvěřitelné snímky venkovské Prahy. Holešovice, Dejvice, Braník…
7.Železniční most (výjimečně uváděný s přívlastkem vyšehradský) propojuje vltavské břehy v Praze u Výtoně (bývalé Podskalí) pod Vyšehradem a Smíchov. Most není oficiálně pojmenovaný, v mapách je běžně označován podobně jako jiné nepojmenované železniční mosty slovy železniční most (s malým písmenem), v tomto případě je však toto označení vžité jako neoficiální vlastní jméno. Foto: Káťa Hlinovská
7. Železniční most (výjimečně uváděný s přívlastkem vyšehradský) propojuje vltavské břehy v Praze u Výtoně (bývalé Podskalí) pod Vyšehradem a Smíchov. Most není oficiálně pojmenovaný, v mapách je běžně označován podobně jako jiné nepojmenované železniční mosty slovy železniční most (s malým písmenem), v tomto případě je však toto označení vžité jako neoficiální vlastní jméno. Foto: Káťa Hlinovská
8.Palackého most je šestý most přes celou šíři řeky (ve směru toku) a třetí nejstarší dochovaný most přes Vltavu v Praze. Vznikl v letech 1876–1878 podle projektu Bedřicha Münzbergera a Josefa Reitera pro zpřístupnění rychle rozvíjejícího se průmyslového Smíchova. Provoz na něm byl zahájen 22. prosince 1878. - (Foto: Vladimir Mir)
8. Palackého most je šestý most přes celou šíři řeky (ve směru toku) a třetí nejstarší dochovaný most přes Vltavu v Praze. Vznikl v letech 1876–1878 podle projektu Bedřicha Münzbergera a Josefa Reitera pro zpřístupnění rychle rozvíjejícího se průmyslového Smíchova. Provoz na něm byl zahájen 22. prosince 1878. – (Foto: Vladimir Mir)
9.Jiráskův most spojuje z Jiráskova náměstí pravobřežní pražské Nové Město a levobřežní čtvrť Smíchov.Jeho stavba byla započata v roce 1929 podle projektu architekta Vlastislava Hofmana a Ing. Františka Mencla. - (Foto: Michaela Feresová)
9. Jiráskův most spojuje z Jiráskova náměstí pravobřežní pražské Nové Město a levobřežní čtvrť Smíchov.Jeho stavba byla započata v roce 1929 podle projektu architekta Vlastislava Hofmana a Ing. Františka Mencla. – (Foto: Michaela Feresová)
10.Most na Dětský ostrov byl postaven mezi lety 1933 a 1941 podle projektu Vlastislava Hofmana jako železobetonový oblouk se spolupůsobící mostovkou. Využívá opěry původně zbudované pro plánovaný most z Myslíkovy ulice.
10. Most na Dětský ostrov byl postaven mezi lety 1933 a 1941 podle projektu Vlastislava Hofmana jako železobetonový oblouk se spolupůsobící mostovkou. Využívá opěry původně zbudované pro plánovaný most z Myslíkovy ulice.
11.Současný most na Slovanský ostrov v Praze byl postaven v letech 1947–1948. - (Foto: Nikola Uxová)
11. Současný most na Slovanský ostrov v Praze byl postaven v letech 1947–1948. – (Foto: Nikola Uxová)

Krásy Břevnovského kláštera – tudy šla nejstarší česká historie

12.Most Legií je pražský silniční most přes Vltavu, sedmý po proudu řeky. Most spojuje Národní třídu (v 19. století nesla název Nové aleje) přes Střelecký ostrov s Újezdem a Malou Stranou. Jeho předchůdce se jmenoval most císaře Františka I.
12. Most Legií je pražský silniční most přes Vltavu, sedmý po proudu řeky. Most spojuje Národní třídu (v 19. století nesla název Nové aleje) přes Střelecký ostrov s Újezdem a Malou Stranou. Jeho předchůdce se jmenoval most císaře Františka I.
Most císaře Františka I. (zvaný také jen řetězový most) byl (po Karlovu mostu) druhý pražský most přes Vltavu. Most spojoval Národní třídu (v 19. století nesla název Nové aleje) přes Střelecký ostrov s Újezdem a Malou Stranou, v místech dnešního mostu Legií.
