První provozní úsek trasy D (I.D) je částí zcela nové, čtvrté trasy pražského metra. Úsek I.D je připravován v rozsahu Náměstí Míru – Depo Písnice. Délka úseku je 10,6 km, bude na něm 10 stanic – Náměstí Míru, Náměstí bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. Jedná se o nejvýznamnější připravovanou dopravní stavbu v Praze.

Hlavní důvody pro výstavbu trasy I.D jsou následující:

  • Zajistit kvalitní dopravní obslužnost rozsáhlých sídlištních celků v oblasti Krče, Lhotky, Libuše, Nových Dvorů a Písnice a dalších spádových území jižního okraje Prahy a přilehlé části regionu;
  • Zamezit rostoucímu podílu individuální automobilové dopravy a snížit přetížení pozemních komunikací v zájmové oblasti;
  • Zlepšit kvalitu a úroveň veřejné dopravy v zájmové oblasti;
  • Snížit současné vysoké kapacitní nároky na linku C metra;
  • Zajistit kapacitní dopravní alternativu k Nuselskému mostu v případě jeho havárie nebo rekonstrukce;
  • Zlepšit kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti.

Stavební části

Zahájení výstavby trasy I.D metra se předpokládá ve druhém pololetí roku 2016. V současné době je navržena následující etapizace výstavby a zprovozňování:

  • 1. etapa Pankrác – Nové Dvory, délka 4,1 km, 5 stanic, zahájení výstavby 2017, zahájení provozu 2022;
  • 2. etapa Nové Dvory – Depo Písnice včetně depa, délka 3,8 km, 3 stanice, zahájení výstavby 2017, zahájení provozu 2022;
  • 3. etapa Pankrác – Náměstí Míru, délka 2,7 km, 2 stanice, zahájení výstavby dle investičních možností hl. m. Prahy;
Předpokládaný profil trasy D
Předpokládaný profil trasy D
Takhle budou vypadat nové stanice metra A. Podívejte se na aktuální snímky

Jsou prověřovány i různé možnosti změny etapizace výstavby a zprovozňování trasy I.D tak, aby bylo dosaženo maximálních úspor, co nejrychlejšího zkvalitnění dopravní obsluhy jižní části města a přilehlého regionu a aby byly co nejrychleji sníženy nepříznivé ekologické dopady stávající automobilové a autobusové dopravy.

Očima strojvůdce metra. Aneb na cestě z Kačerova do Zličína
Situační plán tras metra po zprovoznění trasy D
Situační plán tras metra po zprovoznění trasy D

V roce 2013 pokračovala inženýrská činnost s cíem obstarat územní rozhodnutí pro celou trasu Náměstí Míru – Depo Písnice. Práce na projektové dokumentaci pokračuje zpracování dokumentace pro stavební povolení. Po dohodě s vedením města a Dopravním podnikem se rozpracovává úsporná verze projektu Pankrác – Depo Písnice. Původně uvažovaná varianta použití vlaku bez řidiče už není uvažována. Stále jsou ve hře obě varianty jak odbočení trasy D z céčka na Pankráci, tak provozně samostatná trasa s vidinou pokračování na sever tedy skrz Nusle na Náměstí Míru.  8. října 2013 schválila Rada hlavního města Prahy záměr výstavby trasy metra I. D a souhlasila se zařezením projektu do Operačního programu Doparava 2014.

Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy

UNIKÁTNÍ NÁVRHY: Jak by vypadalo metro, kdyby se stavělo už před válkou

Stanice Náměstí Míru (přestupní na trasu A)

Návrh podoby stanice trasy D na Náměstí Míru - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D na Náměstí Míru – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D na Náměstí Míru - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D na Náměstí Míru – Vizualizace Metroprojekt
Předpokládané křížení zelené trasy A a nové trasy D na Náměstí Míru - - Vizualizace Metroprojekt
Předpokládané křížení zelené trasy A a nové trasy D na Náměstí Míru – – Vizualizace Metroprojekt
Vstup do vestiubulu na Náměstí Míru na rohu Francouzská a Blanické ulice - Vizualizace Metroprojekt
Vstup do vestiubulu na Náměstí Míru na rohu Francouzská a Blanické ulice – Vizualizace Metroprojekt

