Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) si letos připomíná sté výročí od zavedení pokut za jízdu „na černo“ v prostředcích pražské městské hromadné dopravy. Přepravní kontroloři začali poprvé pokutovat cestující za jízdu bez platného dokladu 1. července 1914. Do té doby museli cestující přichycení bez platné jízdenky zaplatit jen jízdné bez přirážky.

Stanice metra Národní je otevřená! Podívejte se na fotky

Od 1. července 1914 začali cestující v pražské městské dopravě (tehdy jen tramvajové) platit pokutu, pokud se při přepravní kontrole nemohli revizorům prokázat platnou jízdenkou. Do té doby bylo jediným trestem pro „neplatiče“ zaplacení nebo v případě ztráty jízdenky opětovné zaplacení jízdného.

Snový pohled na město ze Staroměstské mostecké věže

Motivem k zavedení nového dopravního řádu byla snaha sjednotit v základních rysech pravidla všech tramvajových provozů na rakouském území. Zavedením pokut se Praha inspirovala Vídní, kde se přirážky začaly vybírat v roce 1912.

Skateboardista skočil ze sochy svatého Václava policistovi přímo do náruče
Foto:archviv DPP hl. m Prahu
Foto:archviv DPP hl. m Prahu

Původní výše pokuty měla být stejně jako ve Vídni 2 koruny, ale nakonec správní rada Elektrických podniků svůj návrh revidovala a v dopravním řádu se objevila pokuta ve výši 1 koruny. V Praze v té době platil pásmový tarif, odvozený podle počtu projetých pásem. Při jízdném 30 haléřů za jízdu přes 10 pásem proto černí pasažéři zaplatili pokutu ve výši 3,3násobku jízdného. Pokud měl cestující platit jízdné 22 haléřů (jízda nad 3 pásma do 10 pásem), činila pokuta 4,5násobek jízdného a jestliže cestující jel nejkratší vzdálenost do tří pásem, za 14 haléřů, musel při ztrátě anebo nezakoupení jízdenky zaplatit 7,1násobek jízdného.

Světlo je jemné a pomalu stoupá a odkrývá tajemství Prahy…

Kuriózní byla skutečnost, že zpočátku se jako doklady o zaplacení pokuty používaly starší stvrzenky na pokuty za poškození vozu, např. za rozbití okna. Pokud cestující odmítal pokutu zaplatit a nechtěl se ani legitimovat, byl průvodčí oprávněn přivolat „c. k. stráž bezpečnosti“.

PRAŽSKÉ MYSTÉRIUM JE TU! Slunce zapadá do katedrály

Zavedení pokut neznamenalo, že do té doby v pražské městské hromadné dopravě neexistovali revizoři. Ti prováděli kontrolu od počátku, tedy i na koněspřežné tramvaji. Neměli ale na starosti jen nezbedné cestující, ale kontrolovali také provozní personál, především prodej a kontrolu jízdenek. A čas od času byli zvláštními úředníky kontrolováni i sami revizoři, zda svědomitě a důsledně vykonávají kontrolu.

Šílenec! Jede na oji tramvaje po Palackého mostu. A ještě u toho kouří

Zpočátku měli revizoři stejnokroj, ale časem začali používat přesně definovaný civilní oděv, včetně charakteristického „tvrdého klobouku“. Od 1. října 1904 (letos tomu tedy bude 110 let) se revizoři při výkonu služby prokazují nezbytným služebním odznakem, jehož podoba se během desetiletí pochopitelně několikrát změnila.

Letní výluky jsou tu. Tramvaje nepojedou ve 4 úsecích

Základní principy práce revizorů se během sta let nezměnily: Revizor se prokazoval služebním odznakem, uděloval pokutu (později přirážku), měl možnost zjistit totožnost černého pasažéra a v případě potřeby mohl zavolat strážníka.

