Není více romantického místa v Praze než Kampa, není fotogenetičtějšího období než podzim a není fotografa, který by toto dvě veličiny dokázal lépe zachytit než David Šedivý.

Podzimní Praha Davida Šedivého

Kampa dlouho neměla jméno nebo se nazývala jen „Ostrov“. Pojmenování „Kampa“ (Kampovskej ostrov) se objevuje až v 2. polovině 18. století. Původ tohoto názvu není zcela zřejmý. Podle některých je toto slovo odívozeno z latinského campus (ploché pole, planina) či ze staročeského zákampí (stinné místo), jiní tvrdí, že souvisí se jménem měšťana Gangsela z Campu, který zde v 17. století vlastnil dům.

Praha je magické místo! 14 důkazů na fotkách Davida Šedivého

Pro charakter Čertovky, která odděluje Kampu od Malé Strany a která vede mezi městskými domy, se tomuto místu přezdívá také Pražské Benátky. Zdroj: Wikipedia

Čertovka - Velkopřevorský mlýn - Foto: David Šedivý
Čertovka – Velkopřevorský mlýn – Foto: David Šedivý
Detail Velkopřevorského mlýnu - Foto: David Šedivý
Detail Velkopřevorského mlýnu – Foto: David Šedivý
Kampa park - Foto: David Šedivý
Kampa park – Foto: David Šedivý
Kanál - Foto: David Šedivý
Kanál – Foto: David Šedivý
Květinový balkon na Kampě - Foto: David Šedivý
Květinový balkon na Kampě – Foto: David Šedivý
Lampa u Čertovky - Foto: David Šedivý
Lampa u Čertovky – Foto: David Šedivý
Lavičky v parku na Kampě - Foto: David Šedivý
Lavičky v parku na Kampě – Foto: David Šedivý
Mlýnské kolo Velkopřevorského mlýnu - Foto: David Šedivý
Mlýnské kolo Velkopřevorského mlýnu – Foto: David Šedivý
Museum Kampa - Foto: David Šedivý
Museum Kampa – Foto: David Šedivý
Pohled na most z Kampy - Foto: David Šedivý
Pohled na most z Kampy – Foto: David Šedivý
Posezení ve Velkopřerovském dvoře - Foto: David Šedivý
Posezení ve Velkopřerovském dvoře – Foto: David Šedivý
Preclíky z Velkopřevorského dvora - Foto: David Šedivý
Preclíky z Velkopřevorského dvora – Foto: David Šedivý
Večerní Čertovka - Foto: David Šedivý
Večerní Čertovka – Foto: David Šedivý
Velkopřevorský Dvůr - Foto: David Šedivý
Velkopřevorský Dvůr – Foto: David Šedivý
Velkopřevorský mlýn na Čertovce - Foto: David Šedivý
Velkopřevorský mlýn na Čertovce – Foto: David Šedivý
 Vodník z Čertovky - Foto: David Šedivý
Vodník z Čertovky – Foto: David Šedivý