Trochu pozapomenutý hřbitov, který leží na pomezi Smíchova a Košíř. Dlouhá léta bojuje o svou existenci. I když v poslední době mu zkáza nehrozí. Starají se o něj obětaví lidé, kteří hledají pod všudepřítomným břečťanem náhrobní sochy z devatenáctého století. Další fotky z Malostranského hřbitova si můžete prohlédnout dole na stránce v galerii. 

Lidé z Národní galerie říkají, že na tomto hřbitově najdete pod širým nebem více soch z 19. století než vlastní samotná galerie. Na hřbitově byli pohřbeni i rodiče spisovatele Jana Nerudy. Atmosféra hřbitova Nerudu inspiroval k sepsání sbírky Hřbitovní kvítí. Fotky zaslal na milujup@gmail.com Martin Šlapák.

Zapomenutý lunapark v Edenu. Horská dráha měřila 5 kilometrů. Podívejte se!

Kdybyste se chtěli na hřbitov vypravit, nezapomeňte, že je uzavřen a vstup je pouze na požádání na hřbitovní správě, podrobné info zde.

Kam dál?

Fotky Karla Dobeše najdete tady.
Fotky Jana Hamaďáka najdete tady.
Fotky Marka Kijevského najdete tady.
Fotky Michala Jiráka najdete tady.
Fotky Dagmar Veselkové najdete tady.

Na Malostranském hřbitově odpočívá mnoho významných osobností

Arbeiter Jan Dobromil (1794 – 1870), lékárník, mecenáš pražské kultury

Böhm Josef Jiří (1807 – 1868), ředitel hvězdárny v Klementinu

Degenová Anna (1848 -1851), “svatá holčička” , autorem náhrobku je Josef Max

Dienzenhofer Kilian Ignác (1690 – 1752), stavitel

Dienzenhofer Krištof (1655 – 1722), stavitel

Döbler Jiří (1788 – 1845), rytec a kreslíř miniatur

Dřevíkovský Eduard (1818 – 1878), malíř

Dusík Jan Ladislav (1761 – 1812), klavírní virtuos

Dušek František Xaver (1731 – 1799), skladatel, klavírní virtuos

Dušková Josefina (1753 – 1824), pěvkyně, Mozartova hostitelka na Bertramce

Erben Karel Jaromír (1811 – 1870), básník, archivář, 1907 přenesen na Olšany

Freyová Marie (zemřela 1870), herečka Stavovského divadla

Hellich Josef Vojtěch (1807 – 1880), malíř, autor nejznámějšího portrétu B. Němcové

Holina František (1806 – 1877), kaligraf, otec Nerudovy snoubenky Anny Holinové

Kohl Ludvík (1746 – 1821), dvorní malíř císařovny Marie Terezie

Kořínek František Branislav (1831 – 1874), profesor na malostranské reálce

Kosárek Adolf (1830 – 1859), malíř krajinář

Kranner Jan Ludvík (1764 – 1828), sochař

Lauterbach Josef, c. a k. podplukovník; autor vojenského náhrobku se dvěma štíty je sochař Ignác Platzer (III. generace)

Malínský Josef (1752 – 1827), sochař; sám si navrhl náhrobek

Mánes Antonín (1784 – 1843), malíř

Mánes Václav (1793 – 1858), malíř, bratr Antonína M.

Morstadt Vincenc (1802 – 1875), malíř Prahy a j. měst

Novotný Eduard (1833 – 1876), tvůrce českého těsnopisu

Palliardi Ignác Alois (1765 – 1806), stavitel

Pelcl František Martin (1734 – 1801), historik buditel

Pěšina rytíř z Čechorodu Michael Václav (1782 – 1859), buditel, kanovník u sv. Víta, autor figurálního náhrobku je Emanuel Max

Pfleger-Moravský Gustav (1833 – 1875), spisovatel

Pinkas Adolf Maria, JUDr. (1800 – 1865), advokát, poslanec, politik

Platzer Ignác František I. (1717 – 1787), sochař

Platzer Ignác II. (1757 – 1826), sochař

Platzer Robert (1831 – 1867), sochař

Ringhoffer František (1817 – 1873), továrník

Thun-Hohenstein Leopold, 1811 – 1888), politik, poslední kníže-biskup pasovský, autor největšího zdejšího centrálního náhrobku je Václav Prachner

Tomášek Václav Jan (1774 – 1850), skladatel a Goethův přítel, autor náhrobku se stylizovanou lyrou je Robert Platzer

Vitásek Jan Nepomuk Augustin (1770 – 1839), skladatel, ředitel svatovítského kůru, autor náhrobku je Josef Max

Galerie

  • <h3>Malostranský hřbitov o Dušičkách</h3><p>Foto: Martin Šlapák</p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2013/11/1460173_611220218924213_985537087_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
  • <h3>Malostranský hřbitov o Dušičkách</h3><p>Foto: Martin Šlapák</p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2013/11/993448_611220085590893_1400206808_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
  • <h3>Malostranský hřbitov o Dušičkách</h3><p>Foto: Martin Šlapák</p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2013/11/1003245_611220095590892_393556505_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
  • <h3>Malostranský hřbitov o Dušičkách</h3><p>Foto: Martin Šlapák</p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2013/11/1383217_611220082257560_229301710_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
  • <h3>Malostranský hřbitov o Dušičkách</h3><p>Foto: Martin Šlapák</p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2013/11/1391559_611220162257552_1519938653_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
  • <h3>Malostranský hřbitov o Dušičkách</h3><p>Foto: Martin Šlapák</p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2013/11/1392443_611220188924216_1053929921_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
  • <h3>Malostranský hřbitov o Dušičkách</h3><p>Foto: Martin Šlapák</p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2013/11/1441498_611220168924218_2035044802_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>
  • <h3>Malostranský hřbitov o Dušičkách</h3><p>Foto: Martin Šlapák</p><hr /><a href='http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Share this page on Facebook'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/flike.png' /></a><a href='https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.milujuprahu.cz/tajemny-malostransky-hrbitov-o-dusickach/' target='_blank' title='Plus one this page on Google'><img src='https://www.milujuprahu.cz/wp-content/themes/twentyten/images/plusone.png' /></a><a href='http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.milujuprahu.cz&media=https://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2013/11/1450797_611220135590888_1286841221_n.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest' data-pin-do='buttonPin' data-pin-config='beside' target='_blank'><img src='https://assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png' /></a>