Radlická radiála propojí Smíchov a Radlice. Dokončí se tak další přímá spojnice mezi Pražským a Městským okruhem. Pokračování plzeňské dálnice dnes končí ostrou pravotočivou zatáčkou v Butovicích. Radlická radiála se zahloubí do země a dovede provoz až do Dobříšské ulice na Městském okruhu.

Vizualizace: www.pudis.cz
Vizualizace: www.pudis.cz

bannereshop

S celkově 5,5 kilometrů dlouhé silnice bude skoro polovina vedena pod zemí v tunelech.
Celá stavba obsahuje také 12 mostních objektů, tři lávky pro pěší, značný rozsah opěrných a zárubních zdí a například také kolejové úpravy na železniční trati Praha Smíchov – Hostivice. Kromě hlavní komunikace řeší projekt i poměrně obsáhlé návaznosti na širší území, zejména na městskou infrastrukturní vybavenost. Na celé trase jsou navrhovány celkem tři tunely. Ražený tunel Radlice bude dlouhý 2220 metrů a hloubené tunely Jinonice a Butovice shodně 299 metrů.

Celkový pohled na MÚK Bucharova a navazující část Radlické radiály (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Celkový pohled na MÚK Bucharova a navazující část Radlické radiály (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)

Z hlediska kategorizace se jedná o čtyřpruhovou směrově rozdělenou místní sběrnou komunikaci s přídatnými pruhy dle potřeby, navrženou tak, že návrhové parametry se postupně snižují od komunikace dálničního typu Rozvadovské spojky ke komunikaci charakteru Městského okruhu. Místní uliční síť je napojována prostřednictvím pěti mimoúrovňových křižovatek.

8fbae88e-37e4-4c87-92a9-ff4190984b9d

Celkový pohled na část Radlické radiály mezi MÚK Bucharova a MÚK Řeporyjská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Celkový pohled na část Radlické radiály mezi MÚK Bucharova a MÚK Řeporyjská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)

Na Zlíchově se vrtají průzkumné štoly geologického výzkumu, který se bude dále rozšiřovat.

hamadakbannerkalendar

Celkový pohled na část Radlické radiály u MÚK Řeporyjská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Celkový pohled na část Radlické radiály u MÚK Řeporyjská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)

Polde náměstka pražské primátorky pro dopravu Petra Dolínka je stavba Radlické radiály nejblíž zahájení ze všech plánovaných investic.

Celkový pohled na část Radlické radiály mezi Butovicemi a Jinonicemi (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Celkový pohled na část Radlické radiály mezi Butovicemi a Jinonicemi (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)

banner_hauptvogel

Celkový pohled na MÚK Jinonice a část Radlické radiály v Radlické cihelně (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Celkový pohled na MÚK Jinonice a část Radlické radiály v Radlické cihelně (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Celkový pohled na MÚK Jinonice a část Radlické radiály v Radlické cihelně (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Celkový pohled na MÚK Jinonice a část Radlické radiály v Radlické cihelně (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Bucharova (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Bucharova (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Bucharova (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Bucharova (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na část Radlické radiály mezi MÚK Bucharova a MÚK Řeporyjská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na část Radlické radiály mezi MÚK Bucharova a MÚK Řeporyjská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na část Radlické radiály u křížení s ulicí Schwarzenberská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na část Radlické radiály u křížení s ulicí Schwarzenberská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na část Radlické radiály u křížení s ulicí Schwarzenberská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na část Radlické radiály u křížení s ulicí Schwarzenberská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Řeporyjská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Řeporyjská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Řeporyjská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Řeporyjská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Řeporyjská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Řeporyjská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na část Radlické radiály mezi MÚK Řeporyjská a MÚK Butovice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na část Radlické radiály mezi MÚK Řeporyjská a MÚK Butovice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Butovice a západní portál tunelu Butovice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Butovice a západní portál tunelu Butovice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Jinonice a východní portál tunelu Jinonice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Jinonice a východní portál tunelu Jinonice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Jinonice, část u železniční stanice Praha Jinonice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Jinonice, část u železniční stanice Praha Jinonice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Jinonice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Jinonice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Jinonice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Jinonice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Jinonice, prostor západních portálů tunelu Radlice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Jinonice, prostor západních portálů tunelu Radlice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na prostor západních portálů tunelu Radlice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na prostor západních portálů tunelu Radlice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na začátek trasy Radlické radiály v MÚK Bucharova (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na začátek trasy Radlické radiály v MÚK Bucharova (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na novou lávku přes ulici Bucharova (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na novou lávku přes ulici Bucharova (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled Radlickou radiálu v cca km 0,400 a na lávku přes Radlickou radiálu (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled Radlickou radiálu v cca km 0,400 a na lávku přes Radlickou radiálu (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na trasu Radlické radiály v prostoru MÚK Řeporyjská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na trasu Radlické radiály v prostoru MÚK Řeporyjská (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Řeporyjská a přemostění konstrukcí metra (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Řeporyjská a přemostění konstrukcí metra (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na západní portál tunelu Butovice a prostor MÚK Butovice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na západní portál tunelu Butovice a prostor MÚK Butovice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)

kalendarbannerchalabala

Pohled na úsek Radlické radiály mezi tunely Butovice a Jinonice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na úsek Radlické radiály mezi tunely Butovice a Jinonice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
ohled na západní portál tunelu Butovice a prostor MÚK Butovice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
ohled na západní portál tunelu Butovice a prostor MÚK Butovice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na úsek Radlické radiály mezi tunely Butovice a Jinonice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na úsek Radlické radiály mezi tunely Butovice a Jinonice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na úsek Radlické radiály mezi tunely Butovice a Jinonice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na úsek Radlické radiály mezi tunely Butovice a Jinonice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Jinonice v Radlické cihelně a západní portály tunelu Radlice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Jinonice v Radlické cihelně a západní portály tunelu Radlice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Jinonice v Radlické cihelně a západní portály tunelu Radlice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Jinonice v Radlické cihelně a západní portály tunelu Radlice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na západní portály tunelu Radlice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na západní portály tunelu Radlice (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Zlíchov (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Zlíchov (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Zlíchov (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na MÚK Zlíchov (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na technologické centrum TGC Radlice východ (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na technologické centrum TGC Radlice východ (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na most rampy I v MÚK Zlíchov (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na most rampy I v MÚK Zlíchov (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Celkový pohled na prostor Zlíchovského tunelu a MÚK Zlíchov(© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Celkový pohled na prostor Zlíchovského tunelu a MÚK Zlíchov(© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Celkový pohled na prostor Zlíchovského tunelu a MÚK Zlíchov(© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Celkový pohled na prostor Zlíchovského tunelu a MÚK Zlíchov(© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na most rampy I v MÚK Zlíchov při výjezdu ze Zlíchovského tunelu (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na most rampy I v MÚK Zlíchov při výjezdu ze Zlíchovského tunelu (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na most rampy I v MÚK Zlíchov od ulice Křížová (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)
Pohled na most rampy I v MÚK Zlíchov od ulice Křížová (© 2012 PUDIS & SATRA & ARTOO)