Dřevo z popraviště 27 českých pánů skončilo v klášteře Milosrdných bratří, kde je dnes nemocnice Na Františku. Z prken, na které chlístala krev popravených českých pánů, bylo vytesáno schodiště, které dodnes v nemocnici slouží svému účelu. Společně s partnerským projektem Badatele.net jsme v nemocnici  hledali původní prkna z popraviště na Staroměstském náměstí. Příběh naleznete i v knize Davida Černého 25 tajemství Prahy, kterou si můžete objednat zde.

21. 6. 1621 se český král Ferdinand Habsburský pomstil za stavovské povstání. Obviněných bylo tolik, že se komise, která o trestech pro vzbouřence rozhodovala, obávala navrhnout, aby byli popraveni všichni. Přesto toho dne bylo na Staroměstském náměstí  popraveno 27 českých pánů. Hlavy velmožů byly po dlouhých deset let pro výstrahu vystaveny nabodnuté na kopí na Staroměstské mostecké věži.

Podívejte se na reportáž: 


Dřevo, které bylo narychlo zabaveno na opravě Týnského chrámu, po popravě dlouho leželo na náměstí. Stavitelé Týna už znesvěcené trámy a klády nechtěli použít na opravu svatostánku. Mezi Pražany začaly kolovat hrůzostrašné zvěsti o tom, co se po nocích v hromadě dříví děje. Lidé se k hromadě nepřibližovali, natož aby se jí dotkli.

Toto je jedno ze schodišť, které mohlo být vytesáno z prken z popraviště 27 českých pánů – Foto: David Černý – MiilujuPrahu.cz
Z klád z popraviště byly vytesány krovy a prkna byla použita na třicet schodů, které nazvali „Miserere“, dle žalmu „Miserere mei Deus„ – Smiluj se nade mnou, Bože – Foto: David Černý – MilujuPrahu.cz

Zdálo by se, že z brutální události dnes už nezbylo nic hmatatelného. Ale podle všeho dřevo z popraviště dodnes slouží jako schodiště v bývalém klášteře milosrdných bratří, kde dnes sídlí nemocnice Na Františku.

Kat Mydlář dostal příkaz,aby dřevo odvezl a nechal spálit. Na poslední chvíli se příhlásili mniši řádu Milosrdných bratří, že dřevo zužitkují. Z prken pak nechali vytesat schodiště, které dodnes v klášteře je.

Ze dřeva zbroceného krví českých pánů bylo zřejmě vytesáno schodiště, které vede na půdu nemocnice v bývalém klášteře a je stále používáno. Podívejte se na reportáž, kterou jsme natáčeli společně se spřáteleným projektem Jardy Mareše Badatele.net .

K trestu smrti byli odsouzeni a také popraveni:

 • ze stavu panského:
  • Václav Budovec z Budova (84 let), vůdčí osobnost české protihabsburské politiky, byl sťat,
  • Jáchym Ondřej Šlik (52 let), příslušník panského stavu, byl sťat,
  • Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, byl sťat,
 • ze stavu rytířského:
  • Václav Kaplíř ze Sulevic (86 let), nejstarší z popravených, byl sťat,
  • Prokop Dvořecký z Olbramovic, byl sťat,
  • Bedřich z Bílé a na Řehlovicích, byl sťat,
  • Jindřich Otta z Losu (80 let), byl sťat,
  • Diviš Černín z Chudenic — odmítl duchovní pomoc od jezuitů, ač byl římský katolík, byl sťat,
  • Vilém Konecchlumský (70 let), byl sťat,
  • Bohuslav z Michalovic; byl sťat,
 • měšťané:
  • Valentin Kochan z Prachové (60 let), mistr svobodných umění, písař Nového Města Pražského, byl sťat,
  • Tobiáš Štefek z Koloděj, radní Malé Strany, byl sťat,
  • Kryštof Kober, radní z Malé Strany, byl sťat,
  • Jan Šultys z Feldsdorfu, primátor Kutné Hory, byl sťat,
  • Maxmilián Hošťálek, primátor Žatce, byl sťat,
  • Dr. Jan Jesenius, rektor Univerzity (55 let), před stětím mu kat vyřízl jazyk,
  • Jan Hauenschild, doktor práv, před stětím mu kat usekl pravou ruku,
  • Jan Kutnauer ze Sonnenštejna, mistr svobodných umění, byl oběšen na břevnu z oken radnice,
  • Leonard Rüppel, doktor práv, před stětím mu kat usekl pravou ruku,
  • Simeon Sušický ze Sonnenštejna, mistr svobodných umění, nevlastní otec Kutnauerův, byl oběšen na břevnu z oken radnice,
  • Natanael Vodňanský, primátor Starého Města Pražského, byl oběšen na šibenici před radnicí,
  • Václav Maštěřovský z Jizbice, pražský měšťan, byl sťat,
  • Jindřich Kozel z Peclínovce, radní Nového Města Pražského, byl sťat,
  • Ondřej Kocour z Votína, radní Nového Města Pražského, byl sťat,
  • Jiří Řečický, radní Nového Města Pražského, byl sťat,
  • Michal Witmann, radní Nového Města Pražského, byl sťat,
  • Šimon Vokáč z Chýš, pražský měšťan, byl sťat.
Rajská zahrada kláštera milostrdných bratří v areálu nemocnice Na Františku – Foto: David Černý – MilujuPrahu..cz
Total
235
Shares