Nenápadná stříbrná mince, kterou archeologové nalezli v izraelském pobřežním městě Akra, má obrovskou historickou hodnotu. Byla vyražena v polovině 13. století, tedy v době konce křížových výprav do Svaté země. Mince svatého Kryštofa, která byla objevena v Akře je dnes nejstarší známou mincí, která odkazuje na českého krále. Její objev nabízí jedinečný vhled do posledních dnů králování Přemysla Otakara II, píše The Times of Israel.

Fig-1_aStříbrná mince byla nalezena uprostřed hromady mramorových desek během vykopávek, které v Akře na místě bývalého křižáckého města vedla doktorka Edna Stern z Izraelského památkového úřadu. Poklad byl ukrytý těsně před tím, než toto křižácké sídlo padlo do rukou Mameluků v roce 1291.

“Nejdříve se nám nedařilo minci, kterou jsme našli už v roce 2009, identifikovat a nepřikládali jsme tomu objevu ani velký význam”, říká doktor Robert Kool z Izraelského středověkého úřadu pro numismatiku.  Pak jsme ale na přední straně rozpoznali královskou postavu se špičatou korunou a žezlem zakončeným lilií s téměř nečitelným nápisem: „ZL REX Boemo“ – král Čech. Na druhé straně mince je vousatá postava muže, kterou archeologové identifikovali jako svatého Kryštofa.  Doktor Kool  si byl jist, že se mince nepodobá žádné z obvyklých platidel té doby pocházejících z Francie, Anglie či Německa.


Zvětšit mapu

Když jsme to zjistili, začala vědecká vpravdě detektivní práce, abychom rozluštili původ mince a zjistili identitu vyobrazeného krále.  Podařilo se nám to s přispěním  odborníků z Vroclavské univerzity.  Nezodpovězená zůstala jen otázka, kde se mince s českým panovníkem v Akře vzala.