Během února organizovalo Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ú. o. p. v Praze průzkum části vltavského dna. V neděli 21. února nalezli potapěči konstrukci ze železitého (tmavého) pískovce. Téměř jistě se jedná o základ 2. pilíře Juditina mostu.

BANNERFINAL01

Nález je důležitým počinem pro plánovaný komplexní projekt zaměření pilířů mostu, o nichž jsou zatím údaje náhodné, nesystematické a přibližné. Tento projekt bude rozvíjen odborníky z Muzea hlavního města Prahy a Národního památkového ústavu ú. o. p. v Praze. Nález pilíře bude nyní důkladně zhodnocen.

Žluté bójky označují místo, kde se pod hladinou (momentálně asi 180cm) nacházejí zbytky základů pilíře zaniklého Juditina mostu. Praha II.2016. - Foto: Eugen Kukla
Žluté bójky označují místo, kde se pod hladinou (momentálně asi 180cm) nacházejí zbytky základů pilíře zaniklého Juditina mostu. Praha II.2016. – Foto: Eugen Kukla

Jako vedlejší produkt byl shromážděn soubor artefaktů, který doplní a rozšíří nálezy z roku 2014. Některé artefakty byly získány ze stejných sektorů jako při minulém průzkumu a budou nyní podrobeny důkladnému zkoumání. Předměty souvisejí se životem v okolí mostu, zajímavé jsou například části dýmek z přelomu 19. a 20. století, zlomky středověkých nádob a části stavebního materiálu z okolních staveb i z Karlova mostu.

Odhalování základů pílíře zaniklého Juditina Mostu. Praha 22.II.2016. - Foto: Eugen Kukla
Odhalování základů pílíře zaniklého Juditina Mostu. Praha 22.II.2016. – Foto: Eugen Kukla

Zatím je nejisté, zda byly při průzkumu detekovány pozůstatky dřevěného mostu ‒ předchůdce mostu Juditina. Získané fotografie zbytků dřev na dně Vltavy zatím nesvědčí o tom, že by šlo o fragmenty tohoto mostu, získané informace bude nutné ještě podrobněji vyhodnotit, nicméně vytyčený úkol, najít pozůstatky raně středověké dřevěné komunikace přes Vltavu, nadále trvá.

Žádná válka s Mloky, ale průzkum základů pilíře zaniklého Juditina mostu. Praha 22.II.2016. - Foto: Eugen Kukla
Žádná válka s Mloky, ale průzkum základů pilíře zaniklého Juditina mostu. Praha 22.II.2016. – Foto: Eugen Kukla

Nalezené předměty ze dna Vltavy budou součástí expozice Mysterium věže ve Staroměstské mostecké věži, kterou Muzeum hlavního města Prahy pro návštěvníky otevře od 1. dubna 2016.

Z břehu Křižovnického ostrova zdokumentoval práce na výzkumu náš dlouholetý spolupracovník fotograf Eugen Kukla:

Vrchní pražský památkář Ondřej Šefců dohlíží nad potápěčským odhalováním základů pilířů zaniklého Juditina mostu. Praha 21.II.2016. - Foto: Eugen Kukla
Vrchní pražský památkář Ondřej Šefců dohlíží nad potápěčským odhalováním základů pilířů zaniklého Juditina mostu. Praha 21.II.2016. – Foto: Eugen Kukla
Kost (čí?) z místa základů pilíře Juditina mostu. Praha II.2016. - Foto: Eugen Kukla
Kost (čí?) z místa základů pilíře Juditina mostu. Praha II.2016. – Foto: Eugen Kukla
Malá část z vylovených předmětů v okolí základů pilíře zaniklého Juditina mostu. Praha 22.II.2016. - Foto: Eugen Kukla
Malá část z vylovených předmětů v okolí základů pilíře zaniklého Juditina mostu. Praha 22.II.2016. – Foto: Eugen Kukla
Pověstný Bradáč u Karlova mostu. Praha II.2016. - Foto: Eugen Kukla
Pověstný Bradáč u Karlova mostu. Praha II.2016. – Foto: Eugen Kukla

bannereshop

Do práce! Dokumentování základů pilířů zaniklého Juditina mostu. Praha 22.II.2016. - Foto: Eugen Kukla
Do práce! Dokumentování základů pilířů zaniklého Juditina mostu. Praha 22.II.2016. – Foto: Eugen Kukla
Hlavní pražský archeolog Jaroslav Podliska konfrontuje předběžný náčrtek s podvodní realitou právě zachycenou na speciální potápěčskou poznámkovou tabulku. Lokalizace základů pilíře Juditina mostu, Praha 22.II.2016. - Foto: Eugen Kukla
Hlavní pražský archeolog Jaroslav Podliska konfrontuje předběžný náčrtek s podvodní realitou právě zachycenou na speciální potápěčskou poznámkovou tabulku. Lokalizace základů pilíře Juditina mostu, Praha 22.II.2016. – Foto: Eugen Kukla
Potápěčka z Kapr Divers, pražský šéfpamátkář Ondřej Šefců a pražský šéfarcheolog Jaroslav Podliska. Lokalizace základů pilíře Juditina mostu,Praha 22.II.2016. - Foto: Eugen Kukla
Potápěčka z Kapr Divers, pražský šéfpamátkář Ondřej Šefců a pražský šéfarcheolog Jaroslav Podliska. Lokalizace základů pilíře Juditina mostu,Praha 22.II.2016. – Foto: Eugen Kukla
Zachovalý oblouk Juditina mostu pod klášterem Křižovníků. Praha 22.II.2016. - Foto: Eugen Kukla
Zachovalý oblouk Juditina mostu pod klášterem Křižovníků. Praha 22.II.2016. – Foto: Eugen Kukla
Šahám na Juditin most - oblouk pod bývalou mosteckou věží kláštera Křižovníků. Praha 22.II.2016. - Foto: Eugen Kukla
Šahám na Juditin most – oblouk pod bývalou mosteckou věží kláštera Křižovníků. Praha 22.II.2016. – Foto: Eugen Kukla
Labutí dům na staroměstská severní náplavce u Karlova mostu. Praha 22.II.2016. - Foto: Eugen Kukla
Labutí dům na staroměstská severní náplavce u Karlova mostu. Praha 22.II.2016. – Foto: Eugen Kukla

 

Zvýstava 3

Zdroj: Muzeum hlavního města Prahy