Most císaře Františka I. (zvaný také jen řetězový most) byl (po Karlovu mostu) druhý pražský most přes Vltavu. Most spojoval Národní třídu (v 19. století nesla název Nové aleje) přes Střelecký ostrov s Újezdem a Malou Stranou, v místech dnešního mostu Legií.
13.První po proudu Čertovky je lávka do mlýna Huť (Všehrdova 14, č. p. 449), dřevěná na dvou ocelových nosnících. Slouží k přístupu do kavárny Mlýnská.
13. První po proudu Čertovky je lávka do mlýna Huť (Všehrdova 14, č. p. 449), dřevěná na dvou ocelových nosnících. Slouží k přístupu do kavárny Mlýnská.
14.Přes Čertovku na Kampu na Malé Straně v Praze vede (kromě Karlova mostu) jedna lávka a pět mostků.
14. Přes Čertovku na Kampu na Malé Straně v Praze vede (kromě Karlova mostu) jedna lávka a pět mostků.
16.Přes Čertovku na Kampu na Malé Straně v Praze vede (kromě Karlova mostu) jedna lávka a pět mostků.
16. Přes Čertovku na Kampu na Malé Straně v Praze vede (kromě Karlova mostu) jedna lávka a pět mostků.
17.Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. V Čechách to byla v pořadí čtvrtá kamenná mostní stavba, po mostu Juditině, Píseckém a Roudnickém. Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba nového mostu začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla dokončena v roce 1402. (Foto: Michal Grosman)
17. Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. V Čechách to byla v pořadí čtvrtá kamenná mostní stavba, po mostu Juditině, Píseckém a Roudnickém. Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba nového mostu začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla dokončena v roce 1402. (Foto: Michal Grosman)
Juditin most v Praze byl kamenný most přes řeku Vltavu, jednalo se o předchůdce o něco jižněji ležícího Karlova mostu. Byl postaven mezi lety 1158 a 1172 a stal se tak nejstarším kamenným mostem v Českých zemích a jedním z nejstarších severně od Alp.
Juditin most v Praze byl kamenný most přes řeku Vltavu, jednalo se o předchůdce o něco jižněji ležícího Karlova mostu. Byl postaven mezi lety 1158 a 1172 a stal se tak nejstarším kamenným mostem v Českých zemích a jedním z nejstarších severně od Alp.
21.Mánesův most je devátý most přes Vltavu po proudu řeky v Praze. Je 186 m dlouhý a 16 m široký. Vede po něm tramvajová trať. Spojuje staroměstské Palachovo náměstí (u stanice metra Staroměstská a u Josefova) a malostranský Klárov (u stanice metra Malostranská).(Foto: Daniel Kühn)
18. Mánesův most je devátý most přes Vltavu po proudu řeky v Praze. Je 186 m dlouhý a 16 m široký. Vede po něm tramvajová trať. Spojuje staroměstské Palachovo náměstí (u stanice metra Staroměstská a u Josefova) a malostranský Klárov (u stanice metra Malostranská).(Foto: Daniel Kühn)
19.Čechův most je nejkratší z mostů vedoucích přes Vltavu přes celou šíři řeky v Praze. Most spojuje Náměstí Curieových na pravém břehu a Letnou na levém břehu. Po proudu řeky je desátým pražským mostem. Je 169 m dlouhý a 16 m široký. Je to jediná takto velká ozdobená mostní konstrukce v Česku z období secese a patří mezi chráněné technické památky. - Foto: Michal Kyrášek
19. Čechův most je nejkratší z mostů vedoucích přes Vltavu přes celou šíři řeky v Praze. Most spojuje Náměstí Curieových na pravém břehu a Letnou na levém břehu. Po proudu řeky je desátým pražským mostem. Je 169 m dlouhý a 16 m široký. Je to jediná takto velká ozdobená mostní konstrukce v Česku z období secese a patří mezi chráněné technické památky. – Foto: Michal Kyrášek
19.Čechův most je nejkratší z mostů vedoucích přes Vltavu přes celou šíři řeky v Praze. Most spojuje Náměstí Curieových na pravém břehu a Letnou na levém břehu. Po proudu řeky je desátým pražským mostem. Je 169 m dlouhý a 16 m široký. Je to jediná takto velká ozdobená mostní konstrukce v Česku z období secese a patří mezi chráněné technické památky. - Foto: Michal Kyrášek
19. Čechův most je nejkratší z mostů vedoucích přes Vltavu přes celou šíři řeky v Praze. Most spojuje Náměstí Curieových na pravém břehu a Letnou na levém břehu. Po proudu řeky je desátým pražským mostem. Je 169 m dlouhý a 16 m široký. Je to jediná takto velká ozdobená mostní konstrukce v Česku z období secese a patří mezi chráněné technické památky. – Foto: Michal Kyrášek
Světlonoš na Čechově mostě - (Foto: David Kraus)
Světlonoš na Čechově mostě – (Foto: David Kraus)
Rudolfova lávka byla postavena v letech 1868–1869, jako třetí visutý most přes Vltavu v Praze, mezi Klárovem a tzv. Rejdištěm. Byla pojmenována podle korunního prince Rudolfa (podobně jako pozdější Rudolfinum) a říkalo se jí také Železná lávka, případně „řetězová lávka“.
