Slavná závěrečná scéna z filmu Amadeus (1084), kterou v Praze natočil režisér Miloš Forman

SKRYTO OČÍM. Podívejte se do míst Karlínské invalidovny, kam není běžně přístup. Uvidíte místa, kde se například natáčel slavný snímek Amadeus (1984) Miloše Formana. Také se podíváte do kaple sv. Kříže, místnosti kde pobýval například Josef Sudek, který zde vytvořil své rané dílo a mnohé další. Článek jsme připravili ve spolupráci s fografem Vladimírem Lacenou, který provozuje Prach času.

Fotografie vznikly během několika návštěv, kdy v areálu ještě sídlil Vojenský ústřední archiv a objekt se v té době chystal pro předání do rukou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který nyní objekt spravuje. Fotky jsou tedy z let 2015 – 2016 a ty nejnovější, na kterých jsou vidět návštěvníci Open House Praha, jsou z letošního roku.

Podívejte se na závěrečnou scénu filmu Amadeus, která byla natáčená v prostorách pražské Invalidovny.

Invalidovna byla vystavěna podle vzoru Invalidovny v Paříži v 18 století  pro  ubytování válečných invalidů. Z původních plánů je postavená jen jedna devítina. Plánovalo se, že pojme až 4000 válečných veteránů s rodinami. Patřil k ní i mlýn, kde se mlela mouka pro potřeby veteránu. Nakonec v budově bydlelo nejvíce 1400 lidí. Je dlouhodobě  ve špatném technickém stavu a výrazně Invalidovnu zasáhla povodeň v roce 2002.

Vypracování plánů pražské invalidovny bylo svěřeno slavnému baroknímu staviteli Kiliánu Ignáci Dientzenhofferovi. Součástí budov měly být refektáře a slavnostní sály, kuchyně, dílny, krámky, škola, nemocnice s oddělením pro choromyslné a porodní bábou, vězení a v dostatečném počtu umývárny a záchody. Projekt počítal i s vodovodem a kanalizací.

Invalidovna se objevila v mnoha slavných filmech. Natáčely se zde scény z oscarového filmu Amadeus od režiséra Miloše Formana.  Objevila se i v Hellboyi , doktoru Živágo a mnoha dalších.

Pohled na Invalidovnu od hlavní silnice. Jde o hlavní vstup do objektu – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
západní část Invalidovny- Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Detail sochy na Invalidovně – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Barokní chodby Invalidovny. Tato fotografie vznikla v roce 2015, když se zde chystalo natáčení německého dobového seriálu Charité (2017, ARD již vysílalo) z lékařského prostředí, který se odehrává kolem roku 1890. Mimochodem, zde byly natočeny úvodní a závěrečné scény slavného snímku Amadeus (1984) Miloše Formana.- Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Jenda z místností, která sloužila pro uchovávání dokumentů v době, kdy budova sloužila vojenskému archvivu – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Jedna z místností v patře Invalidovny – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Výzdoba chodby – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Propojující chodba- Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Alegorická socha invalidy – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Chodby Invalidovny – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Chodba Invalidovny – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Když v Invalidovně sídlil archiv, byly tu skladovány například vojenské historické plakáty – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Regály z bývalého vojenského archviu – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Chodby invalidovny – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Pozůstatky vojenského archivu – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Chodba nejvyššího patra, kam svého času mohli jen vybraní badatelé a historici z okruhu ministerstva obrany – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Trezory na dokumenty, pozùstalost po archivu v nejvyšších patrech Invalidovny- Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Zbytky po vojenském archivu – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Trezory na dokumenty, pozùstalost po archivu v nejvyšších patrech Invalidovny – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Jedna z mnoha místností, kde svého času pobývali vojenští invalidé- Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Schodiště Invalidovny – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Původní kamna – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Chodby Invalidovny – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Chodby Invalidovny – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Byt umístěný v mezipatře – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Pohled do kotelny Invalidovny – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Zbytky nápisù bývalé kantýny. Zde také fotograf Sudek pořídil několik jeho skvělých snímkù – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Detaily nápisů v bývalé kantýně – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Detaily nápisů v bývalé kantýně- Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Kaple svatého Kříže – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Kaple sv. Kříže s návštěvníky Open House Praha v roce 2017 – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Kaple sv. Kříže – detail výzdoby- Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Kaple sv. Kříže – detail vitráže – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Kaple sv. Kříže – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Kaple sv. Kříže – detail vitráže – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Kaple sv. Kříže – pohled z patra na vstup a detail vitráže- Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Kaple sv. Kříže – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Kaple sv. Kříže – detail výzdoby- Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Kaple sv. Kříže – detail vitráže – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Kaple sv. Kříže – detail vitráže – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Barokní chodby Invalidovny. Tato fotografie vznikla v roce 2015, když se zde chystalo natáčení německého dobového seriálu Charité (2017, ARD již vysílalo) z lékařského prostředí, který se odehrává kolem roku 1890. Mimochodem, zde byly natočeny úvodní a závěrečné scény slavného snímku Amadeus (1984) Miloše Formana – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Chodby Invalidovny zaházené filmovými rekvizitami- Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Místnost v Invalidovně – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Alegorická socha invalidy – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Půda Invalidovny – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Vstup na půdu – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Empírová kamenná kašna, která sem byla přemístěna ke konci 19. století z centra Prahy – Foto: Vladimír Lacena – Prach času
Pohled z patra na západní část Invalidovny – Foto: Vladimír Lacena – Prach času