Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v sobotu 8. a v neděli 9. listopadu 2014 obousměrně přeruší provoz metra v úseku Dejvická – Můstek. V úseku mezi stanicemi Můstek – Náměstí Míru bude provoz metra zajištěn pouze po jedné koleji zvláštní vlakovou soupravou. K přerušení provozu dojde z důvodu napojování a zkoušek zabezpečovacího zařízení pro připojení nového úseku linky metra V.A.

mapka tramvaj

 Ve stanici metra Dejvická nyní dochází k přepojování stávajícího zabezpečovacího zařízení AŽD-71, které bude v souvislosti s plánovaným prodloužením linky metra do Motola nahrazeno elektronickým stavědlem. Během první fáze příprav na prodloužení metra A byly postupně přepojeny veškeré vnější prvky v kolejišti a tunelech, tzn. veškerá kabeláž od stávajících návěstidel, přestavníků a kolejových obvodů ze staré reléové místnosti do nové. Během tohoto víkendu bude činnost elektronického stavědla a vlakového zabezpečovače podrobně zkoušena, s čímž bude souviset výluka metra A v úseku Můstek – Dejvická.

„V souvislosti s připojováním nového úseku metra A dochází v průběhu listopadu k několika výlukám. V průběhu této budeme nejprve pracovat na dokončení prací, které jsme nemohli realizovat za provozu. Následně budou provedeny komplexní zkoušky všech funkcí nového elektronického zařízení včetně vlakového zabezpečovače,“ řekl Zdeněk Rampa, vedoucí odboru Řízení provozu.

Zdroj: DPP hl.m. Prahy
Zdroj: DPP hl.m. Prahy

Během výluky zavede Dopravní podnik v úseku Dejvická – Můstek náhradní tramvajovou linku XA. Na tuto trasu také nasadí mimořádnou tramvajovou linku č. 35. O výluce budou u uzavřených stanic metra (nebo v jejich těsné blízkosti) informovat pracovníci DPP, kteří budou připraveni poradit cestujícím (v češtině i angličtině) aktuální dopravní spojení. DPP o výluce informuje také prostřednictvím informačních letáků, plakátů a hlášení ve stanicích metra.

Náhradní tramvajová doprava – linka XA:

Nádraží Podbaba – Vítězné náměstí – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída (metro B) – Václavské náměstí (metro A Můstek) – Náměstí Republiky (metro B) – Malostranská – Hradčanská – Vítězné náměstí – Nádraží Podbaba

Náhradní tramvajová doprava – linka č. 35:

Nádraží Podbaba – Vítězné náměstí – Hradčanská – Malostranská – Náměstí Republiky (metro B) – Václavské náměstí (metro A Můstek) – Národní třída (metro B) – Staroměstská – Malostranská – Hradčanská – Vítězné náměstí – Nádraží Podbaba

 Změny tras tramvajových linek:

Linky č. 5 a 8 budou ve směru z centra ze zastávky Hradčanská odkloněny přes zastávky Prašný most, Vozovna Střešovice a Hládkov do zastávky Malovanka, kde budou ukončeny.

 Změny tras autobusových linek:

Linky č. 107, 119 a 147 budou z Dejvické prodlouženy na Hradčanskou (ve směru od Hradčanské bude zřízena zastávka Vítězné náměstí).