Stanice Náměstí bratří Synků

Vyústění stanice trasy D na Náměstí bratří Synků - Vizualizace Metroprojekt
Vyústění stanice trasy D na Náměstí bratří Synků – Vizualizace Metroprojekt
Vyústění stanice trasy D na Náměstí bratří Synků - Vizualizace Metroprojekt
Vyústění stanice trasy D na Náměstí bratří Synků – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D na Náměstí bratří Synků - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D na Náměstí bratří Synků – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D na Náměstí bratří Synků - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D na Náměstí bratří Synků – Vizualizace Metroprojekt

Stanice Pankrác (přestupní na trasu C)

Předpokládané křížení červené trasy C a modré trasy D na Pankráci - Vizualizace Metroprojekt
Předpokládané křížení červené trasy C a modré trasy D na Pankráci – Vizualizace Metroprojekt
Územní situace stanice trasy D na Pankráci - Vizualizace Metroprojekt
Územní situace stanice trasy D na Pankráci – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D na Pankráci - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D na Pankráci – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D na Pankráci - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D na Pankráci – Vizualizace Metroprojekt

Stanice Olbrachtova

Návrh podoby stanice trasy D Olbrachtova (exteriér) - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Olbrachtova (exteriér) – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Olbrachtova - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Olbrachtova – Vizualizace Metroprojekt

Stanice Nádraží Krč

Návrh podoby stanice trasy D Nádraží Krč (exteriér) - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nádraží Krč (exteriér) – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nádraží Krč - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nádraží Krč – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nádraží Krč (propojení s nádražím) - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nádraží Krč (propojení s nádražím) – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nádraží Krč (propojení s nádražím) - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nádraží Krč (propojení s nádražím) – Vizualizace Metroprojekt

Stanice Nemocnice Krč

Návrh podoby stanice trasy D Nemocnice Krč - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nemocnice Krč – Vizualizace Metroprojekt
Územní situace stanice trasy D Nemocnice Krč - Vizualizace Metroprojekt
Územní situace stanice trasy D Nemocnice Krč – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nemocnice Krč (exteriér) - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nemocnice Krč (exteriér) – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nemocnice Krč (výstup na povrch) - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nemocnice Krč (výstup na povrch) – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nemocnice Krč - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nemocnice Krč – Vizualizace Metroprojekt

Nové Dvory

Návrh podoby stanice trasy D Nové Dvory - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nové Dvory – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nové Dvory (jižní vestibul) - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nové Dvory (jižní vestibul) – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nové Dvory (jižní vestibul) - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nové Dvory (jižní vestibul) – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nové Dvory (jižní vestibul) - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nové Dvory (jižní vestibul) – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nové Dvory - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nové Dvory – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nové Dvory (vestibul) - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Nové Dvory (vestibul) – Vizualizace Metroprojekt

Libuš

Návrh podoby stanice trasy D Libuš (exteriér) - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Libuš (exteriér) – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Libuš (exteriér) - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Libuš (exteriér) – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Libuš - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Libuš – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Libuš - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Libuš – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Libuš - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Libuš – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Libuš - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Libuš – Vizualizace Metroprojekt

Písnice

Návrh podoby stanice trasy D Písnice - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Písnice – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Písnice (exteriér) - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Písnice (exteriér) – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Písnice - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Písnice – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Písnice - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Písnice – Vizualizace Metroprojekt
Územní situace stanice trasy D na Písnicii - Vizualizace Metroprojekt
Územní situace stanice trasy D na Písnicii – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Písnice (exteriér) - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Písnice (exteriér) – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Písnice - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Písnice – Vizualizace Metroprojekt

Depo Písnice

Návrh podoby stanice trasy D Depo Písnice - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Depo Písnice – Vizualizace Metroprojekt
Územní situace stanice trasy D Depo Písnicii - Vizualizace Metroprojekt
Územní situace stanice trasy D Depo Písnicii – Vizualizace Metroprojekt
Územní situace stanice trasy D Depo Písnicii - Vizualizace Metroprojekt
Územní situace stanice trasy D Depo Písnicii – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Depo Písnice - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Depo Písnice – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Depo Písnice - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Depo Písnice – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Depo Písnice (exteriér) - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Depo Písnice (exteriér) – Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Depo Písnice - Vizualizace Metroprojekt
Návrh podoby stanice trasy D Depo Písnice – Vizualizace Metroprojekt