V České republice máme celkem 12 památek, které jsou zapsány v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Od roku 1992 je jednou z těchto památek také Historické centrum Prahy. V seznamu je zaneseno pod označením C 616, které je dále rozděleno na dvě části: Historické centrum Prahy (C 616-001) a Průhonický park (C 616-002).

Originální mapa, na které jsou červenou barvou vyznačena území, která patří do Seznamu světového dědictví UNESCO. Jedná se o Historické centrum Prahy a Průhonický park. zdroj: whc.unesco.org
Originální mapa, na které jsou červenou barvou vyznačena území, která patří do Seznamu světového dědictví UNESCO. Jedná se o Historické centrum Prahy a Průhonický park.
zdroj: whc.unesco.org

oblečte se

Historické centrum Prahy je největším a nejvýznamnějším památkově chráněným územím České republiky. Jeho vytyčení je totožné s oblastí, která byla v roce 1971 vládou prohlášena Památkovou rezervací v hlavním městě Praze.

Ohraničení památkové rezervace v hlavním městě Praze. zdroj: pamatky.praha.eu
Ohraničení památkové rezervace v hlavním městě Praze.
zdroj: pamatky.praha.eu

Historické centrum zahrnuje unikátní urbanistický celek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem (dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města, Vyšehradu i jejich jednotlivé památky.

Staroměstské náměstí Foto: Peter Čech
Staroměstské náměstí
Foto: Peter Čech
Vyšehrad Foto: Jana Ježková
Vyšehrad
Foto: Jana Ježková

Samotné historické jádro Prahy má rozlohu 866 hektarů, což jsou necelá 2% z celkové rozlohy Prahy. Nejvyšším bodem památkové rezervace je Petřín (325 m. n. m.). Další zajímavostí je údaj o stáří památek. Více jak 60% domů v rámci památkové rezervace je starších 100 let.

Malostranské červené střechy pokrývají značnou část historického centra Prahy zaneseného do Seznamu světového dědictví UNESCO Foto: Karel Dobeš
Malostranské červené střechy pokrývají značnou část historického centra Prahy zaneseného do Seznamu světového dědictví UNESCO
Foto: Karel Dobeš

Se svým historickým a kulturním dědictvím patří Praha mezi města s nejkrásnějšími a nejvýznamnějšími památkami v Evropě, které jsou právem zaneseny v Seznamu světového dědictví UNESCO.

UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) je mezinárodní vládní organizace při OSN, založená v roce 1945 v Londýně. Organizace sídlí v Paříži a jejím posláním je přispívat k vzájemnému porozumění a sbližování mezi národy na základě mezinárodního rozvíjení výchovné, vzdělávací, vědecké a ostatní kulturní činnosti.