Lanová dráha na Petřín prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí. V úseku stanice Nebozízek bylo potřeba postavit nový železobetonový most. Ten starý se začal sesouvat směrem ke stanici Újezd a zároveň se naklánět směrem ke Smíchovu.

BANNERFINAL01

Právě ke stavbě nového železobetonového mostu musel být povolán 96 tun vážící jeřáb, jehož úkolem bylo ukotvit 16 dílů mostovky. Každý z těchto nosníků přitom váží zhruba 20 tun. Druhý největší jeřáb v České republice se vydal na pražský Petřín v noci 18. ledna tak, aby nedošlo k omezení provozu MHD a automobilové dopravy. Cesta petřínským svahem mu trvala zhruba 1,5 hodiny a proběhla bez zásadních komplikací. Příjezdu jeřábu pomohlo i mrazivé počasí, které zpevnilo příjezdové cesty ke stavbě.

Druhý největší jeřáb v České republice usazuje nosníky nového železobetonového mostu v opravované stanici Nebozízek - Foto: Archiv DPP
Druhý největší jeřáb v České republice usazuje nosníky nového železobetonového mostu v opravované stanici Nebozízek – Foto: Archiv DPP

K současným stavebním pracem na lanové dráze se vyjádřil i náměstek pražské primátorky Petr Dolínek: „Je vždycky dobré slyšet, že se při jakékoli rekonstrukci daří dodržovat časový i finanční harmonogram. Pevně věřím, a udělám pro to maximum, že se to v Praze stane pravidlem. Je to samozřejmě dobrá zpráva i pro všechny fanoušky lanovky na Petřín, že ji budou moci od jara opět plně využívat.“

banner_hauptvogel

Prozatím probíhá rekonstrukce lanové dráhy bez problémů a podle stanoveného časového harmonogramu: „Rekonstrukce zajistí větší stabilitu a bezpečnost. Nová mostní konstrukce bude odlehčena a podpěry budou lépe fixované do svahu. Celkové náklady na rekonstrukci nepřesáhnou 24 milionů korun. Dokončení opravy předpokládáme ve druhé polovině března letošního roku,“ uvedl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel a předseda představenstva DPP.

V současnosti jsou hotové všechny bourací práce a do svahu zafixované podpěry, proces je v souladu s harmonogramem připraven na pokládání již hotových mostních prefabrikátů. Kromě mostu se pracuje také na osvětlení, odstávku podnik využije i k pravidelné revizi dráhy i vagónů, kde budou vyměněny podlahy a upraven vnější lak. Současná výluka lanové dráhy Petřín je ojedinělá svou délkou a rozsahem oprav. Opravy lanové dráhy začaly loni v září, do kopce se lanovka znovu rozjede ve druhé polovině března.

Druhý největší jeřáb v České republice usazuje nosníky nového železobetonového mostu v opravované stanici Nebozízek - Foto: Archiv DPP
Druhý největší jeřáb v České republice usazuje nosníky nového železobetonového mostu v opravované stanici Nebozízek – Foto: Archiv DPP

Po rekonstrukci mostu je počítáno se spuštěním lanovky v letním jízdním řádu, tedy v intervalu 10 minut. Doba jízdy jednoho spoje lanové dráhy na Petřín je 5 minut, včetně odbavení cestujících ve stanici Nebozízek. V případě většího zájmu cestujících Dopravní podnik standardně vypravuje jízdy nad rámec schváleného jízdního řádu. Těch bylo v loňském roce 632, v roce 2014 pak 1 152 a v roce 2013 celkem 754 mimořádných jízd.

Petřínská lanovka - Foto: Archiv DPP
Petřínská lanovka – Foto: Archiv DPP

Lanovka na Petřín dlouhá 510 metrů je v provozu od roku 1891, kdy jezdila s pohonem na vodní přepravu. Po odstávce související s první světovou válkou se na trasu vrátila v roce 1932, kdy už jezdila na elektřinu. Po ničivých sesuvech půdy v roce 1965 byla trať obnovena až o dvacet let později. Tehdy byla začleněna do systému MHD. Ročně přepraví kolem 1,9 milionu cestujících. Na trase se nacházejí tři zastávky, po kolejích jezdí dva vozy pocházející z roku 1985, které dosud fungují na původních (lehce upravených) podvozcích z roku 1932.

Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy