Spřátelený facebookový profil Staroměstská radnice v Praze  dal dohromady pozoruhodný soubor fotografií a kreseb mapující místo v samém centru Prahy, na kterém stálo severovýchodní křídlo radnice a kde je dnes provizorní parčík. Jedná se o unikátní fotografie a maleb dnes již neexistujícího severovýchodního křídla radnice. Na stránkách Miluju Prahu je jen výběr z fotek a maleb – všechny najdete tady.

PRAŽSKÉ MYSTÉRIUM JE TU! Slunce zapadá do katedrály

Staroměstská radnice byla založena jako první v Čechách už v roce 1338. Už od začátku sídlí v několika domech na Staroměstském náměstí, které byly postupně propojovány do jednoho celku pro potřeby městských úřadů.

Nová kniha Davida Černého Nová tajemství Prahy – objednávejte na eshopu. 
1740 - Pohled na Staroměstskou radnici od východu roku 1740. Okna východního křídla mají ještě zašpičatělý tvar. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1740 – Pohled na Staroměstskou radnici od východu roku 1740. Okna východního křídla mají ještě zašpičatělý tvar. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze

Nejstarším radničním domem je nárožní raně gotický dům, který Praha získala z majetku bohatého kupce Wolflna z Kamene. Dominantou domu, radnice, náměstí i celého Starého Města je jeho kamenná hranolovitá věž, která byla v roce 1364 ještě zvýšena.

Pražské siluety. Pohled pro bohy

Další dům na jižní straně, U Kohouta se stal součástí radnice v roce 1835. V tomto období bylo k radnici připojeno i východní křídlo sloužící radnici postupně již od 14 století. Domy východního křídla byly velmi brzy nahrazeny v letech 1838 – 1848 novým novogotickým křídlem stavitelů Petra Nobileho a Pavla Sprengera. Při bojích během pražského povstání v květnu 1945 byla tato stavba vypálena a později stržena. Na jejím místě přes mnohé pokusy o dostavbu je už skoro 70 let provizorní park.

1743 - Slavnostní průvod při příležitosti korunovace Marie Terezie na českou královnu v roce 1743. - - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1743 – Slavnostní průvod při příležitosti korunovace Marie Terezie na českou královnu v roce 1743. – – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1780 - Pohled na Staroměstskou radnici kolem roku 1780. Původní zašpičatělá okna východního gotického křídla dostala pravoúhlý tvar. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1780 – Pohled na Staroměstskou radnici kolem roku 1780. Původní zašpičatělá okna východního gotického křídla dostala pravoúhlý tvar. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze

 

