Až do 26. srpna je ve spodní části Malostranského náměstí k vidění výstava věnovaná minulosti i budoucnosti Malostranského náměstí.

Výstava má tři hlavní části: Přibližuje historii náměstí, které bylo centrem levobřežního osídlení Vltavy již od raného středověku, včetně dostupné obrazové dokumentace a starých fotografií. Dále zde zájemci najdou vyčerpávající informace o nejnovějších archeologických nálezech zejména pod horní částí náměstí. V neposlední řadě se zde několik panelů věnuje právě připravované revitalizaci náměstí, která má za cíl především, aby se zdejšímu prostoru navrátila funkce náměstí.

Malostranské náměstí, návrh náměstí z Letenské ulice (nadhled); Zdroj: Magistrát HMP

„Považuji za obrovskou výhru občanské společnosti, že se z jednoho z nejkrásnějších náměstí v celé zemi podařilo vymístit desítky většinou nazdařbůh parkujících automobilů na návštěvnických stáních. Krůček po krůčku veřejný prostor v Praze začíná vypadat k světu. Pokračujeme projekty na Klárově a na Újezdě – díky nim se bude dařit postupně omezit automobilový tranzit přes Malou Stranu,” říká Petra Kolínská, radní pro územní rozvoj hl. m. Prahy.

Výstava zdůrazňuje též fakt, že projekt vznikl na základě vyhrané mezinárodní soutěže z roku 2014. Cílem Revitalizace je celé náměstí více zpřístupnit pěším obyvatelům a návštěvníkům Prahy. Proto dojde k vymístění parkoviště z horní části náměstí, zúžení jízdních pruhů a rozšíření chodníků. Budou zachovány historicky doložené dlažby, obnovena ruční pumpa, instalována nová kašna, doplněny plynové lampy, které provázejí celou Královskou cestu, budou vysazeny další stromy na horní části náměstí a doplněn nový mobiliář – lavičky, odpadové koše, stojany na kola.

Malostranské náměstí, pohled na náměstí od Malostranské besedy (návrh); Zdroj: Magistrát HMP

Pro veřejnost, kterou tímto zveme na výstavu, jsou připraveny doprovodné akce – odborný výklad po dobu trvání výstavy,

Revitalizace Malostranského náměstí by měla být hotova v roce 2019 a odhadované náklady jsou cca 120 mil. Kč. V současnosti je spojené řízení o územním rozhodnutí a stavebním povolení na úřadu Prahy 1 do konce srpna přerušeno.

Zdroj: TZ – Magistrát HMP

Chystáte se také vyrazit na výstavu na Malostranském náměstí?

Natočte to a záběry pošlete přes aplikaci NatočVideo!

Aplikaci si můžete stáhnout na AppStore nebo na Google Play. Záběry můžete posílat i přes naše webové stránky NatocVideo. Nebo videa pošlete maile na milujup@gmail.com – můžete použít i úschovnu. Zapojit se tak můžete do soutěže, kterou pořádáme ve spolupráci s naším partnerským projektem Natocvideo.cz. Více informací o videosoutěži naleznete ZDE

Malostranské náměstí a jeho bezprostřední okolí, kostel svatého Mikuláše a samozřejmě nepřehlédnutelné červené střechy malostranských domů patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším cílům profesionálních i amatértských fotografů, podívejte se na jejich záběry:

Hodiny malostranské – Foto: Peter Čech
Malostranské náměstí – Foto: Marek Nahodil
Foto: Hanuš Neuman
Malostranské náměstí bez aut – Foto: David Černý
Malostranské náměstí – téma: Stínadla. Fotka „vystřižená“ jak z Rychlých šípů (Rozdělovací třída). Při čtení knížek J.Foglara mě jednou napadlo, vydat se nafotit Stinadla a zákoutí Prahy, které nikdo moc nezná – Foto: Aleš Náhlý
Malostranské červené střechy pokrývají značnou část historického centra Prahy zaneseného do Seznamu světového dědictví UNESCO
Foto: Karel Dobeš