Vzhledem ke každoročnímu nárůstu poptávky po cestování v předvánočním období, zejména o adventních víkendech, bude adekvátně posílen provoz Pražské integrované dopravy od soboty 5. 12. 2015 do neděle 20. 12. 2015. Během těchto tří adventních víkendů bude zejména posílen provoz metra, dále dvou tramvajových a pěti páteřních autobusových linek.

banner

Na všech linkách metra bude zkrácen víkendový interval cca mezi 14:00 a 18:00 ze 7,5 na 6 minut. U tramvají budou linky 5 a 8 provozovány ve dvouvozových nebo kloubových tramvajích a na autobusových linkách 118, 133, 188, 193 a 207 pojedou namísto autobusů standardní délky kloubové vozy.

metroPosílení konkrétních linek povrchové dopravy vychází především z přepravních průzkumů a jejich vysoké vytíženosti o víkendech současně s vedením trasy kolem významných míst koncentrace lidí v době předvánočních nákupů.