Na základě dat, které poskytla Českému rozhlasu Městská policie, vznikla mapa všech míst, kde hlídají provoz automaty, které měří rychlost a v některých případech i jízdu na červenou. Na mapě vytvořenou Českým rozhlasem najdete i číslo s počtem uložených pokut v daném místě. Po rozkliknutí uvidíte i statistiku přestupků podle dní v týdnu, denní hodiny a závažnosti přestupku.

trickamilujuprahu_vyprodej

Praha pomocí tohoto systému vybrala na pokutách za rok 197 milionů.

Přestupkovou databázi získal Český rozhlas od městské policie s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. Statistika přestupků říká, že osmdesát procent řidičů překročilo rychlost do 20 kilometrů hodině. Těm je automaticky posílána výzva k zaplacení 600 Kč. Pětina řidičů jela v automaticky měřených úsecích rychleji o 20 až 40 kilometrů. Těm se vyměřuje pokuta ve výši 1000 Kč. U vyšších překročeních rychlostí se výzva k zaplacení pokuty neposílá, protože se tyto případy posílají do správního řízení.

bannereshop

Ředitel dopravněsprávních činností Josef Mihalík Českému rozhlasu řekl, že Podle ředitele  většina majitelů určenou částku zaplatí; v opačném případě by se totiž přestupek řešil ve správním řízení, kde může být sankce až 10 tisíc korun. Proti rozhodnutí se majitel vozidla samozřejmě může bránit, případné odvolání pak řeší ministerstvo dopravy.