Připravil jsme s populárním kanálem Badatele.net společný letní seriál o tajemstvích Prahy. V prvním dílu se podíváme na podivnou sochu klíčníka, jejíž význam si nikdo nedovede vysvětlit. Přečteme vzkaz Karla IV. budoucím generacím na mostecké věži. Letní seriál pořadu Badatelé a autora publikací o tajemstvích Prahy Davida Černého. Reportáž pod obrázkem. 

Tři knihy o tajemstvích Prahy Davida Černého najdete na https://bit.ly/3knihyOTajemstvichPrahy