V první polovině 19. století pocítila Praha neúnosnou situaci s kvalitou ubytování vojáků, kteří většinou bydleli v bývalých klášterech. V roce 1842 bylo rozhodnuto, že se vybudují pro potřeby armády nová velká kasárna pro 2000 mužů. Pro nový vojenský objekt byl vybrán pozemek za městskými hradbami nedaleko Poříčské brány.

Výhled ze střechy – Foto: Vladimír Lacena – Prach času

Zkolaudovaná budova byla předána armádě o 6 let později. Kasárna se nejdřív jmenovala Ferdinandova podle císaře Ferdinanda I. Po roce 1918 se jmenovala Karlínská kasárna Jana Žižky z Trocnova. Od roku 1906 sídlil v kasárnách c.k. pěší pluk zbrojmistra rytíře Huberta von Czibulky, což byl mateřský útvar literátní postavy Josefa Švejka.

Novější část, kterou si projdeme jako první. Ve spodní části se bude nacházet bar, divadelní sál. V horním patře se nachází dochovalý kinosál, tělocvična a cely – Foto: Vladimír Lacena – Prach času

Ministerstvo spravedlnosti pronajalo na několik let objekt bývalých kasáren v pražském Karlíně “kulturnímu developerovi” Matěji Velkovi, který například stojí za oživením NNŽ. S laskavým svolením jsme měli možnost projít kompletní objekt, takže máte jako první se podívat i do míst, která zůstanou prozatím veřejnosti nepřístupná.

Kinosál, ve kterém původně zkoušel armádní orchestr. Bude opět sloužit kultuře – Foto: Vladimír Lacena – Prach času

A jaké jsou plány? Na obrovském prostoru nádvoří se budou odehrávat koncerty, filmové projekce. Bude zde kavárna, ale také dětské a nohejbalové hřiště. V zachovalejší (novější) dvoupatrové budově se budou nacházet například galerie, o které postarají lidé z Karlin Studios. Také tu je zachovalý kinosál, který bude opět sloužit svým účelům. Ve spodní části bude umístěný divadelní sál s kavárnou.

Chodba plná cel. Na konci je vstup do tělocvičny – Foto: Vladimír Lacena – Prach času

Otevření pro veřejnost se chystá již tento pátek tedy 23.6., kdy je nachystán první program. Poté bude pravidelně otevřeno od 12 do půlnoci.

Nahlédnutí do jedné cely – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Tělocvična, dnes prostor pro výstavy a různé akce – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Vstup do bazénu – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Vstup do bazénu – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Bazén – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Bazén. Zde by se měly také odehrávat různé akce – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
S touto “novější” částí se loučíme a jdeme do té rozlehlejší, která bude zatím veřejnosti nepřístupná. Foceno ze střechy – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Vstup do starší části – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Vrata hlavní brány – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Hlavní brána – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Spodní část, kde jsou především cely – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Střelnice – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Spodní část chodeb, kde jsou především cely – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Jedna z mnoha cel – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Cely na patře – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Jedna z místností, která posloužila různým účelům – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
V kasárnách jsou stovky místností – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Kasárenská chodba – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Aktuální móda pro rok 1997 – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Vojenská učebna – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Malá kuchyňka, která je hned vedle učebny – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Luxusnější důstojnická chodba – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
V Karlínských kasárnách jsou kilometry chodeb – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Přístup do vyšších pater kasáren – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Vrátnice na patře – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Chodba – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Vojenská učebna – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Chodba – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Chodba – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Horní patro, kde byly ubikace pro vojáky – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Jedna z umýváren na horním ubytovacím patře – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Pokoj původně určený pro ubytování vojáků – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Výhled z horní ubytovací cely do okolí Karlína – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Výhled na Negrelliho viadukt – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Výhled z horních pokojů. V pozadí výhled na Kostel sv. Cyrila a Metoděje a okolí – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Žižkovský vysílač z jednoho pokoje – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Půdní prostory – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Výhled ze střechy Karlínských kasáren – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Výhled ze střechy Karlínských kasáren – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Výhled ze střechy Karlínských kasáren – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Výhled ze střechy Karlínských kasáren – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Výhled ze střechy Karlínských kasáren – Foto: Vladimír Lacena – Prach času