Rudolfova lávka byla postavena v letech 1868–1869, jako třetí visutý most přes Vltavu v Praze, mezi Klárovem a tzv. Rejdištěm. Byla pojmenována podle korunního prince Rudolfa (podobně jako pozdější Rudolfinum) a říkalo se jí také Železná lávka, případně „řetězová lávka“.
Rudolfova lávka byla postavena v letech 1868–1869, jako třetí visutý most přes Vltavu v Praze, mezi Klárovem a tzv. Rejdištěm. Byla pojmenována podle korunního prince Rudolfa (podobně jako pozdější Rudolfinum) a říkalo se jí také Železná lávka, případně „řetězová lávka“.
Rudolfova lávka byla postavena v letech 1868–1869, jako třetí visutý most přes Vltavu v Praze, mezi Klárovem a tzv. Rejdištěm. Byla pojmenována podle korunního prince Rudolfa (podobně jako pozdější Rudolfinum) a říkalo se jí také Železná lávka, případně „řetězová lávka“.
Štefánikův most spojuje Revoluční třídu, která tvoří hranici mezi Starým a Novým Městem, s Letenským tunelem. - (Foto: Robert Schmiedt)
20. Štefánikův most spojuje Revoluční třídu, která tvoří hranici mezi Starým a Novým Městem, s Letenským tunelem. – (Foto: Robert Schmiedt)
Most císaře Františka Josefa I. byl třetí pražský most přes Vltavu, byl postaven v letech 1865–1868, rekonstruován v roce 1898 a demontován v letech 1946–1947. Komunikačně připojil k Praze Bubny a Královskou oboru. Lidově byl také nazýván Eliščin most podle císařovy manželky Alžběty.
Most císaře Františka Josefa I. byl třetí pražský most přes Vltavu, byl postaven v letech 1865–1868, rekonstruován v roce 1898 a demontován v letech 1946–1947. Komunikačně připojil k Praze Bubny a Královskou oboru. Lidově byl také nazýván Eliščin most podle císařovy manželky Alžběty.
21. Hlávkův most je napojen přímo na tzv. přemostění Masarykova nádraží. Za zvláštnost Hlávkova mostu (vzhledem k poměrům v zemi) se dá považovat to, že od svého vzniku nebyl ani jednou přejmenován. Jméno po Josefu Hlávkovi, vynikajícím staviteli a filantropovi, nese dodnes.
21. Hlávkův most je napojen přímo na tzv. přemostění Masarykova nádraží. Za zvláštnost Hlávkova mostu (vzhledem k poměrům v zemi) se dá považovat to, že od svého vzniku nebyl ani jednou přejmenován. Jméno po Josefu Hlávkovi, vynikajícím staviteli a filantropovi, nese dodnes.
22.Negrelliho viadukt (nazývaný též Karlínský viadukt, dříve obecně viadukt Společnosti státní dráhy) spojuje Masarykovo nádraží v Praze (původně „nádraží Společnosti státní dráhy“) přes ostrov Štvanici s Bubny. Je historicky prvním pražským železničním mostem přes Vltavu, v současné době druhým nejstarším pražským mostem přes Vltavu.
22. Negrelliho viadukt (nazývaný též Karlínský viadukt, dříve obecně viadukt Společnosti státní dráhy) spojuje Masarykovo nádraží v Praze (původně „nádraží Společnosti státní dráhy“) přes ostrov Štvanici s Bubny. Je historicky prvním pražským železničním mostem přes Vltavu, v současné době druhým nejstarším pražským mostem přes Vltavu.
