Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci se subdodavateli od začátku září do dnešního dne testoval nástupištní panely, které by měly zobrazovat dobu do příjezdu následující soupravy metra (kromě klasického času a aktuálních provozních informací pro cestující). K nové funkci jsou využity stávající informační prvky, umístěné vždy v polovině nástupiště u každé koleje a doposud zobrazující jen textové zprávy. Úvodní foto DPP – Petr Ludvíček

Jak to vidí řidič metra – podívejte se na videa

 metro

­­Původním účelem tzv. ukazatele následného mezidobí, provozovaného již od zahájení provozu pražského metra v roce 1974 (umístěného v čele nástupiště na odjezdové hraně), byla a je informace pro strojvedoucího – a to v případě mimořádné události a jízd mimo časy, stanovené grafikonem vlakové dopravy (jízdním řádem). Tento nástroj pro řízení sledu vlaků se užívá dodnes při tzv. „provozu na interval“, který nařizuje vlakový dispečer. V kombinaci s publikovaným výpisem intervalů mezi vlaky během provozního dne tak měli i cestující v té době přibližnou informaci o času do příjezdu následujícího vlaku.

 Trasa D – jak budou vypadat stanice metra. Podívejte se na vizualizace

S rozvojem sdělovací a zabezpečovací techniky cca od roku 1990 se zdokonalovaly přenosové cesty a první skutečný odečet doby před příjezdem vlaku se zobrazoval zhruba od roku 2001 ve vybraných stanicích na tzv. informačním řádku projekčních ploch, situovaných ve vybraných stanicích na stěnách za kolejištěm.

 Vyběhl z metra a na další stanici nastoupil do téhož vagonu

Nová funkce se objeví na všech 26 informačních panelech ve stanicích trati metra A – a to od 30. září 2014, kdy bude zahájen ověřovací provoz nově upravených panelů.

 Očima strojvůdce metra. Aneb na cestě z Kačerova do Zličína

 „Dopravní podnik se snaží reagovat na připomínky cestujících. Dnešní spuštění provozu těchto informačních panelů na trase A, které navíc zobrazují čas do příjezdu další soupravy, je ukázkou toho, že zpětná vazba mezi námi a cestujícími skutečně funguje. Nyní budou následovat stanice metra na trase B a C. Předpokládám, že tento časový údaj bude zobrazován ve všech stanicích metra do konce letošního roku. Věřím, že cestující tuto novinku ocení,“ uvedl generální ředitel DPP Jaroslav Ďuriš.