Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci s organizací ROPID vyhodnotil listopadový komplexní přepravní průzkum v metru (KPPM 2015). Ve srovnání s výsledky z roku 2008 se v pražském metru zvýšil počet cestujících i průměrná doba strávená v metru. Lidé dnes metrem cestují téměř o čtvrt kilometru dále a naopak méně přestupují.

 Organizačně náročný přepravní průzkum, jehož cílem bylo po otevření nového úseku metra V.A a po vybudování tunelu Blanka detailně zmapovat přepravní vztahy v metru, proběhl ve středu 11. listopadu 2015 od 5.00 do 24.00 hod.

banner_hauptvogel

„Za sedm let od posledního komplexního průzkumu vzrostl počet cestujících v pražském metru o 73 tisíc za den, což je pro nás kladné zjištění,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva DPP Jaroslav Ďuriš a dodal: „Nejvíce lidí jezdí na lince C, kterou využije více než půl milionu lidí denně, nejvytíženější stanicí je I. P. Pavlova následovaná Andělem a nejvíce lidí přestupuje na Můstku. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se našeho průzkumu zúčastnili.“

DPP - dopravní průzkum - Foto: DPP – Petr Hejna
DPP – dopravní průzkum – Foto: DPP – Petr Hejna

Z výsledků průzkumu, které vycházejí ze získaných směrových vztahů pomocí sčítacích lístků a z údajů automatických počítadel cestujících ve všech stanicích metra vyplývá, že během posledních 7 let vzrostl počet cestujících využívajících systém pražského metra. Za celý den (od 5.00 do 24.00 hodin) vstoupilo do prostoru metra celkem 1 272 143 cestujících, kteří uskutečnili 1 549 827 jízd. Oproti roku 2008 došlo k nárůstu o více než 73 tisíc cestujících, resp. téměř 62 tisíc jízd.

bannereshop

Nejvíce cestujících (526 710) již tradičně využilo trasu metra C, nejméně (312 529) lidí v den sčítání jelo trasou metra A. Z trasy metra A také nejvíce cestujících (106 172) přestupovalo na trasy B a C. Celková míra přestupování v metru se ovšem ve srovnání s výsledky z roku 2008 snížila z předchozích 24,14 % na 21,83 %.

Lidé jízdou metrem strávili více času než před 7 lety, i když šlo pouze o minimální nárůst. Průměrná doba přepravy se navýšila na 16:21 minut. V roce 2008 činil stejný ukazatel 16:09 minut. Nejdelšího průměrného času jízdy (14:58 minut) dosáhli lidé na trase metra B, naopak nejméně času průměrně strávili na trase metra A (12:01 minut). Průměrně každý cestující v den sčítání vykonal cestu dlouhou 6 642 metrů, což je o 242 metrů více než při předchozím sčítání.

DPP - dopravní průzkum - Foto: DPP – Petr Hejna
DPP – dopravní průzkum – Foto: DPP – Petr Hejna

Nejvytíženější přestupní stanicí pražského metra byla v den průzkumu stanice Můstek – A. Celkový denní obrat zde podle výsledků činil 178 087 cestujících. Nejvytíženější nepřestupní stanicí byla I. P. Pavlova (stanicí prošlo 102 379 cestujících), těsně následovaná stanicí Anděl. Naopak nejméně využitou se v den průzkumu stala stanice Kolbenova, kterou 11. listopadu prošlo pouze 3 601 cestujících.

hamadakbannerkalendar
„Výsledky průzkumu nám poskytly přesné informace o přepravních vztazích v metru. Nová data umožní plánovat dopravu v metropoli v optimálním rozsahu a na základě skutečných potřeb cestujících. Výsledky nám pomohou nejen správně naplánovat například rozsahy přepravních špiček, ale stanou se i nápovědou pro chystané úpravy linkového vedení tramvají a autobusů v příštím roce,“ uvedl ředitel ROPID Petr Tomčík.

DPP - dopravní průzkum - Foto: DPP – Petr Hejna
DPP – dopravní průzkum – Foto: DPP – Petr Hejna

Průzkum zajišťovalo téměř 2 000 pracovníků DPP, ROPIDu a studentů středních dopravních škol. Každý cestující obdržel při vstupu do metra sčítací lístek, který v cíli své cesty při výstupu z metra odevzdal do sběrných krabic nebo určeným pracovníkům. Pohyb cestujících také monitorovala automatická počítadla umístěná ve sloupcích oddělujících přepravní prostor. Data byla následně využita pro srovnávací kontrolu objemu vybraných lístků a získání počtu přepravených cestujících za celý provozní den.

O průzkumu cestující před jeho zahájením i v jeho průběhu informovaly tabule v prostorách metra a jeho okolí a dále staniční hlášení, webové stránky, články denního tisku i sociální sítě. DPP děkuje všem cestujícím, kteří se do průzkumu zapojili.

 

Tabulka 1: KPPM 2015 – Přepravní vztahy v pražském metru

Výchozí trasa Cílová trasa Vstup
celá síť
Přestupy
na linku
Počet
jízd
A B C
A 206357 50946 55226 312529 89377 401906
B 41297 349610 41997 432904 91084 523988
C 48080 40138 438492 526710 97223 623933
Celkem síť 295734 440694 535715 1272143    
Přestupy z linky 106172 83294 88218   277684  
Počet jízd 401906 523988 623933     1549827

Tabulka 2: KPPM 2015 – Srovnání průměrných hodnot přepravních ukazatelů od roku 1991

tabulka 1

 Graf: KPPM 2015 – Pohyb cestujících v metru

 tabulka 2