Když vystoupáte po 138 schodech na ochoz Staroměstské věže naskytne se vám v pravdě snový pohled na město. Jako živá řeka se pod vámi vine třikrát zalomený Karlův most ve své impozantní délce 515 metrů. Tolikrát jste to město viděli a přesto vás při pohledu z mostecké věže zase ohromí svou jedinečnou krásou.

 - Foto: David Černý
Karlův most vniká do Malé Strany – Foto: David Černý

Za ním pak se sbíhají domy s červenými střechami Malé strany k Hradu, jehož paláce korunuje katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha.

Světlo je jemné a pomalu stoupá a odkrývá tajemství Prahy…

 

- Foto: David Černý
Zákruty Karlova mostu – Foto: David Černý

Kdo si dnes ještě vybaví, že vrch, na kterém je vybudován hrad nese prazvláštní jméno Žiži. Tedy úplně přesně řečeno bylo tak označováno místo, které se dnes nachází na třetím hradním nádvoří. Nedaleko Starého probošství v blízkosti chrámu svatého Víta v místech byla skalnatá vyvýšenina, jejíž vrchol byl v místech, kde nechal prezident Masaryk vztyčit žulový obelisk.

- Foto: David Černý
Záhadná socha Věžníka, hlídá konec schodiště na Staroměstské mostecké věži – Foto: David Černý

 

Když se podíváme na druhou stranu mám pod sebou jako na dlani Staré Město. Věže kostelů, Klementina i radniční věž. Ohromující je velká kopule kostela svatého Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí.

PRAŽSKÉ MYSTÉRIUM JE TU! Slunce zapadá do katedrály
 - Foto: David Černý
Zleva: kopule svatého Františka z Assisi, věže kostele svatého Mikuláše, věž Klementina, věž kostela Panny Marie před Týnem, Astronomická věž Klementina, Staroměstská radniční věž  – Foto: David Černý

Proti proudu řeky nám zakrývá pohled Staroměstská vodárenská věž, pod kterou Vltavu přerývá Staroměstský jez, který spojuje Novotného lávku se Sovovými mlýny na Kampě. Za věží je vidět Národní divadlo a ostrovy ležící mezi Novým městem a Smíchovem.

6 tajemství Karlova mostu – díl 1. – Mostecká věž
 - Foto: David Černý
Staroměstký jez mezi Novotného lávkou a Sovovými mlýny – Foto: David Černý