Pražské siluety. Pohled pro bohy

S černými pasažéry se DPP potýká již od počátku svého vzniku. V současné době lidé bez platného jízdního dokladu každoročně připraví společnost o stovky milionů korun, které by DPP výrazně pomohly navýšit investice do dopravních a přepravních technologií.

Pražský reportér! Natáčejte, co se kolem vás děje a vyhrajte 20.000!

„DPP přichází každoročně kvůli černé jízdě přibližně o 360 milionů korun, které bychom mohli vložit do výstavby bezbariérových prvků na zastávkách či ve stanicích metra nebo do další modernizace dopravního informačního systému,“ uvedl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP.

12 nejhezčích fotek Prahy měsíce května. Pokochejte se…

Podle dlouhodobých statistik DPP eviduje v pražské MHD cca 250 tisíc případů jízdy na černo ročně. „V loňském roce jsme bohužel zaznamenali další nárůst počtu cestujících, kteří se při přepravní kontrole neprokázali platným jízdním dokladem. Jejich počet se navýšil zhruba o 10 %, tedy celkově na 252 tisíc,“ dodal Jaroslav Ďuriš.

Dětský hřbitov v Ďáblicích. Tady ukládali děti matek z komunistických žalářů

Podle něj společnost v roce 2013 dosáhla příjmů z postihů za černou jízdu a z prodejů pohledávek za nezaplacené postihy ve výši 136,3 mil. Kč. Spolu s částkou, o kterou DPP každoročně přichází vlivem černé jízdy, by DPP přitom mohl vynaložit tyto prostředky do potřebných investic.

Most inteligence je padesátník! A pořád mu chybí jedna kolej

Přepravní kontroloři, jejichž celkový počet se pohybuje okolo 150, také v rámci svých povinností vyloučili z přepravy v roce 2013 celkem 5 339 cestujících, kteří svým jednáním nebo oděvem znečišťovali prostory vozidel MHD. „V tomto ohledu dlouhodobě spolupracujeme s městskou policií i Policií ČR a několikrát ročně se podílíme na společných akcích, které jsou zaměřeny na zajištění pořádku na denních i nočních linkách. Loni se takových kontrolních akcí realizovalo celkem 176,“ upřesnil Josef Hocek, vedoucí odboru Přepravní kontrola DPP.

Historie pražských hasičů: Jak se zachraňuje kůň z ledové Vltavy

DPP od 1. 1. 2014 navýšil přirážku k jízdnému za nesplnění přepravně-tarifních podmínek cestujícím z původní 1000 Kč na 1500 Kč. „Vysoký rozdíl mezi pokutou zaplacenou na místě a pokutou zaplacenou později, ale ve stanovené lhůtě, se ukazuje jako dobré opatření. Za prvního půl roku se zvýšil počet pokut zaplacených na místě a zaplacených v doplatkové pokladně, a to znamená pro Dopravní podnik přímý zisk, bez poplatků za vymáhání pohledávek,“ uvedl Jiří Pařízek, radní pro dopravu. Z historického přehledu vyplývá, že tato částka je v poměru k aktuálnímu jízdnému nižší, než tomu bylo například v 70., 80. a 90. letech minulého století (viz tabulka níže).

To musíte vidět! Praha v plné kráse na dechberoucím videu…

Vývoj výše pokut ukládaných v pražské MHD v letech 1914 – 2014

Rok

Přirážka

v korunách

Jízdné v korunách

v době zavedení přirážky

Poznámka

Násobek

jízdného

1897

0,20

Bez pokuty

0

1914           1

0,30

 

3,3

1918           2

0,34

 

5,9

1926           5

1,20

 

4,9

1941         20

1,50

 

13,3

1942         30

1,50

 

20

1946         50

2,50

 

20

1953         10

0,60

Měnová reforma

16,6

1963         30

0,60

 

50

1970         50

1,-

 

50

1985       100

1,-

 

100

1992       200

4,-

 

50

2000       800

12,-

 

66

2005       950

20,-

 

47,5

2011     1000

32,-

 

31,25

2014     1500

32,-

Platí od 1. 1. 2014

46,9