Nová kniha Davida Černého 25 tajemství Prahy – objednávejte na eshopu
1820 - Staroměstská radnice kolem roku 1820. Východní křídlo bylo během josefínských přestaveb necitlivě přepatrováno. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1820 – Staroměstská radnice kolem roku 1820. Východní křídlo bylo během josefínských přestaveb necitlivě přepatrováno. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Rok 1830 - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Rok 1830 – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1835 - Staroměstská radnice a její východní gotické křídlo v roce 1835 nedlouho před zbořením - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1835 – Staroměstská radnice a její východní gotické křídlo v roce 1835 nedlouho před zbořením – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Rok 1835 - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Rok 1835 – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1839 - Staroměstská radnice po zbourání východního traktu v roce 1839 - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1839 – Staroměstská radnice po zbourání východního traktu v roce 1839 – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
 1852 . Staroměstská radnice v roce 1852 při pohledu z Celetné ulice. Východní gotické křídlo bylo zbořeno a nahrazeno honosnou stavbou ve slohu novogotickém. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1852 . Staroměstská radnice v roce 1852 při pohledu z Celetné ulice. Východní gotické křídlo bylo zbořeno a nahrazeno honosnou stavbou ve slohu novogotickém. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1862 - Historicky jedna z vůbec prvních fotografií Staroměstské radnice (1856). Kaple i jižní křídlo ještě před romantickými úpravami. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1862 – Historicky jedna z vůbec prvních fotografií Staroměstské radnice (1856). Kaple i jižní křídlo ještě před romantickými úpravami. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1866 . Celkový pohled na východní průčelí Staroměstské radnice s věží a arkýřem roku 1866. V popředí pod balkónem vojenská strážnice, vlevo jižní průčelí radnice, jehož domy již dostaly novogotické štíty a vikýře. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1866 . Celkový pohled na východní průčelí Staroměstské radnice s věží a arkýřem roku 1866. V popředí pod balkónem vojenská strážnice, vlevo jižní průčelí radnice, jehož domy již dostaly novogotické štíty a vikýře. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1870 - Celkový pohled na západní stranu Staroměstského náměstí kolem roku 1870 – vlevo mariánský sloup, uprostřed Staroměstská radnice, vpravo Krennův dům a nad ním věže kostela sv. Mikuláše - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1870 – Celkový pohled na západní stranu Staroměstského náměstí kolem roku 1870 – vlevo mariánský sloup, uprostřed Staroměstská radnice, vpravo Krennův dům a nad ním věže kostela sv. Mikuláše – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Rok 1870 - Kostel svatého Mikuláše zakrývá Krennův dům - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Rok 1870 – Kostel svatého Mikuláše zakrývá Krennův dům – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1898 - Staroměstské náměstí na fotografii z roku 1898 – uprostřed mariánský sloup, za ním ještě stojící Krennův dům (zbořen roku 1901) a vlevo jihovýchodní křídlo Staroměstské radnice - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1898 – Staroměstské náměstí na fotografii z roku 1898 – uprostřed mariánský sloup, za ním ještě stojící Krennův dům (zbořen roku 1901) a vlevo jihovýchodní křídlo Staroměstské radnice – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1900 Pohled na hlavní průčelí Krennova domu těsně před jeho zbořením. Vlevo nároží severovýchodního křídla Staroměstské radnice. Fotografie z doby kolem roku 1900. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1900 Pohled na hlavní průčelí Krennova domu těsně před jeho zbořením. Vlevo nároží severovýchodního křídla Staroměstské radnice. Fotografie z doby kolem roku 1900. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1904 - Pohled na Staroměstské náměstí od Dlouhé ulice v roce 1904. Uprostřed severovýchodní křídlo Staroměstské radnice, Krennův dům již zbořen. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1904 – Pohled na Staroměstské náměstí od Dlouhé ulice v roce 1904. Uprostřed severovýchodní křídlo Staroměstské radnice, Krennův dům již zbořen. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1904 - Průhled Pařížskou ulicí v roce 1904. V pozadí Staroměstská radnice s balkónem, Krennův dům již zbořen. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1904 – Průhled Pařížskou ulicí v roce 1904. V pozadí Staroměstská radnice s balkónem, Krennův dům již zbořen. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1905 - Průhled Dlouhou ulicí směrem ke Staroměstskému náměstí v květnu roku 1905. Dům vlevo krátce před zbořením, v pozadí severovýchodní nároží Staroměstské radnice. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1905 – Průhled Dlouhou ulicí směrem ke Staroměstskému náměstí v květnu roku 1905. Dům vlevo krátce před zbořením, v pozadí severovýchodní nároží Staroměstské radnice. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
 1910 - Pohled na Sprengerovo křídlo kolem roku 1910- Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1910 – Pohled na Sprengerovo křídlo kolem roku 1910- Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1910 - Fotografie z období kolem roku 1910. Na náměstí stále ještě mariánský sloup, Krennův dům již téměř deset let zbořen. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1910 – Fotografie z období kolem roku 1910. Na náměstí stále ještě mariánský sloup, Krennův dům již téměř deset let zbořen. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1914 - Pohled na právě dokončený podstavec pomníku Jana Husa v březnu 1914. V pozadí severovýchodní křídlo Staroměstské radnice. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1914 – Pohled na právě dokončený podstavec pomníku Jana Husa v březnu 1914. V pozadí severovýchodní křídlo Staroměstské radnice. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
 1918 Likvidace mariánského sloupu rozvášněným davem v roce 1918 - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1918 Likvidace mariánského sloupu rozvášněným davem v roce 1918 – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1920 - Letecký pohled na Staroměstské náměstí kolem roku 1920 - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1920 – Letecký pohled na Staroměstské náměstí kolem roku 1920 – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1923 - Letecký pohled z roku 1923 se zaměřením na východní, severní a střední trakt novogotického křídla - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1923 – Letecký pohled z roku 1923 se zaměřením na východní, severní a střední trakt novogotického křídla – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1935 - Noční pohled na radnici roku 1935. Východní fasáda do náměstí od Pavla Sprengera, severní strana s velkými lomenými okny od Petra Nobileho.- Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1935 – Noční pohled na radnici roku 1935. Východní fasáda do náměstí od Pavla Sprengera, severní strana s velkými lomenými okny od Petra Nobileho.- Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1940 - Staroměstské náměstí kolem roku 1940 - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1940 – Staroměstské náměstí kolem roku 1940 – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1942 - Oprava fasády v roce 1942 - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1942 – Oprava fasády v roce 1942 – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1945 Poničená Staroměstká radnice byla později stržena - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1945 Poničená Staroměstká radnice byla později stržena – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
 Provizorní parčík. Dočasně už skoro 70 let - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Provizorní parčík. Dočasně už skoro 70 let – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Total
25
Shares