Již více než pět let se Dopravní podnik hl. m. Prahy věnuje testování elektrobusů a možnosti jejich začlenění do provozu pražské MHD. Aktuálně testuje elektrobus SOR EBN 11, který je již téměř v polovině svého zkušebního provozu s cestujícími. Jeho cílem je plnohodnotné otestování vozidla a nabíjecí technologie v různých provozních a zejména klimatických podmínkách.

BANNERFINAL01

Zkušební provoz elektrobusu se systémem nabíjení při provozních přestávkách během dne z tramvajové trakční sítě prostřednictvím dvoupólového pantografu byl v DPP zahájen 1. září 2015 a původně plánovaný roční horizont by mohl být o další rok prodloužen. V ČR unikátní celoelektrický vůz je v souladu s požadavkem DPP zcela bezemisní a je vybaven elektrickým topením.

Foto: DPP hl. m. Prahy
Foto: DPP hl. m. Prahy

Elektrobus je v provozu denně zhruba od 4:30 do 23:00 hodin a dosud má najeto 38 249 km. V pracovní dny jezdí vůz na pravidelné lince č. 213, o víkendu na lince č. 163. Od října loňského roku jezdí vozidlo s vytápěním elektrickým topením, jehož nastavení je průběžně optimalizováno. Plnohodnotný provoz zvládl i při mrazivých teplotách.

Řada lidí stále vnímá elektromobilitu spíše jako science fiction, ale jsem přesvědčen, že jde o technologii, které bude patřit již velmi blízká budoucnost. Brzy oceníme, že jsme nezaspali dobu a jsme připraveni. Praha je město s obrovskou historií, ale zároveň musí být i lídrem v zavádění inovací a moderních technologií, což se v oblasti elektromobilitydaří,“ uvedl Petr Dolínek, náměstek primátorky a radní pro dopravu (ČSSD).

výstava 3

K rozvoji nového způsobu cestování veřejnou dopravou se vyjádřil i generální ředitel a předseda představenstva DPP Jaroslav Ďuriš: „Rozvoj elektromobility je s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí jednoznačně strategickým cílem DPP, což potvrzuje dlouhodobou iniciativou v této oblasti. Konkrétní kroky z hlediska případného nákupu elektrobusů budou silně závislé na získaných technických, provozních i ekonomických zkušenostech z probíhajícího zkušebního provozu. Svou roli samozřejmě hrají předchozí zkušenosti DPP, informace profesních skupin i z různých evropských projektů, do nichž je DPP zapojen, jako například ZeEUS či Eliptic.

Jak se novému elektrobusu daří v ostrém provozu?

Pro nabíjení je prioritní využití stanice v obratišti Želivského, důležitým parametrem pro zajištění optimální životnosti baterií je však i noční pomalé nabíjení a balancování baterií v garáži Hostivař. Výsledky za téměř půl roku provozu s cestujícími ukazují, že elektrobus je schopen zajistit celodenní výkony na běžných pražských autobusových linkách, a to i při využívání elektrického topení. Standardní dojezd elektrobusu s cestujícími se při využívání provozních přestávek pro nabíjení pohybuje v rozmezí 265 až 350 km (dle linky, provozních parametrů a typu dne – pracovní dny nebo víkendy).

Speciální trolej určená k napájení elektrobusu - Foto: DPP hl. m. Prahy
Speciální trolej určená k napájení elektrobusu – Foto: DPP hl. m. Prahy

Zkušební provoz nadále umožňuje sběr poznatků, připomínek a případných dalších požadavků na dílčí úpravy. Nezastupitelnou roli v celém projektu mají vybraní testovací řidiči. Ti předávají informace či připomínky o jeho provozu a důsledně evidují údaje o nabíjení a spotřebě, které jsou klíčovým parametrem pro vyhodnocení i plánování dalšího provozu. Velmi úspěšný provoz je mj. dán zapojením řady dalších útvarů DPP. Kromě těch autobusových lze uvést zejména tramvajové technické jednotky, které jednak zabezpečily přípravu a následný bezporuchový provoz nabíjecího stanoviště v terminálu Želivského a také zajišťují případné operativní servisní zásahy na elektrovýzbroji vozidla, což je výhoda DPP oproti čistě autobusovým dopravcům.

bannereshop

Získaná data a zkušenosti jsou přitom vyhodnocovány nejen v rámci DPP, ale budou využity i k porovnání s ostatními podobnými projekty v rámci odborných konferencí, na úrovni Sdružení dopravních podniků ČR i zapojením do vybraných aktivit EU či UITP (Mezinárodní asociace pro veřejnou dopravu). Komplexní vyhodnocení provozu bude dostupné po ukončení celého ročního zkušebního cyklu.

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy