Vzhledem k časové náročnosti výměn informačních prvků byla 23. února 2015 zahájena výměna seznamů stanic (takzvaných teploměrů) na nástupištích stanic metra linky A.

 

Nový úsek Dejvická – Nemocnice Motol bude na těchto informačních prvcích dočasně zneplatněn. Zároveň započala výměna schémat na stanovištích dozorčích stanic v celé síti metra.

jizdni rad

Provoz metra A v novém úseku Dejvická – Nemocnice Motol bude zahájen za:

Přibližně od 27. února 2015 dochází také k výměně schémat ve vozech metra. Celkem se jedná téměř o 7 500 kusů schémat. Na schématech ve vozech metra a u dozorčích stanic se nový úsek nezneplatňuje.

Zastávkový jízdní řád pro nový úsek linky A metra naleznete ke stažení na tomto odkazu.

Zdroj: dpp.cz

Základní údaje:
stavební délka úseku: 6134 m
maximální podélný sklon: 39,5 ‰
minimální poloměr směrového oblouku traťových kolejí: 500 m
počet stanic: 4
předpokládaná doba jízdy Dejvická–Motol: 7,5 min.
minimální interval souprav (následné jízdy): 90 sec.