23.Libeňský most je jeden z mostů, vedoucích přes řeku Vltavu v Praze. Po proudu řeky je v Praze čtrnáctým mostem, nachází se v ohbí řeky Vltavy, spojuje levobřežní čtvrť Holešovice a pravobřežní Libní, je po něm vedena dvoukolejní tramvajová trať.
23. Libeňský most je jeden z mostů, vedoucích přes řeku Vltavu v Praze. Po proudu řeky je v Praze čtrnáctým mostem, nachází se v ohbí řeky Vltavy, spojuje levobřežní čtvrť Holešovice a pravobřežní Libní, je po něm vedena dvoukolejní tramvajová trať.
24.Holešovický železniční most (pod Bulovkou) spojuje stanici Praha-Holešovice a odbočku Rokytka v Libni, je po něm vedena tzv. Holešovická přeložka. Navazuje na něj železniční tunel pod Bílou skálou. Most nebyl oficiálně pojmenován.
24. Holešovický železniční most (pod Bulovkou) spojuje stanici Praha-Holešovice a odbočku Rokytka v Libni, je po něm vedena tzv. Holešovická přeložka. Navazuje na něj železniční tunel pod Bílou skálou. Most nebyl oficiálně pojmenován.
25.Most Barikádníků je silniční most v Praze, otevřený v roce 1980, který spojuje Holešovice s Holešovičkami v Libni a tím i s Trojou. Má zásadní význam pro dopravní propojení v severojižním směru. Přivádí do centra Prahy dopravu z dálnice D8 a navazující Prosecké radiály.
25. Most Barikádníků je silniční most v Praze, otevřený v roce 1980, který spojuje Holešovice s Holešovičkami v Libni a tím i s Trojou. Má zásadní význam pro dopravní propojení v severojižním směru. Přivádí do centra Prahy dopravu z dálnice D8 a navazující Prosecké radiály.
26.Trojský tramvajový most (rámusák) Trojský tramvajový most byl dvoukolejný most postavený pro tramvajovou trať Partyzánská – Trojská – Hercovka – Ke Stírce. Na mostě byly vedle kolejí dva úzké nouzové chodníčky. Most nahradí nový Trojský most.
Trojský tramvajový most (rámusák) Trojský tramvajový most byl dvoukolejný most postavený pro tramvajovou trať Partyzánská – Trojská – Hercovka – Ke Stírce. Na mostě byly vedle kolejí dva úzké nouzové chodníčky. Most nahradí nový Trojský most.
26.Trojský most je od roku 2010 budovaný silniční a tramvajový most přes Vltavu v Praze, který má vést z Partyzánské ulice v Holešovicích do oblasti ulic Povltavské a Trojské v Troji. Má sloužit místní dopravě a nahradit provizorní trojský tramvajový most, který sloužil od roku 1977
26. Trojský most je od roku 2010 budovaný silniční a tramvajový most přes Vltavu v Praze, který má vést z Partyzánské ulice v Holešovicích do oblasti ulic Povltavské a Trojské v Troji. Má sloužit místní dopravě a nahradit provizorní trojský tramvajový most, který sloužil od roku 1977
27.Trojská lávka spojuje pražskou čtvrť Troja s Císařským ostrovem v místě někdejšího přívozu v ulici Pod Havránkou.
27. Trojská lávka spojuje pražskou čtvrť Troja s Císařským ostrovem v místě někdejšího přívozu v ulici Pod Havránkou.
27.Přes plavební kanál, který odděluje Císařský ostrov od Královské obory a Podbaby, vedou celkem tři mosty.
28. Přes plavební kanál, který odděluje Císařský ostrov od Královské obory a Podbaby, vedou celkem tři mosty.
29.Přes plavební kanál, který odděluje Císařský ostrov od Královské obory a Podbaby, vedou celkem tři mosty.
29. Přes plavební kanál, který odděluje Císařský ostrov od Královské obory a Podbaby, vedou celkem tři mosty.
30.Přes plavební kanál, který odděluje Císařský ostrov od Královské obory a Podbaby, vedou celkem tři mosty.
30. Přes plavební kanál, který odděluje Císařský ostrov od Královské obory a Podbaby, vedou celkem tři mosty.