Finančně hodlá Praha podpořit nejen výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic, ale také dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Z městského rozpočtu za tímto účelem vyhradí částku ve výši 34 550 000 korun.

BANNERFINAL01

ČTĚTE TAKÉ: Pocta hasičům! Spěchají tam, odkud ostatní utíkají

„Stav hasičských zbrojnic je v současnosti velmi rozdílný. Některé sbory mají k dispozici nově postavené zbrojnice, jiné však omezuje zcela nevyhovující prostředí. V některých případech se to týká dokonce i hygienického zázemí. Činnost příslušníků sboru dobrovolných hasičů je ale přitom neméně záslužná a příkladná jako nasazení jejich kolegů profesionálů. Je proto zcela na místě zajistit jim kvalitní fungování, které bezprostředně souvisí s bezpečím a ochranou obyvatel metropole. A tuto situaci je dnes potřebné řešit z rozpočtu hlavního města Prahy, protože městské části mají omezené finanční možnosti,“ uvádí Libor Hadrava, pražský radní pro bezpečnost. 

Foto: Jaromír Chalabala
Foto: Jaromír Chalabala

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů jsou základní složkou Integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy a patří k pilířům tvořícím ochranu a bezpečnost hlavního města. Bez pomoci členů a techniky jednotek SDH by bylo velmi složité zajistit požární bezpečnost hl. m. Prahy a téměř nemožné řádně zajistit ochranu hl. m. Prahy při povodních.

Hasiči na střeše hořícího velkoskladu v pražské Libuši - Foto: Jaromír Chalabala
Hasiči na střeše hořícího velkoskladu v pražské Libuši – Foto: Jaromír Chalabala

Na území hlavního města je dislokováno 20 jednotek SDH s celoměstskou působností a 14 dalších jednotek, které jsou primárně určeny k zásahům na území městské části.