Hlavní město Praha se do budoucna chystát daleko více využívat lodní dopravu na Vltavě. V Praze nyní fungují dva celoroční a čtyří sezónní přívozy. Po celý rok mohou lidé využívat pravidelné spoje v Sedlci a Podbabě. Od dubna do října pak fungují spoje mezi Lihovarem a Veslařským ostrovem, Císařskou loukou a Náplavkou Smíchov a Lahovičkami a Nádražím Modřany. Ve zkušebním provozu je spoj mezi Pražskou tržnicí a Rohanským ostrovem. Na všech přívozech platí standardní tarif Pražské integrované dopravy.

BANNERFINAL01

Přístavní zastávka Výtoň, která se nachází na trase mezi Císařskou loukou a Náplavkou Smíchov - Foto: Sonia Riegerová
Přístavní zastávka Výtoň, která se nachází na trase mezi Císařskou loukou a Náplavkou Smíchov – Foto: Sonia Riegerová

Magistrát hlavnímho města Prahy by chtěl současnou lodní dopravu v Praze dále rozšířit. Mělo by dojít ke zvýšení dopravní obslužnosti přilehlých částí města a rozvoji samotného prostoru kolem řeky. O změnu současného stavu bude usilovat náměstek primátorky Petr Dolínek.

„Vodní doprava v současné době neposkytuje městu to, co by díky svému potenciálu mohla. Vyžaduje proto komplexní přístup. Jedná se nejen o samotnou vodní plochu, ale i o využití přilehlého území a návaznost na další typy dopravy. Prostor řeky by se měl stát celoměstsky významným veřejným prostorem, tak jak je to v mnoha jiných evropských i světových metropolích,“popisuje záměr Petr Dolínek, náměstek primátorky hlavního města zodpovědný za oblast dopravy. Úkol představit konkrétní návrhy, jak využít plný potenciál vysoce ekologické vodní dopravy a zároveň sladit činnosti i zájmy jednotlivých zainteresovaných subjektů, bude svěřen nově zřízené Komisi Rady hl. m. Prahy pro vodní dopravu.

bannereshop

Komise se bude zabývat nejen samotným rozvojem vodní dopravy, ale za úkol bude mít do svých plánů zahrnout také již zpracovanou koncepci pražských břehů, neboli rozvoje náplavek, které se čím dál tím častěji stávají oblíbeným místem setkání a získávají tak na společensko-kulturním významu.

„Již jsme dostali nabídku od Povodí Vltavy na zřízení nového přístaviště v centru města, konkrétně v oblasti Na Františku. To by jednoznačně zlepšilo obslužnost centra lodní dopravou. Prioritní bude, aby při budování i následné správě přístaviště byly brány v potaz zájmy a potřeby samotného hlavního města,“ dodává Petr Dolínek. Další významnou část náplně činnosti komise bude tvořit snaha o minimalizaci záplav. To se týká především oblasti Troje, která je záplavami v současné době nejvíce ohrožena.

Mapy celoročních i sezónních pražských přívozů:

Přívoz P1: Sedlec – Zámky (celoroční provoz) Zdroj: ROPID
Přívoz P1: Sedlec – Zámky (celoroční provoz)
Zdroj: ROPID
Přívoz P2: V Podbabě – Podhoří (celoroční provoz) Zdroj: ROPID
Přívoz P2: V Podbabě – Podhoří (celoroční provoz)
Zdroj: ROPID
Přívoz P3: Lihovar – Veslařský ostrov (sezónní provoz) Zdroj: ROPID
Přívoz P3: Lihovar – Veslařský ostrov (sezónní provoz)
Zdroj: ROPID
Přívoz P5: Císařská louka – Výtoň – Náplavka Smíchov (sezónní provoz) Zdroj: ROPID
Přívoz P5: Císařská louka – Výtoň – Náplavka Smíchov (sezónní provoz)
Zdroj: ROPID
Přívoz P6: Lahovičky – Nádraží Modřany (sezónní provoz) Zdroj: ROPID
Přívoz P6: Lahovičky – Nádraží Modřany (sezónní provoz)
Zdroj: ROPID
Přívoz P7: Pražská tržnice – Štvanice – Karlín-Rohanský ostrov (sezónní provoz) Zdroj: ROPID
Přívoz P7: Pražská tržnice – Štvanice – Karlín-Rohanský ostrov (sezónní provoz)
Zdroj: ROPID

Zdroje: Ropid; Praha.eu – Portál hlavního města Prahy