Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájí v sobotu 26. dubna 2014 opravy tramvajové trati v úseku Lazarská – Jindřišská. V této souvislosti bude vyloučen provoz tramvají v uvedeném úseku a omezen provoz silniční dopravy v ulicích Lazarská, Vodičkova a Jindřišská. Opravy budou rozděleny do několika etap, přičemž ukončení všech prací na této trati je plánováno na 28. června 2014.

V Praze padaly kroupy jak hrachy. Podívejte se na videa

Výluka se dotkne tramvajového provozu, který bude v úseku Lazarská – Jindřišská obousměrně přerušen od soboty 26. dubna 2014 (cca 0:30 hodin) do soboty 28. června 2014 (cca 0:30 hodin). Omezení v průběhu prací ovlivní také individuální automobilovou dopravu v této oblasti.

Tajemný úkryt na pražské Folimance ukázal svá tajemství

„Opravy budou postupně zahájeny v celém úseku. Výjimku bude tvořit pouze prostor od Václavského náměstí po Palackého ulici, který byl zrekonstruován v roce 2001. Tehdy šlo o poslední dlouhodobou výluku v tomto frekventovaném úseku. Zajímavostí z let 1994–1996 byl jednokolejný provoz tramvají v Jindřišské ulici, zavedený při výstavbě kolektoru,“ uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

V rámci prací dojde ke zlepšení technických parametrů trati a současně budou bezbariérově zpřístupněny zastávky Lazarská.

V souvislosti s letošní výlukou provozu tramvají v úseku Lazarská – Jindřišská připravil DPP pro cestující informační opatření v podobě informačních letáků. Ty budou vydávány v několika typech a v celkovém počtu cca 20.000 kusů. K dispozici budou cestujícím ve stojanech a informačních vitrínách ve stanicích metra, dále na zastávkách a ve vozech povrchové dopravy.

Na základě předchozích dobrých zkušeností s touto službou cestujícím budou v úvodních dnech výluky na nejexponovanějších místech opravovaného úseku informátoři DPP v reflexních vestách. Ti budou připraveni poradit cestujícím s aktuálním dopravním spojením (v češtině i angličtině). Informátoři také cestujícím poskytnou informační letáky.

 

Již od pátku 25. dubna bude na připravovanou výluku upozorňovat také hlášení ve všech stanicích metra a hlásit se bude i v prvních dnech výluky. V průběhu výluky budou pro lepší informovanost cestujících k dispozici také speciální informační hlášení v tramvajích.

Pro informace týkající se vždy konkrétního místa určení bude připraveno cca 30 informačních tabulí se schematickým nákresem a základními textovými informacemi v češtině a angličtině. Informační tabule a letáky budou instalovány na určených místech od pátku 25. dubna.

V rámci dopravních opatření dojde ke změně tramvajových linek č. 3, 9, 14 a 24 a bude zavedena tramvajová linka č. 29, která částečně nahradí trasy linek č. 3 a 9. Ke změnám dochází i u nočních linek autobusů č. 504, 505, 509 a 511, u nichž budou dočasně přemístěny a zřízeny nové zastávky.

DPP doporučuje cestujícím v centrální části města využít linek metra, které výlukou nebudou Náhradní doprava a změny tramvajových linek v následujících trasách:

3 Ve směru od Nádraží Braník z dočasně zřízené zastávky Lazarská (v ul. Spálené) dále pokračuje jako linka 9 směr Sídliště Řepy

9 Ve směru od Sídliště Řepy z dočasně zřízené zastávky Lazarská (v ul. Spálené) dále pokračuje jako linka 3 směr Nádraží Braník

14 Ve směru od Sídliště Barrandov je ze zastávky Myslíkova vedena přes zastávky: Karlovo náměstí, Moráň, Palackého náměstí do zastávky Zborovská a zpět na Sídliště Barrandov.

24 Ve směru od Kubánského náměstí je ze zastávky Karlovo náměstí vedena přes zastávky: Lazarská (dočasně zřízena v ul. Spálené), Národní třída, Staroměstská, Právnická fakulta, Čechův most, Náměstí Republiky, Bílá Labuť, Vltavská, Dělnická, Nádraží Holešovice do zastávky Výstaviště Holešovice, kde je ukončena.

29 Vozovna Kobylisy – Kobylisy – Ke Stírce – Bulovka – Palmovka – Invalidovna – Florenc – Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží – Olšanská – Ohrada – Spojovací

Informace k automobilové a pěší dopravě

Úplné uzavírky proběhnou v několika etapách tak, aby byly po dobu stavby zajištěny nejnutnější pohyby vozidel v oblasti, zásobování a dopravní obsluha. Uzavírky budou probíhat v úsecích Spálená – Palackého a Václavské náměstí – Senovážné náměstí.

Jednotlivé etapy s plánky jsou zveřejněny na webu Městské části Praha 1: ww.praha1.cz V celém úseku stavby nebude možné parkovat. Místa pro zásobování budou zřízena na vyústění bočních ulic, které budou obvykle zaslepeny a upraveny pro obousměrný provoz. Průchody pro pěší budou v podélném směru převážně zachovány, pouze v některých místech budou chodci nuceni využít jiných cest, které budou přehledně označeny. Příčné přecházení bude umožněno v omezené míře pomocí mobilních lávek, které budou umístěny v závislosti na postupu prací.